fredag den 2. november 2012

Taskforce finder 80% fejl i Børnesager


02.11.12
Socialminisiterens særlige Taskforce gruppe har fundet, at Rebild Kommune begår fejl i over 80 procent af sagsbehandlingerne af børn. ”Det er dybt forkasteligt og helt uacceptabelt. Der er behov for, at kommunerne begynder at tænke flere forskellige fagligheder og kompetencer ind i forvaltningens arbejde,” siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen.
Fejl i 77 ud af 100 børnesager i Esbjerg Kommune og i 82 ud af 100 i Rebild Kommune. Sådan lyder dommen fra Socialministeriets Særlige Taskforce, der har til opgave at kulegrave den kommunale sagsbehandling i de særligt tunge børnesager. Socialpædagogernes formand Benny Andersen er rystet over de første resultater fra Taskforce-gruppen:

”Det er jo rystende, at mængden af fejl i sagsbehandlingen er så høj. Det synes jeg er forfærdeligt! For det handler jo ikke bare om at sætte et stempel i det forkerte hjørne af papiret. Det handler om fejl, som kan få store konsekvenser for de her drenge og piger.”

”Der er i den grad brug for et løft til kommunernes børnearbejde, og en oplagt mulighed er at tænke flere forskellige fagligheder og kompetencer ind i forvaltningens arbejde. Kommunen kan med stor fordel – både fagligt og økonomisk – bruge de kompetencer, der allerede er til stede blandt de ansatte på anbringelsesstederne. De ville kunne kvalificere børnesamtaler og inddragelsen af børnene, det ville kunne kvalificere forældreevne-undersøgelser. Alt sammen områder, der halter som det er nu. Der er jo også en lang række sundhedsfaglige kompetencer, det ville være relevant at inddrage - sundplejerskerne fx. Vi taler ikke om at flytte myndighedsopgaven, men om at opkvalificere kommunernes børnearbejde. Det er en stor og kompleks opgave, som kræver bred faglighed og mange forskellige kompetencer. Men kompetencerne er derude – kommunerne skal bare inddrage dem i børnesagerne,” siger Benny Andersen.

Benny Andersen peger på, at der allerede nu er kommuner, der med succes organiserer arbejdet sådan, at de nødvendige kompetencer kommer i spil i børnesagerne. Og at det i sidste ende gavner de udsatte børn. De kommuner skal de andre lære af

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.