onsdag den 7. november 2012

Tak Christina Antorini, det manglede vi bare ...
Undervisningsminister: Kommunernes ansvarDer er ingen undskyldning for, at skoleelever med ordblindhed ikke opdages i tide. Sådan siger undervisningsminister Christine Antorini efter at P4 Fyn to dage har fortalt om ordblinde børn, hvis handicap opdages alt for sent.
Mandag fortalte P4 Fyn for eksempel om Jonas Kjær, der tilbragte seks år på en institution for ADHD-børn. Det viste sig senere, at han bare var ordblind.
Men det er kommunernes ansvar at tage tidligt fat om børnene, siger Christine Antorini.
- Det er overhovedet ikke i orden ikke at anerkende børn, som har nogle åbenlyse svære læsevanskeligheder. Det ER altså kommunens ansvar at sikre sig, at de bliver vurderet, så de kan få den støtte de skal have, siger Christine Antorini.
Det har heddet sig at en test til at finde ordblinde børn først er klar om tre år. Men der er brugbare tests nu, siger undervisningsministeren. Og dem skal skolerne og kommunerne bruge.
- Der er en generel ordblindetest, som Videnscenter for handicap og hjælpemidler har. Det VI udvikler er, et supplement til de tests, der er. Og det betyder også, at der er ikke nogen undskyldning for ikke at give forældre den nødvendige rådgivning, der er, om deres børn skulle have et alvorligt læsehandicap, siger Christine Antorini. Kilde: http://www.dr.dk/P4/Fyn/Nyheder/Fynogoeerne/2012/11/06/072732.htm?WBCMODE=%22+onmouseover%3Dprompt%28971331%29+bad%3D%22


Mit barn er testede i 2010, men min PPR mener at det er skolelederens som skal ordne alt det omkring ordblindhed! Det har en stakkels skoleleder ingen forudsætninger for og opgiver ofte, da PPR kun vejleder dem i hvad der muligvis er en god ide. Så tilbyder skolelederen noget som er så vildt såsom at sætte en person der dagligt er præst eller tømmer til at varetage det opgave hvor et ordblind barn skal hjælpes. Det har vi oplevet i 2010 og 2011 - ergo mit barn i 5. klasse endt med at blive hjemmeundervist og lært at læse fordi jeg selv lånt bøger og konsulterede private for at løse opgaven.

Og Kommunen? Ja, PPR vasker hænder og påstår nu at Skolelederen aldrig vent til bage til dem og bedt om hjælp til opgaven. Nu er barnet under §51 observation for mistanke om svigt. Allright, men loven siger at det er både forældrene og skolen som kan tage kontakt til PPR og at en Socialsag ingen hindring er for at et barn kan få det støtte et barn skal have jvf. handicap! Gad vide hvad min dreng får af hjælp i dag nu hvor jeg ikke varetager opgaven ... bare de ikke smadrer hans læselyst i kraft af uvidenhed om hvordan og barnets sårbarhed. Jeg har forsøgt at forklar det jeg kunne, men de er ikke særlig vildt med at få input om det børn de skal observere og PPR afvist mig i den grad.


Mange ordblinde på SDU
07. nov. 2012 07.13 OdenseMange flere ordblinde kommer på universitet nu end tidligere. På Syddansk Universitet er tallet mere end tidoblet på få år.
I 2005 var der ni studerende, der fik særlig hjælp i form af en IT-rygsæk med særlige redskaber til ordblinde. I 2011 fik 152 hjælpen. Kilde: http://www.dr.dk/P4/Fyn/Nyheder/Odense/2012/11/07/065553.htm?WBCMODE=%22+onmouseover%3dprompt(971331)+bad%3d%22

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.