fredag den 30. november 2012

Barnet der truer med selvmord


Behandlingskæden
Behandlingskæden - FynsmodellenBetegnelsen "Behandlingskæde" tager sit udgangspunkt i, at der udarbejdes samarbejdsaftaler mellem afdelinger, sektorer og insatser for at sikre en hurtig og kvalificeret hjælp.http://www.selvmordstruede.dk/wm243274

                      


Efter dages 35 dages ophold i et Sommerhus passet af 6-7 forskellige mennesker med ukendt uddannelses bagrund. Et ophold hvor barnet ikke må se hans netværk - pålagt ulovligt af "socialrådgiveren" som bare fasthold det med assistance fra Opholdsstedet. Mopren må han se under overvågning af den person som flere gange har begået "magtanvendelse" og som ikke skrev det! Hendes ord gælder over barnets .... og hvis jeg i det MINDSTE siger noget eller gøre min børn ked er det HENDE som stopper vores samvær!

Barnet må INTET af det han plejer hverken lydbøger (husk han er ordblind og kan ikke læse på det niveau han ellers ville), eller gå til skak eller bare hygge som han selv synes.

Barnet er kendt for at reagere - men der er en klar handleplan af "hands off" dvs han må ikke fastholdes osv. Opholdsstedet har fra dag et af valgt at ignorer dette og lige så stille eskalerede alt. Inden han reagerede advarede jeg PPR som kvitterede med "sagen er ud af vores hænder" og alle andre kvitterer med "hendvend dig til Kommunen" eller du kan jo bare "klage" med vi skla sætte os ind i sagen det tager måneder.  Hvor gjalt skal det her gå?

Best af alt er læger, skadestuer som har fået retningslinier for hvordan et selvmordstruet barn/voksen skal håndteres INGEN følger disse. Hvad i alverden er det her for noget?

Må jeg snart vågn op? Det her kan da ikke være sandt set udefra det jeg læser i avisen og hører fra vores politiker?

ALDRIG før har mit barn spyttet, sparket, slået med knyttetæv ... HVAD gøre de ved min dreng? Han gjor det hellere ej dengang han var grov mobbet osv.

HVORFOR vil han hellere dø end leve hvis det er så hyggeligt og godt i et sommerhus? Tilsynet godkendt det jo ... Ingen spørger ham - hans bisidder er hellere ej tilladt. hertil er løgn og ansvarsfraskrivelse dagens ord, helt fra starten af. Alle som kender vores sag internt ser væk, vil ikke tale med os - Ja, det gøre ting ikke lettere men viser mig sandhed om Mennesket: Snak i krogene, mens jeres nærmeste lider!

Hilsen den fordømte Moar hvor Kommunen ikke ahvde nok til en anbringelse jvf. sladder men som har rigeligt nu efter en fejlplacering hos folk der af uvidenhed skader begge min børn. Husk der er en storsøster som ser på alt dette ... hvor er det styrket indsat mod selvmord?


Om Kompetencecenter for SelvmordsforebyggelseKompetencecenter for Selvmordsforebyggelse rummer en børne- og ungdomsfunktion og en voksenfunktion, der er tilknyttet Psykiatrien i Region Syddanmarks to universitetsafdelinger - Børne- og Ungdomspsykiatri Odense og Psykiatrisk Afdeling Odense. Børn- og ungedelen bor på Vandværksvej 30, Odense C, mens voksendelen holder til i Bjergegade 15, Odense C.
Organiseringen af centret – med regional kompetenceudvikling og vidensdeling omkring selvmordsforebyggelse for alle aldre - er unik i Danmark.
Tal og faktaHvert år forsøger 400 børn og unge i alderen 10-19 år at begå selvmord i Region Syddanmark. For voksne anslås tallet at være 2100 årlige selvmordsforsøg. Tallene er behæftet med en vis usikkerhed, da ikke alle henvender sig og beder om hjælp efter selvmordsforsøg.
I 2009 døde 140 personer i Region Syddanmark ved selvmord. På landsplan døde 612 personer. Der er på landsplan sket et fald gennem de seneste godt 10 år. http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm363562

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.