torsdag den 15. november 2012

Latterliggjørt af AST og VISO

Ankestyrelsen vil og kan først se på magtanvendelse den 10. december ... selv om Ombudsmanden har givet klare Retningslinjer vedr. alarmklokker og de er ligeglad med at det er sket mere end en gang osv.

Viso, dvs. Socialministeriet afdelingen gjor stor sager at forklare mig det er for at hjælpe min børn de er der ... og nu er der ikke så længe igen? jeg må anvende det klagevej der er ...


Så, søde venner det er socialrådgiveren som både forsommer, træffer forkerte beslutninger og som skal stop evt. Magtanvendelser og hvis hun ikke gider ... javel så er det kun en vej ... vent til det hun laver er overstået.

I mellemtid er mit barn pga. forkert pædagogik på vej til en interne skole, på et institution og ejg ved at få stor bealstnigner af ikke at kan gøre noget.

Men hvad filen? Jeg er jo stupid nok til at kontakte ALLE myndigheder når jeg endeligt lært fra oktober sidste år at hvis et barn kommer ud for magtanvendelse og socialrådgiveren og co. ikke VIL gøre noget så kan ingen gøre noget ... men flot Odense Kommune at omdanne mit barn fra at være velfungerende juni 2011 til at snart skal bo sammen byens udsatte.

Og fortvivelse bliver fuldført da jeg dd. skulle udfylde et spørgeskema til et "brug for alle" projekt ellers miste min kontanthjælp ... hvilke NORMAL menneske kan kasse skærer deres liv på den her måde? Kommunen mener selv det fungere superb.

TÆNK at socialrådgiveren selv skriver alt som alle får flere mådeder til at sætte sig ind i og forældrene så får 20 minutters taletid overfor politiker som hverken ved hvad special pædagogik er eller som har deres egne ideer om at Kommunen i den grad yder alt de kan inden børn fjernes.

I vores sag er ydelsen over 80 000kr for Sommerhus isolation om ugen for at Kommune kan fremstille dokumenter der bekræfter deres sag - børnene, ja de er i hænder på mennesker som henviser til Kommunen og som anvender krydpress dvs. "I er heldig I ser jeres mor hver uge, normal er det kun hvert anden uge" eller hvis det ikke virker skriver Magtanvendelses rapporter som "retfærdiggøre den voksens anvendelse af fastholdelse" m. fl Det ene barn høres om det her den 10. december ... WOW ... hvordan er det at der ikke er en ekstern hold som hører barnet NU? Og hvordan kan det være at Tilsynet vælger opholdsstedet selv?

Samtidig undlader Opholdsstedet at skrive om alle magtanvendelse og glemmer at rådføre sig med forældrene. Viso og Ankestyrelsen vejleder om lovens paragraffer og deres ventetid.

Kommunen griner for de får både pengen fra staten for at placere børnene sat sammen det Udsatte - men skjuler samtidig flere års mangelnde hjælp uden at nogen reelt ser noget - kun at forældrene er svigtende.

Sjovt hvordan ALLE tror de Udsatte har så et sjovt liv. Min børn er i hvert tilfælde ikke helt overbevist endnu ... jeg er i chock at man kan vælge at tilintetgøre en forældre på den her måde - fuld lovligt og stå sammen om at loven overholdes i en sag som tydeligvis ikke helt er efter bogen. Det er ligefrem ikke noget der tales om ... hvor alle tror systemet fungere ... det som fungere er pengene ... den strømmer langt udenom barnet!

Tænk pædagogen får 300kr i timen, stedets lejer deres sommerhus internt for 3200kr om ugen, psykolgeon, lederen og observatører får deres andel og barnet sidder i et sommerhus, uden undervisning, uden ordblindehjælp, uden personer der kender en, uden fri vilje ... og skal opleve magtens vold hvis ikke alt gøres som Opholdsstedet befaler eller henvises til en Socialrådgiver som har bestilt alt dette.
Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.