tirsdag den 13. november 2012

Pædagoger ... findes i alle former men nogle er decideret analfabeter

Nu er det sådan at vi i TV har set alt muligt om Magtanvendelse. For jer som ikke ved så meget se endeligt Schubertsminde udsendelser på www.dr.dk og surf en smule via www.ft.dk hvor Folketinget har haft en del Samråd omkring netop denne emne. Karen Hækkerup har i den grad været igang om det i avisen ... og hvad sker der på området?

Tja, ring endeligt - ingen fortæller dig hvad du kan gøre hvis du oplever sådan noget. Du skal selv regne ud at det er Tilsynet som varetager opgaven, men så hvilke Tilsyn? Hvor er nummeret - krisehjælp i krisen - nope, du er helt alene.

Men, aaak klagevejledninger kan du få. Og så er der beskrivelser flere steder. Lidt ærgeligt www.dr.dk har fjernet deres da den var mest læsbart.

For at gøre det kort kan I med velbehag læse alle gode intentioner i følgende PDF. Gåden om hvordan filen jeg kan have et "tilladt magtanvendelse" på mit barn hvor han blev lagt ned på sengen og holdt kortvarigt er nok noget et eller andet vil se på om nogle år ... men for en pædagogik?

Pædagoger mfl.  ...."#¤%&/ Omformuleret: har ikke de rette pædagogiske værktøjer til netop den type børn, hvorfor afmagt situationen fører til magtanvendelse. Både fysisk og psykisk!
Socialministeriet har lavet den FLOTTESTE vejledning som I kan læse, fra side 16 af her: http://www.socialstyrelsen.dk/omsorgogmagt/indberetning-og-opfolgning/inddragelse-af-barnet-og-den-unge/filer/vejledningen 

Ombudsmanden har været ude og markere sig: http://www.socialstyrelsen.dk/omsorgogmagt/lovgivning/afgorelser-og-udtalelser

Ankestyrelsen har udtalt sig ... Børnerådet ... Børnsvilkår ... alle er enig: SLUT med Magtanvendelse

Så, nu RÅBER jeg hvad fanden er det for en udredning mit barn får hvor det er tilladt at smide ungen og fastholde ungen ... når den voksen ikke kan håndtere situationen? Hvad er det for voksne der passer mine børn som klokkeklart giver barnet ansvar for det som skete ... hvor bløder mit hjerte for Børnene.

Og hvad er det for en Leder som siger det er Kommunen som har ansvaret? Kan folk ikke LÆSE ... det havde Socialministeren NOK IKKE regnet med. Men så er jeg noget klogere. Åbentbart er det med at læse og forstå ikke noget Kommuner praktisere.  Hvordan kan det være at et barn som udsættes for sådan noget skal stå så alene IMENS klagen behandles? Jeg vil mene det er et situation hvor "ALLE" bør stop behandlingen af den art?

Men jeg tog fejl, som mor kan jeg kun se på - mine børn har ikke brug for at opleve det her. Og så betaler Kommunen det? Lige nu fosser der mindst 100 000kr ud af statskassen ... OM UGEN ... det samme beløb bruges på et barn på et friskole med rette lærer for et HELT ÅR. Men der var ingen penge til special undervisning, konsulenter som havde haft sucess mm? Men betalt "udredning" som er gået over i magt og tvang.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.