mandag den 26. november 2012

Handicap vs Udsat

Tja, som mor til et barn med tydelige funktions nedsættelse og dog er det klokkeklart at nedsættelsen faktisk ændrer sig udefra barnets situation f. eks forværres ved fejlbehandling så spørger jeg KRITISK:

Hvordan kan det være at Kommunen er så MOTIVERET for at barnet skal tilhøre det Udsatte barns kasse? Jeg høre flere historier om forældre der har f. eks ordblinde børn eller ADHD børn som trækkes baglængs igennem systemet med Børnefaglige undersøgelser! Undersøgelser som skal afdække familiens behov men som reelt finder alt andet ...

Og står selv i en sag hvor jeg kan se at vi har fået millioner ifm. udredninger og sagsbehandling der hverken gav støtte eller handleplaner. Hvis jeg så ser på f. eks ordblindhed som fylder en lille del af mit barns komplekse behov, så ser jeg:

- at trods klar lovgivning så fik han intet hjælp der hverken af PPR eller Børn og Unge afdeling
- at udredninger ikke nødvendigvis udløser handleplaner
- at handleplaner som var lavet ikke følges
- at barnets situation forværres da forældrene kæmper et kamp
- hjælpemidler er et by i rusland både for mig og det opholdssted som udreder ham

Hertil spørge jeg hvad er der lavet af lovgifning osv. som sikre at Udsatte Børn får Handicap hjælp? Hvad sker der hvis opholdsstedet ikke kan gennemskue eller forstå at barnet har et handicap? Er barnets reaktion altid grundet omsorgsvigt? Måske er det en god forklaring på hvorfor 68% af det udsatte børn ikke tager deres 9. klasse ... eller hvorfor Magtanvendelser finder sted.

MON IKKE det er på tide at Handicappede får pengene til dækning af udgifterne på lige fod med det Udsatte barn? I min optik vil alle gavne. Oki, skidt da ... Politikerne og Staten vil få deres sag for ...

Sådan at det ligefrem bliver Kommunen som skal søge støtten ved staten frem for forældrenes kamp for at få lidt af en "intern pulje"? Jeg ser ikke forældrene kæmper for at få udgifter til det ophold deres udsat barn tilbydes dækket ;) det sker helt af sig selv ... og er endda indtægts reguleret!

Jeg mener at jeg ser at Kommunerne og Opholdssteder er ret god til at indrive penge for at passe på byens Udsatte Børn ... 

Hvorimod handicappede kæmper deres livs kamp for at få "hjælpemidlerne". 

Hverken Forældrene eller Opholdssteder har mulighed for at få Hjælpemidler! Og Udsatte Børn er dobbelt ramt da de ikke har forældre som opgiver alt for at hjælpe ... der hvor Kommunen bestemmer.

Så det er lige min tanke ... spændende ikke?

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.