søndag den 27. januar 2013

Forarbejdshastighed - Processing Speed

http://pinterest.com/pin/179440366373247938/
Teaching gifted readers!


Det  viser sig ved at have et lavt score i to deltest koding og symboler score i WISC testen. 

Og kan forstås lige som en PC med "hurtig processer" som mangler "hukkommelse". Så hænger alt man "skriver" --> sådan en PC kan ikke have flere programmer åben og skal enten have hukkommelse frigjort eller få mere hukkommelse.

Det ses ofte med ordblindhed, for tidligt fødte børn eller ved hjerneskade og lige præcis den pige er en hurtig læser som skriver langsomt. Det kan være både gjalt med at tale, læse eller/og skrive.

Hvis alle andre dele af IQ testen er høje, men forarbejdshastigheden indekset er lav, så vil der næsten altid være betydelige problemer med at honorer det arbejdskrav som stilles i klasseværelset. PSI (Processing Speed ​​Index) betyder at eleven er langsom i visuel scanning, beslutningstagning, og/eller motorikken.

Hvis forarbejdningshastighed kan være twækket en smule, vil det løsne op på det arebjdspress som er på arbejdshukommelsen (korttidshukommelse, der holder relevante oplysninger i tankerne), og det kan således være ed til at afhjælpe problemet samt frigøre yderligere ressourcer til højere tankegang.Psykologen tanker ofte at så længe kodning og symbol resultater i er lige indenfor normen, dvs. på gennemsnitet når barnet scorer 10 for begge deltest, at alt er i det skønneste orden. Psykologen overvejer ofte ikke resten af barnets test. Se, der er også noget so hedder "scatter" dvs. hvor nogle deltest ligger meget højere, end andre dermed  har barnet et ujævn profil med et massiv dyk i lige i det område som præsenterde Forarbejdshastighed. 


Mange overser at vi skal hjælpe børn med at kompensere og træne for ellers bruger de deres andre styrker til at gemme disse svagheder og skal dered bruge ekstra energi lige der - og med tiden halter disse områder endnu mere, end før da børn jo finder andre veje!

Det gav i et tilfælde udspil i at en ellers meget klog pige med meget pænt høj IQ ikke kun aflevere skriftelige opgaver ... få måneders træning og indsats skulle der til ...


Nu tænker jeg hvor mange børn ender reelt opgivende når de skal levere en vare hvor læren og psykolgoen overser f. eks en skrive, lytte eller tale handicap?

Hvor mange ved at nogle børn tager
lidt længere tid end andre børn for "at fordøje det oplysninger" de får? Det kan både være gjalt ved hørelsen eller med håndskriften, eller ved at barnet bare tager længere tid til at besvare spørgsmål eller færdigøre test. Dette er ikke et spørgsmål om intelligens, men mere at barnet har det svært ved at demonstrere viden.


PS: læren sagt da pigen var i 4. klasse at hun ikke er særlig intelligent idet hendes håndskrift ikke var hurtig og pænt ... Inklusion har langt vej endnu LOL

Giv dísse studerende mere tid til deres arbejde:

    Ved at tillade længere "svartid":
         ved besvarelse af mundtlige spørgsmål i klassen
         for at færdiggøre skriftelige opgaver i klassen
         når de skal "træffe beslutninger" når de får valg

     Give ekstra tid til test, ca 1½ gange mere
     Eller reducer mængden af ​​arbejde den studerende er forpligtet til at aflevere.
     Afkort opgaven, så det kan gennemføres indenfor den tildelte tid
     Fokus på kvalitet, snarere end kvantitet
     Mindre øve opgaver, ed en skriftlig komponent ved at kræve færre gentagelser af hvert koncept
     Giv kopier af noter i stedet for at kræve, at studerende skal kopiere fra tavlen, når tid er begrænset


Byg på elevens autoaticering af opgaver
Træn tidsforbrug så eleven er opærksom på tidsforbrug
Brug IT hjælpemidler
Samtidig ed at hun træner "området" bl. a via PC spil og daglig skrivning som er taget tid på jvf. amerikansk neurolog aka astrosmash type spil.Matthew M. Schiff, Alan S. Kaufman and Nadeen L. Kaufman Scatter Analysis of WISC-R Profiles for Learning Disabled Children with Superior Intelligence and for more: http://ldx.sagepub.com/content/14/7/400

Case Study WISC IV 

Upside Down Schoolroom 

Processing Speed for teachers working with students and parents

Eide Neurolearning Blog and Video Game therapyTwice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.