tirsdag den 27. november 2012

Hvornår tvangsundersøgelse kan gennemføres?Børn -og unge-udvalget er i deres behandling undergivet de almindelige forvaltningsretlige regler. Heri ligger bl.a., at der ikke må foreligge magtfordrejning. Børn -og ungeudvalget er således i deres afgørelse bundet af de rammer, lovgiver har sat for, hvornår tvangsundersøgelse kan gennemføres. Er kravene hertil således ikke opfyldt, kan undersøgelse ikke finde sted


Som tidligere nævnt, kan dette være, når myndigheden allerede har de tilstrækkelige oplysninger. Her skal
der ikke ske tvangsundersøgelse jf. note 326 i vejledning nr. 3 til Serviceloven. Det følger tillige af SSL § 50
stk. 5, at undersøgelsen ikke må være mere omfattende, end formålet tilsige.

Side 33

http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Prisopgaver/Bedste_opg_2008.pdf

Huske endeligt loven er et øvelse er de gået igang er der ingen vej tilbage. Så er deres sag vundet mod endnu en sagsløs familie ... og inhabilitet jvf at opholdssteder eller deres samarebjdspartner tjener på at de vinder sagen er der ikke taget stilling til. Alt er jo for barnets bedste

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.