torsdag den 1. november 2012

Pavestolt Moar

Så kom karakterbladet endeligt! Min Kommune, uden tilsyn mm., mente at jeg ikke var kvalificeret til at undervise min datter (jeg følte mig hellere ej og stressede massivt) Nå men de skrev herudover at Kommunen kan være Usikker om det undervisning hun får nu også står i mål med hvad der undervises i Folkeskole ... grmf ... anyway hun bestået den lovpligtige Optagelsesprøve og skældt mig i den grad ud over at jeg havde bedt hende gennemgå ting!


Anyway SÅ kom det stor dag! Hendes første karakter fra Gymnasium:
Dansk, skriftelig 4 
Dansk, muindlig 7 
Engelsk, skriftelig 7
Engelsk, mundlig 7 
Dramatik 7 
Fysik C 4 
Matematik, skriftlig 10 
Matematik, mundtlig 7 
Samfundsfag 7 

Gennemsnit: 6,4  dvs. ca. 8.5 jvf. 13 skala!

Jojo se vi sprang jo også lige 8. klasse over i oktober 2011 Wink så endeligt får hun karakter med luft til forbedring og hun er i 7. himmel! Gymnasium har så meget mere GUF såsom Fransk, Drama, Operationsdagsværk mm.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.