mandag den 11. marts 2013

Kamp for min drengs undervisning - min datter er på rette hylde!

Det er som om Odense Kommune ikke har opdaget noget:

De har "særlige læsetilbud" som andre ikke har, tilbud de kan sælge til andre Kommuner! Hermed kan de opbygge sig til at være en "special pædagogisk centrum" idet de har eksperterne lige her i Odense. Og VISO også er her hvor andre eksperter ofte kigger forbi. Nemt, ikke? Innovation med det der er, uden brug af en masse konsulenter med ved at bygge på viden og folk som allerede findes i byen.

I hvert tilfælde ved jeg at i byen findes eksperter og ildsjæle på to meget komplekse områder som min dreng har behov for og som jeg "godkender". Og alle ved jeg er særligt besværligt før jeg "anerkender" noget som helst, ikke? Så, noget må give sig ...

Vi har så mange ildsjæle i Odense. Men der er to jeg vil fremhæve: En der arbejder for "Børn med særlig forudsætninger" og en anden der arbjeder for "Ordblindebørn".

En tredjie gruppe børn jeg lige kort vil nævne er Børn med specialle behov som referer til Udsatte Børn sådan at få disse begrebe sorteret for jer der ikke kender alle grupper.

Udsatte børn kan være Børn med særlig forudsætninger eller/og ordblindebørn! Dvs. Udsatte Børn kan således også være "Omsorgsvigtede Børn" der også er "Twice Exceptional" og kan således have en, to eller flere handicaps som skjuler deres særlige forudsætninger. Twice Exceptionelle børn som også findes blandt Udsatte Børn er svært at opdage grundet at deres adfærdsproblemer kan have flere årsager.

Denne inlæg handler om at være et barn med særlige forudsætninger, ordblind og hvad der sker når barnet skal anbringes pga. omsorgsvigt.
Fra en artikel: "Kamp for vores datters undervisning"
Klagenævnet beslutter at ændre Vejen kommunes afgørelse, således at Vejen kommune skal tilbyde Heidi enten undervisning i normalklasse med støtte i den overvejende del af undervisningstiden, eller i en specialklasse eller på en specialskole for elever med Dysleksi for skoleåret 2007/2008. Dette kan være en efterskole. Dette skal ske i samarbejde med os. http://www.ordblindeforeningen.dk/kamp_for_vores_datters_undervisning.asp

Så nu går vores lange klage til klagenævnet. Det er så trist at efter endnu 2½ år af et barns liv ting skal være uden rette støtte. Og så er det oveni det par år inden ordblindetesten som skal huskes og tælles med. Etikken mangler. Moralen er dobbelt! Alt i alt er der snart gået 5 år og vi kæmper på dette punkt endnu. Nu starter vi forfra med BEGGE problemområder!

For ham er det forfærdeligt uretfærdigt. Jeg husker i 2010 glæden ved at der var en forklaring på at han ikke like kun læse og hvordan han så frem til at bruge den lovede læse PC. Det er ikke sket endnu.

Alle vidste vi at han var et barn med særlige forudsætninger som kom igennem et sej forløb, hvor han var meget fejlfortolket, indtil det skoleår af 2008/9 og det blev stedfasted i 2010/11.

At Kommunen, vælger det løsninger de vælger er uforståeligt. Se, jeg var ikke del af hans udredning, da Kommunen udelukkede mig fra hans udredning ved at bruge §51s tvangsbestemmelser. Så det kan ikke være min fejl/indblanding. Alligevel IGNORER Kommunen det udredning at drengen skal have ordblindeklassen inden en alm. Folkeskole. Og så sætter de ham sammen med "diagnose" børn.

En anden ordblind artikel: Spildte seks år på specialskole
En af de unge, der var tæt på at knække halsen på kampen med systemet for at blive anerkendt som ordblind er 17-årige Jonas Kjær, der oprindeligt kommer fra Næstved, men i dag går på ordblindeefterskolen Nislevgaard på Nordfyn.
Han brugte 6 år af sit folkeskoleliv på en specialskole for ADHD-børn, fordi skolen aldrig testede ham og derfor fandt ud af, at han var ordblind.
- Det var rent ud sagt et helvede, at man ikke kunne have sine ting for sig selv, og ikke kunne koncentrere sig i timerne på grund af al den uro, der var rundt omkring en. http://www.dr.dk/P4/Fyn/Nyheder/Fynogoeerne/2012/11/04/131251.htm


At kun fokuser på ting som omsorgsvigt der var usynlige inden anbringelsen og ved at fjerne konsulenter ansat for behandling af det Kommunen anerkendt som adfærdsproblemder jvf. særlige forudsætnigner virker "sært". Især når det var "bevilliget og betalt for" og hvor Kommunen insisterede på det. Som familie vil vi samarbejder om det tilbud, bare i nye rammer som inkludere barnets "specifikke indlæringsproblemer" aka ordblindhed.

Vi havde bare brug for et "TVÆRFAGLIG INDSATS". Barnets problemområder som er kendt, udredt og kæmpet med igennem mange år forsvinder ikke "bare". Derfor er det vigtigt for os at have flere fagpersoner involveret som kender barnet fra vores dagligdag. Vores ansøgninger blev ikke besvaret, og det er klart at Kommunen fortolket det som om jeg vil bestemme hvad de skal lave. Jeg må derimod inddrømme jeg ikke anede at Kommunen kun tager et problemområde ad gangen! Jeg var jo vandt til at stå med et Komplekssag, og kender sagen grundet dette.

At Kommune så vælger at sende ham til en anden Kommune 100km væk, til en Kommune som ikke anerkender ordblindhed er horribelt - især når der her i Odense ligger en super Ordblinde Specialtilbud som der blev pralet med i avisen - og barnet nu skal bo i et Kommune som ikke anerkender ordblindhed, sammen med Diagnose børn. Det rammer kun barnet.

 Spol frem til ca. 3.00 for at se om Odense

At barnets udvikling så skal ændre kurs efter en sølle time hos en psykolog hvor resten af undersøgelsen var af "pædagoger",  "ny udklækede socialrådgiver" og "andre pædagosik ufaglærte håndværkere" aka smede/tomrer kaldes "fagligt" forsvarligt er skræmmende. Især når "fagfolk" som kender barnet ikke må deltage, vel og mærke når disse var betalt af Kommunen, og leveret et udmærket ydelse jvf. familien.

Skolepapir forsvinder i papirmængden, kun visse sætnigner bruges ude af kontekst osv. - sådan er disse sager bare! Men det gavner ikke barnet når alle tager ensidige briller på. Omsorgsvigt er en ting.

MEN det er VILDT at kursen omkring Barnets specialpædagogik ændres så markandt. Vi har nu et helt andet "pædagosik grundlag" fra en dag til det næste.

Gad vide om Kommunen ved at deres "nye" valg af pædagogisk grundlag før har slået greuligt fejl? Har de glemt vores ansøgnignen og årsag for at vi flyttede til Odense? Mon nogen vil læse PPR journalen, en gang til? Finde det dokumenter frem, en gang til? Ikke at der står meget journalerne da Kommunen fravalgt min synspunkter. Men må Kommunen nægte at køble en tværfaglig tæm på?

 Det som kan undre mig er SEL §68b bestemmelser:
Det er fastsat i § 68 b, stk. 1, i lov om social service, at kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om valg af konkret anbringelsessted i overensstemmelse med den handleplan, som skal udarbejdes i henhold til § 140 i lov om socialservice. Samtidig med valg af anbringelsessted skal der tages stilling til barnets eller den unges skolegang. Er anbringelsesstedet beliggende i en anden kommune end barnets eller den unges opholdskommune, har opholdskommunenpligt til at underrette den kommune, hvor institutionen ligger, forud for anbringelsen. http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20111/lovforslag/L129/20111_L129_som_fremsat.pdf (som er vedtaget)

Hvordan er det vores socialrådgiver selv synes ko ordineringsopgaven jvf. min drengs skolegang går?

Den nye Kommune anede ikke han var på vej og Institutionen han bor på er ikke godkendt til børn under 12 år ... således at min dreng fortsat bor et sted hvor han ikke tilhører målgruppen.

Herudover forsvandt hans planlagte placering ved en plejfamilie som jeg var informeret. Det er nu erstatter med at han skla bo på et særlig Instituion for ADHD, Autismeforstyrrelse og Tilknytnignsforstyrrelser med massive problemer jvf. beskrivelser på Tilbudsportalen og andre steder hvor stedet annoncere deres "kvalifikationer".

Det er efter at Tilsynet Faaborg Midtfyn har sagt hans nuværende placering blandt tilsvarende børn ikke må fortsætte, siden oktober? Ubegribeligt og klart et hul i loven som skal LUKKES. Børn må ikke fejlplaceres i et Tilsynsområde og så flyt til det næste hvor det samme fejl gentages.

Alle disse ting jeg ikke kan forene med at Kommunen finder frem til jvf. §51 (det er bare ne §50 under tvangsudredning hvor Kommunen ikke forhandler mere) at han reelt "er en ordblind dreng" som skal i læseklasse og efterfølgende i folkeskole hvor testen indikere at hans adfærdsproblemer er jvf. Tilknytningsforstyrrelser, ved at undlade tidligere psykologudredninger, således at han skal in pleje. Tilknytningsforstyrrelser udvikler børn i deres første 3 leveår og det skal udredes og diagnosticeres af en psykiater. Udredninger hvor 3 PPR chefpsykologer, 2 PPR område psykologer og den første udredende psykologens grundige udredninger var grundlaget for et ret fornuftig skolevalg som Kommunen selv betalt, og vurderet var den rigtige året efter!Men et valg hvor Kommunen undlod at sætte en yderst fornuftig læserapport med handleplan i værk - skolen kan kun så meget uden støttetimerne.

Mon ikke han bør uderedes af børnepsykiatrien inden han "opbevares sammen" med et gruppe børn som skal behandles for ting deres diagnoser beskriver? Værre er hvad går deres "behandling ud på". Ja, det vil mit barn snart beskrive for mig - så meget er jeg da sikker på. Og jeg gruer allerede ...

Jeg troede Odense Kommune havde såkaldte akutte plejefamilier klar. Hvis ikke er jeg sikker nogen fra vores netværk kan tilbyde deres hjælp - eller han kan bo i vores hjem og jeg kan flyt ud i byen mens mennesker der kender ham, med gode uddannelser kan passe på ham! Men desværre jeg skal klagevejen igennem, og det er flere måneder herfra. Imens må jeg håbe han ikke, trods at han er socialt umøden ser for meget jvf. det børn han bør hos, diagnose børn der har massive sociale problemer, men han får vel det samme i notime? Nå det vil så være hans 3. hjem på et halv år måneder ... og værre kan det vel ikke blive:

Alder: 12-18

Funktionsnedsættelse:  


Autismespektrum, ADHD, Tilknytningsforstyrrelse
 
Socialt problem:  


Indadreagerende adfærd, Selvskadende adfærd, Seksuelt overgreb, Omsorgssvigt, Overgreb

Alder: 17-23

 
Funktionsnedsættelse:  


Angst, Tilknytningsforstyrrelse
 
Socialt problem:

Seksuelt krænkende adfærd


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.