tirsdag den 16. oktober 2012

Vi fik akterne 3 timer inden vores lovpligtige Høring!

Socialloven § 73
Inden der træffes afgørelse i en sag efter § 72, på- hviler det kommunalbestyrelsen at gøre indehaveren af forældremyndigheden og den unge, der er fyldt 12 år, bekendt med retten til efter forvaltningsloven at se sagens akter og retten til at udtale sig.

Eller jeg troede at det var dråben, indtil ...Indtil nogen bankede på mit dør! Knap tre timer inden jeg skulle til en høring om at Kommunen ville:

Afbryde alt kontakt mellem mig og min børn, imens kommunen foreløbig vil anbringe dem i to måneder
Kommer der en fra Kommunen. Bemærk min sidste møde med kommunen var den 11. september og der får jeg så at vide at hvis jeg vil samarbejde, så sover din børn hjemme ... men jeg vidste det var ligesom endnu et løgn. Jvf. alt som er i min blog og alt det andet som jeg ikke har blogget om!

Den person præsenterede sig ikke, hun vidste ikke hvem sendt hende! Først var det en mørkhårede en, og så alligevel min socialrådgiver som hun så pludseligt huskede navnet på ...hun er nu slet ikke mørkhårede!

Personen undskyldte sig med at hun kun havde været ansat på stedet i halvanden måned .... jeg tænker hurtigt og tog så dette billede for at bevise at det her har sket. Det var helt vildt, især idet jeg jo i god tid har bedt om akterne, klagede og fået en klagesvar osv.


Og der ser jeg så min børnefaglig undersøgelser pludseligt er omskrevet og nu har bilag. Det er er så alt i den stor hvid konvolut ... Kassens indhold har jeg ikke begyndt på endnu. Jeg skulle først i en fart aflyse det Høring, og begribe det ufattelige! Må KOMMUNEN arbejde SÅDAN? Er vores sag lovligt?

Det som jeg er harm over er at jeg kan se i dag at undersøgelserne er ændret siden jeg fik aktindsigt, ændringerne er tilføjer den 29. september. Og at jeg reelt ikke i den time jeg fik den 11. september ikke kunne komme med min kommentar til deres arbejde andet end nævne at undersøgelserne var ugyldige! I dag kan jeg se at det som er sendt til Børn og Unge Udvalget IKKE er akterne som jeg var til høring om! Og jeg ser også at Kommunen har brugt papir volumen til at stresse mig med. Hvad sker der?

Jeg var så inkaldt til det høring i dag den 16. oktober 2012, den sidste inden mødet i børn og unge udvalget den 23. oktober. Jeg valgt SELV at aflyse ... men kan da ikke til et høring når akterne kommer tre timer inden?

Problemet er så jeg står uden advokat! Den vi havde kun ikke møde for os den 23. oktober og ingen af os vidste der skulle være en høring inden! Misforståelser opstår og nu står jeg uden advokat ...

Bemærk det er efterårsferie og folk er på ferie, ovenikøbet! For ikke at nævne at jeg er efterhånden slidt efter utallige samtaler med advokater hvor jeg føler mig enten dømt på forhånd eller hvor kemien decideret ikke passer mellem mig og personen. 


Det følgende mail efter jeg klagede som jeg treode var den sidste dråbe i et spand som er overfyldt! (Hele mailen og klagen vil jeg link til her) I mailen får jeg besked om Aktindsigt så min overraskelse var noget stort da jeg havde besøg!

I forhold til høringen (den 16. oktober, links kommer her senere)foreligger der ikke nye dokumenter. Høringen går ud på, at få din holdning til vores indstilling til Børn og unge-udvalget om overvåget samvær. ... Du har modtaget aktindsigt flere gange senest i august 2012, hvor du har modtaget alle de dokumenter, der foreligger i sagen. De udarbejde børnefaglige § 50 undersøgelser skulle være gennemgået og udleveret til dig ved møde af den 07.08.12, hvor du ikke ønskede at samarbejde om en gennemgang af disse. ...


Forhistori .... sagaen er uendeligt!

Jeg har fået aktindsigt fredagen inden mødet den 7. august. Der fik jeg følgende bunke notater osv. Jvf. emailen skulle dette så kun være akterne mellem februar og august! Og det var så akterne jeg skulle bruge til min børns undersøgelser som skulle gennemgås med mig den 7. august 2012. Derfor var mødet den dag et møde hvor jeg mange gange afvist at være forberedt til at gennemgå min børns undersøgelser. Indag beskrives det som om jeg NÆGTEDE at samarbejde, men årsagen viser denne billede. Hvem pokker vil acceptere et høring, vel og mærke en hvor ens børn kan fjernes uden ordentlig forberedelse? Og hvor mange mennesker vil kunne læse, og uden følelser forholde sig til sådan en BUNKE?Så, inden jeg den 11. september skulle til møde bedt jeg IGEN om aktindsigt. Jeg fik så igen at vide at jeg har fået alt. Til dette møde læst kommunen så undersøgelsens konklusion, anklagede mig for usynlig omsorgsvigt mm. Så der sad jeg så med en ny bisidder som jeg ikke kendt hvor kommunen læst sagen for mig. På et tidspunkt vil jeg forlade mødet og kommunen og min ny bisidder blev ved med at tale ... om hans løn som §54 støtteperson. Hvad er det for en?

MEGET vigtigt: Hellere alene til møde end at tage en som forsikre dig de ved hvad de snakker om! Men på den  anden side hører to sæt øre bedre end en ... Og dog en båndoptager og lukket mund er din bedste våben!

Det møde var så REELT en høring den jeg skulle tage stilling til om tvangsundersøgelserne. HVORFOR løj KOMMUNEN da de talt med  ANKESTYRELSEN?


Jvf. Det notat var ankestyrelsen oplyst at det var hvor kommunen vil gennemgå vores børnefaglige undersøgelser, ankestyrelsen fik at vide at jeg ikke vil samtykke, men jeg fik dette dagsorden, uden orientering om jeg havde ret til advokat bistand!!!!! FLOT.


Hermed dagsordenen til mødet på forvaltningen tirsdag den 11. sep. kl. 12.00
- Gennemgang af de børnefaglige undersøgelser jf. SL § 50
- Orientering om udarbejdelse af § 51 undersøgelser af børnene.
- Din holdning til udarbejdelse af § 51 undersøgelserne.

Nå men så til denne Høring som jeg så skriver om i dag! Fo kun om høringen uden detaljer se 2 sidste paragraffer, men for at få ideen læs endeligt med her:


Forhistori:

Herudover er presset fra kommunens side ufatteligt stor og grænseoverskridende. F. Eks da de skriver til mit barn, hun er godt nok 15 år gammel (bemærk det brev må skrives til børn helt ned til 12 års alderen), at hun skal overveje om min og hendes interesser ikke er sammenfaldende! Ergo de presser hende til at vælge en anden advokat end den jeg vælger ... Det køblet på at Kommunen til vores sidste børnesamtale valgte at fortælle hende hun er lovbryder idet hun er hjemmeundervist, ydermere da hn forsvare det så erklrer Kommunen at jeg ikke er egnet til at undervise hende ... Men taler ikke med hende om underretningerne dvs. Det som er grundlaget for at de truer sig adgang til vores hjem (linket kommer her) som er årsagen til at hun skal tales med akut!

Værre så kommer ny indkaldelser til børnesamtaler om lørdagen, til på tirsdag hvor kommunen VIDSTEjeg skulle opereres om mandagen, og åbentlys nægter at samarbejde omkring at aftale samtalerne med den bisidder børnene vælger. Og ikke nok med en gang Kommunen gøre det IGEN!!! Nå men alt i alt forsvinder omstændighederne .... Blev jeg så klar over!

Det følgende mail efter jeg klagede var den sidste dråbe i et spand som er overfyldt! (Hele mailen og klagen vil jeg link til her) I mailen får jeg besked om Aktindsigt:

I forhold til høringen (den 16. oktober, links kommer her senere)foreligger der ikke nye dokumenter. Høringen går ud på, at få din holdning til vores indstilling til Børn og unge-udvalget om overvåget samvær. ... Du har modtaget aktindsigt flere gange senest i august 2012, hvor du har modtaget alle de dokumenter, der foreligger i sagen.

De udarbejde børnefaglige § 50 undersøgelser skulle være gennemgået og udleveret til dig ved møde af den 07.08.12, hvor du ikke ønskede at samarbejde om en gennemgang af disse. ...nå, hvor er min kommentar så? Spændende at jeg så IKKE har dem, og handleplanerene ... og for alle undersøgelser hun forklarede AST hun lavede.Det er lidt skægt at høre min kommentar på bånd. Og jeg har også svært ved at høre vold og aggresivitet - jeg optog mig selv fra bilen af - deres snedige tricks kendt jeg alt til.

Desværre - ja, ingen troede på mig.Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.