mandag den 3. december 2012

Klager over forhold for et konkret barn - Tilsyn


Klager over forhold for et konkret barn
Klager over forhold for et konkret barn, kan af forældremyndighedsindehaveren og barnet rettes til sagsbehandleren i barnets opholdskommune. Hvis klagen viser, at der på anbringelsesstedet er forhold for barnet, som ikke er i overensstemmelse med formålet med anbringelsen af netop dette barn, kan opholdskommunen træffe afgørelse om ændret anbringelsessted, jf. servicelovens § 69, stk. 1- 5.
Anbringelsessteder for børn og unge har ikke adgang til at klage over afgørelser, der træffes vedrørende barnets eller den unges forhold under anbringelsen, men har høringsret i forbindelse med visse afgørelser truffet over for barnet. Herunder blandt andet afgørelse om ændring af anbringelsessted.
Hvis klagen omhandler forholdene på opholdsstedet, anbringelsesstedet eller institutionen, ved hyppige rømninger og i tilfælde af ulykker eller dødsfald blandt børnene eller de unge, bør anbringelsesstedets bestyrelse, den driftsansvarlige kommune eller region samt de anbringende kommuner omgående orienteres (Vejledning nr. 3 til serviceloven, pkt. 86).
http://www.socialstyrelsen.dk/tilsyn/tilsyn-kort-og-godt/hvordan-klager-du


Vi forsøger hele tiden at undgå magtanvendelser og disse bruges kun, når det er nødvendigt for at forhindre at barnet gør skade på sig selv eller andre.
Både opholdsstedet og Kommunen giver sig selv medhold i at det de gøre er det rigtige, overfor barnet? Vel, hvordan kan det være at de skal ude i magtanvendelser ... og det har ingen som kender barnet godt gjørt før!!!


Nu har det været en uge og jeg må konstatere at der er INTET som forældrene kan gøre end se udefra på at deres barn smadres i et trin for trin forløb ... de folk er ligeglad, fuldstændig ligeglad og aner ikke at der er andre metoder for at undgå MAGT!

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.