lørdag den 3. november 2012

Undervisingspligt


Jeg tænker at du nok aldrig før havde mødt en som hjemmeunderviser. Kommunens syn er ligegyldig da de ikke kan have den uden lovpligtige tilsyn og dialog. Det kan ikke ske nu, da jeg af selvsamme mennesker forbydes kontakt med mit barn. Den lovplitige tilsyn skal opfylde en række betingelser og jeg har ret til at rette op før de må sige stop. 

Derfor skal der en anden løsning til. 

Det betyder at jeg ansøger hermed om et privatlærer til Drengen, en  som Drengen selv er med til at vælge, efter vi VOKSNE har talt om hvad der er af muligheder og giver ham dem. Her understreger jeg at der tages hensyn til Drengen og ikke det Kommunen har af eksperimentale forløb. 

Hans undervisingspligt skal opfyldes uagtet anbringelsen og der er ingen lovhimmel at Kommunen eller Opholdstedet ændrer det vi selv havde valgt grundet at Kommunen havde vist det i et år. Nu har Odense afgjørt de bliver i sommerhus perioden ud, samt jeg har 1 times overvåget samvær.

At Kommunen ikke anerkender det de vidste, må kom frem via en klage, så kan Kommunen forklar deres udmeldinger til Tilsynet, UVM eller Nævnet, hvor klagen nu ellers lander. Lige nu gælder det at få Drengen tilbage i situationer som han er vandt til og opfylde hans Undervisningspligt under hans ophold i sommerhuset.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.