fredag den 30. november 2012

Klagen - flere undladelser og flere skjulte akter? HVORFOR ikke ærlighed og åbenhed?

Kommunen vinder sagerne på magtfordrejning og at de selv skriver hemmelige journaler som de gemmer i månedsvis ... og forglemmer borgerens svar samt opdigter episoder!

I forhold til mail af den 26.11.12. Din klage er modtaget og sendt videre til Det Sociale Nævn, samt at du har klaget til Ankestyrelsen over børn- og ungeudvalgets afgørelse om § 51 undersøgelse jf. servicelovens § 51 og din klage er under behandling i Ankestyrelsen. 

I forhold til din mail af den 28.11.12. Det er korrekt at der har været to episoder med magtanvendelse i forhold til drengen. Du har modtaget en kopi af begge de to skemaer vedr. magtanvendelse fra Opholdsstedet. (men der er flere verbale og den dag jeg fandt ham ukontakbar!! OBS overvåger er den med flest hændelser pt. er det derfor mit barn intet fortæller om grusomme oplevelser?)
Børnene modtager den hjælp de skal have i forbindelse med dette fra Opholdsstedet. (??selvmordtrusler, skolegang med fravær ... kærlighed ... ærlighed ... høres de børn ...)

I forhold til din mail af den 28.11.12. Som du tidligere er blevet orienteret om, dækker forvaltningen dine udgifter til transport til samvær. Du skal blot sende dine kvitteringer, så refundere vi beløbet. 
Du modtog den 16.10.12 aktindsigt, hvor du modtog alle de dokumenter, der ligger til grund for beslutningen om at træffe afgørelse jf. Servicelovens § 51. 
I forbindelse med din klage over afgørelse til Ankestyrelsen, har forvaltningen sendt de nyeste dokumenter i sagen til Ankestyrelsen. Du skulle have modtaget en kopi af dette fra Ankestyrelsen. Såfremt du ikke har modtaget en kopi fra Ankestyrelsen, må du give mig besked, så skal jeg sørge for at du modtager en kopi. 

Når den færdige § 51 undersøgelse fra Opholdsstedet forelægger, vil du modtage en kopi af denne. 
I forhold til beskrivelser vedr. det overvågede samvær er de beskrivelser forvaltningen har modtaget sendt til Ankestyrelsen, hvorfra du skulle have modtaget en kopi. Resten af beskrivelserne vil indgå i den edelige § 51 undersøgelse. (ALLE får lov til at forberede sig UNDTAGEN os ... advokaten har intet akter fået, hellere ikke mig? Det er UMULIG at hjælpe sig selv i det system ... ingen lytter alle henviser og afviser ... men alle mener de har fat i sagen det er bare det at sagen ikke er beskrevet fordi jeg ikke kan det alene i Kommunale ord dermed høres jeg ikke)

I forhold til dine øvrige spørgsmål henvises der til tidligere besvarelser. (Elegant - jeg blev bare som vanlig IGNORERET ... imens hun smadrer to dejlige børns fremtid og mit hele liv frem for at hjælpe, bakke op og støtte - det var jo hendes ko ordinerings opgave ...  )

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.