fredag den 26. oktober 2012

Satspuljekroner

POLITIK 26. OKT. 2012 KL. 15.16

Halvdelen af satspuljekronerne går til udsatte børn

Af 700 millioner satspuljekroner skal 360 bruges på udsatte børn. 51 millioner afsættes til hjemløse.Som et led i en ny satspuljeaftale for 2013 er alle partier i Folketinget minus Enhedslisten blevet enige om at afsætte 268 millioner kroner til en samlet indsats, der skal beskytte børn mod overgreb, oplyser Socialministeriet.
Partierne er blevet enige om udmøntningen af mere end 700 millioner satspulje-kroner over de næste fire år.
Aftalen, som blev indgået i eftermiddag, viser, at der afsættes i alt cirka 360 millioner kroner til udsatte børn og unge. Heraf er der afsat 268 millioner kroner til en samlet indsats, der skal sikre en langt bedre beskyttelse af børn mod overgreb.
Hovedpunkterne i de nye initiativer er:
* Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om overgreb
* Underretninger skal vurderes inden for 24 timer, og opfølgningen på underretninger skal styrkes.
* Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt.
* Fokus på den forebyggende og tværfaglige indsats. Kilde: http://politiken.dk/politik/ECE1793821/halvdelen-af-satspuljekronerne-gaar-til-udsatte-boern/


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.