søndag den 25. november 2012

Politiet ...


Familiens voksne har en truende adfærd, når jeg besøger hjemmet - hvad kan jeg gøre?

• Når børn og unge-udvalgets afgørelser efter servicelovens §§ 51, 58 og 63, § 68, stk. 2 og § 68 a skal fuldbyrdes, har kommunen adgang til forældremyndighedens indehavers bolig uden retskendelse. Børn og
unge-udvalgets afgørelse udgør et tilstrækkeligt grundlag for, at kommunen kan få adgang til hjemmet uden retskendelse. Repræsentanterne fra kommunen skal legitimere sig, når de ankommer til hjemmet.

• Kommunen kan bede politiet være til stede i disse situationer. Henvendelsen til politiet bør så vidt muligt ske skriftligt, eventuelt ledsaget af et udskrift af børn og unge-udvalgets protokol vedrørende afgørelsen. Kommunen kan også bede om, at politiet ikke optræder i uniform eller anvender politibiler, hvis dette ud fra en konkret vurdering vurderes at være en fordel.  

Jeg undrer mig en del lige her! Politiet var tilstede INDEN Børn og Unge mødet ... hvad er det for noget? Og Politiet var meget aggressiv og pressede at Opholdsstedet kun tage børnene uden at vi kun sige ordentlig farvel eller trøste - det giver ikke mening - slet ikke idet jeg aldrig har været i klemme med Politiet før, andet end meld tyveri mm. Der må ligge noget GRUM fra Kommunen! Eller en anonym person ... så jeg må henvende mig skriftligt for at få Politiets notater.

Men, set udefra min børns behov - hvad skulle formålet være med sådan en aggressiv fremgangsmåde? Begge min børn er ikke kriminelle, super følesomme og meget let påvirkligt - så hvor var der taget hensyn til børnene? Hverken dem eller mig færdes i narko, alkohol eller andre sær miljø ... andet end hvis at være selskabsvegetar, eller lign er et problem.

Det var trods alt Kommunen selv som ikke gad ko ordinere samtalerne med deres bisidder og Kommunen selv som aflyst aftalerne hele foråret! Og det var Kommunen som havde sendt indkaldelserne på en lørdag til tirsdagen VELVIDENDE jeg var på sygehus og under fuld narkose hele mandagen, også velvidende at vi brugt det samme bisidder - hvorfor? Så skal jeg ikke nævne at Kommunen ville TVINGE mig i Dialog med en lærer/skole som bruger førergreb som pædagogisk redskab ... har vi så ingen rettigheder når Kommunen og Politiet udføre en opgave? Er det sådan at hvis et barn har "adfærdsproblemer" så må Kommunen og Skolen handle som det passer dem og hertil få Politiets hjælp?
Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.