tirsdag den 11. december 2012

Møde i Ankestyrelsen

Et motiverende møde går skridtet videre og giver det lærende menneske, mødedel­tageren, flere input, mere inspiration og flere kompetencer på vejen til et endnu bedre resultat. 
Kort sagt gælder det om at få mest muligt udbytte af den investering, og det er formålet netop med Motiverende Møder.
Når du ankommer henvises du til en lille lokale. Enten sidder du sammen med dit barn, jeres advokater eller så kan I med fordel gå ud og drik en kop kaffe i en cafe lige i nærheden.

Ankestyrelsen giver cacao, kaffe, te og vand. 

I bliver hentet til aftalt tid hvor der er endnu en vente lokale, en til barnet, hvis barnet er over 12 og en til dig. Jeres advokater ankommer.

Til selve møde er der et stor bord. I får plads ved den en ende og der er 4 personer til stede som skal afgøre sagen, hertil er der også andre hvis det vurderes vigtigt.  Mødet styres af jeres advokat og du får stillet nogle spørgsmål som du skal besvare. 

Lige efter stiller advokaten flere spørgsmål. Alt i alt er du ind ca. 30 eller 40 minutter ... og taler kun 20 minutter uagtet størrelsen af sagen. Alt omhandler her og nu synspunkter og den seneste afgørelse. Ikke så meget fortid eller fremtid, men de kan spørge meget kort så skal du kan svar i rekord tid. Så kendt din sag, og tænk havd du vil sige til det som nu kan vægtes. Det er kun dig selv som kan svare på ting. 

De spørger om ting som er skrevet i det notater de har, men holder mest fokus på det I fik tilsendt en uge før ..  så husk at bede om akterne. Det er en god ide at have en fremtidsplan klar, og sov endeligt godt dagen forinden. 

Så kommer der et brevsvar om en uges tid.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.