fredag den 14. december 2012

Civile sager


En civil retssag er en sag ved domstolene, hvor en part (sagsøgeren) vil have rettens hjælp til at få gennemført et krav overfor en anden part (sagsøgte).
I en civil sag kan sagsøgerens påstand gå ud på, at sagsøgte skal:
- betale et beløb
- foretage en nærmere beskrevet handling
- holde op med en nærmere beskrevet aktivitet, eller
- anerkende en rettighed

Så skal beslutningen af den 23. oktober videre i retten. Det blev behandlet i Ankestyrelsen og afgjort den 14. december ... super vildt at der skulle gå så lang tid, og trist at jeg ikke fik nok tid til at modsvare beskrivelserne som kom på sidste faldereb. Men nu går alt videre.

Det som er vildt er at Kommunens beslutning om overvåget samvær ikke var behandlet den 23. oktober i Børn og Unge udvalg ergo det var ikke "lovligt", men det er for sent nu.

Mere vildt var at Kommunen fik kritik for ikke at havde hørt børnene inden. Det ville Kommunen jo ikke og aflyst selv planlagte møder, og senere kaldt os ind med ingen varsel osv. Og der var en meget ubehaglig møde som i den grad forskrækkede os fra at møde med dem alene. Men det er også for sent da ankestyrelsen ser sagen når undersøgelsen er næsten overstået pga. ventetid.

Referatet er lidt sjovt. Jeg bør i en dejlige hus midt i en skov - det er klart at min dansk er svært at forstå! Jeg bør i en rækkehus, tæt ved en skov, inkøbscenter og skole.

Det er noget trist for mig at se jeg ikke var forberedt nok, og under press svarer jeg dumt. Det bliver så fremover sagen at øve som man skal op til en mundlig eksamen - sjovt nok dengang var jeg også noget træg i svarene ... jeg er ikke dansk og min formuleringer går gjalt i byen. det er en umulig hurdle. Og meget værre når jeg er presset.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.