fredag den 14. december 2012

Børns Vilkår mangler ...

Børns Vilkår søger fortællinger fra forældre, som har erfaring med, at deres barn mistrivedes pga. mobning, og at trivselssamarbejdet med skolen om at løse problemet ikke fungerede. 
Hvis du har erfaringer med dette, må du meget gerne skrive dem til os på vores website. Følg linket, og send din fortælling til os via formularen. 
Børns Vilkår håber, at fortællingerne kan give os viden om, hvad der skal til, hvis man i højere grad skal sikre, at skoler og forældre kan få hjælp, hvis samarbejdet om mobning og trivsel ikke fungerer. En viden som vi vil bruge i vores politiske arbejde, hvor vi arbejder mod, at alle børn har ret til en skolegang uden mobning. http://www.bornsvilkar.dk/Temaer/Mobning/Din-mobbehistorie.aspx

Vi mangler ikke mere belysning men vi mangler handleplaner som skolerne kan implementere og nogen som hjælper familien npr skolen og kommunen vælger at "ignorer" deres ansvar.

Herudover især konsekvenserne af senfølger hvor børn har været mobbet, slået eller skiftet skole. Vold er vold ... hvorfor nævner ingen det som sker i skoler eller andre steder end i børns hjem?

Noget håndgribeligt skal der komme ud af jeres abrejde og noget som er reelle så Kommunerne løfter deres ansvar og sørge for alle børn kan gå glad, sikkert og trygge i skolen. Der er for mange triste historier trods 9 organisationers involvering i "STOP MOBNING" og mange millioner senere er ting lige som altid. Skift skole inden det er for sent, eller lære at leve med det.

Det enkeldte lærer er ofte lige så magteløs som det forældre og barn alt går ud over ... de skal ofte vælge klassens holdning i disse dage frem for at skabe et miljø hvor alle trives.

Og så er der lærer som er årsagen til at børn mobbes - det findes og jo længere det er et TABU jo flere børn vil mistrives.

Nu hvor Inklusion er et fokuspunkt så gruer jeg for den børnegruppe som ender med at blive mobbet pga. forældrenes, lærerens eller klassekameraters manglende forståelse for handicap. Ikke alle har en kørestol, nogle kan bare ikke det andre tager for givet og jo mere usynlig ting er jo storre risiko for mobning.

For ikke at tale det social arv - Udsatte børn får per definition en lkavere status i klassen frem for opbakning. Så prøv at drop det her herskens indsamling - cases findes velbeskrevet alle vegne - men lav dog HANDLEPLANER og MULIGHEDER hvor enkeldte sager kan få hjælp ... ikke bare besked om de skal snak med skolen, kommunen.

Ofte er der ikke altid nogen som kan gøre noget. Det er lige der problemet ligger - og sært at der i 2012, snart 2013 eksister situationer som er så langt ude at vi læser om det i avisen ... og endnu mere kedelig er viden om alt for mange børn som opgiver at få hjælp.

Bare se indlæg her på siden den 11. okotber og den 14. oktober 2011!

http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2011/10/linial-to-dage-inden-der-blev-taget.html

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.