onsdag den 24. oktober 2012

Svar på mit Første brev efter det sketeWHAT??? Ring en uge senere ... ??? Hvad er det dog for noget ... 


Hej MOR
Tak for din mail.Som ønsket ved min opringning til dig får du svar via mail.
Afgørelserne vedr. dine børn er truffet af børn og unge udvalget og du må derfor rette ehnvendelse til Odense kommune med dine evt. spørgsmål i forbindelse med afgørelsen og afhentningen af børnene.
Vedr. tøj kan jeg tilbyde dig at mine pedeller- som intet kender til sagen- kan komme forbi dig i dag inden 1230 og hente de ting du har pakket ned.Hvisdette er en mulighed vil jeg gerne høre fra dig inden så længe.
Dine børn har det godt og har sovet godt. Vi skal nok passe godt på dem. De er i et sommerhus i Martofte.
Nicole har bedt os fortælle dig at hun gerne vil have du sender hendes oplader til I pad med til hende.
Vedr. samvær og telefonopkald til dine børn er det alene Odense kommune der beslutter hvordan og hvornår. Vi må ligesom du afvente deres afgørelse.
For at du kan få lidt information om hvordan dine børn har det fra det personale der passer på dem kan du ringe mandage klokken 11 til telefon xxxxxxxx og tale med en medarebjder der er sammen med børnene.
Ved spørgsmål eller kontakt til mig eller ledelsen på opholdsstedet kan du ringe hver tirsdag formiddag enten til stedfortræder på telefon xxxxxxx eller til mig på telefon xxxxxxx.
Du er selvfølgelig også velkommen til at tage kontakt til mig pr. mail.
Med venlig hilsen


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.