fredag den 26. april 2013

At profitere af at være sammen ...Jeg anede ikke Vejen Byråd var som Odense Kommune hvad det angår det Udsatte. Set i bagspejlet er det også sådan i Aalborg og Farvskov Kommune.

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen. Kilde: Byrådsnotat fra Vejen Kommune
Sikke en intern holdning at have nu forstår jeg hvorfor PPR handler som de handler. Og det er præcis derfor 68% af disse børn ingen uddannelse får og præcis derfor loven per 1. august 2012 var lavet om - noget som Folketinget lige glemt at have det kulturelle holdninger i det enkeldte kommuner som del af deres plan.

Som PPR skrev de tager sig ikke af sager med aktive Børnesager! Det ses tydeligt at PPR frasortere disse børn i grupper - der er ikke adgang til læsepsykologen eller andet. Oftest placeres børnen uden at reelt være udredt andet end et tilfældigt psykologtest som ikke reelt ser Indlæringsproblermne.

Stakkels børn som sorteres forkert og efterfølgende ender som "sociale tilfælde". Kommunen går efter at dokumentere deres synspunkter og ikke det der objektiv sker - dette gøres ved at sortere i akterne - så tages kun det ud man genkender, resten er "ubetydeligt". Så kan forældrene intet gøre mere.

Og den ubevist "magtfordrejning" der sker der når ikke kun en men flere, fravælger det som virker for et barn fordi medarbejderne vil vælge det som de kender frem for det ukendte, er årsagen til at nogle børn soreteres forkert. Når fejlene først er sket så er der ingen vej tilbage - ulykkelige situationer opstår. Sagsakter vokser.

Så lige her kan jeg da blive harm over at der slås så hårdt ned på Specialskolerne, Mentiqaskolerne eller Hjemmeundervisningen - hvad ved flertallet endeligt om disse områder? Eller nu hvor flere specialklasser nedligges sådan at f. eks ordblinde som virkeligt ikke kan klare en alm. skole står uden hjælp.

Christina Antorini lovede jo det ville ikke ske, og hun havde tillid til at Kommunerne gjor som hun sagte. Alligevel er der flere og flere ulykkelige situationer som ender i meget dyr Interneskoler.

Hvorfor så ikke give børnene den mulighed de selv ønsker, når pengene alligvel bruges til at kassere børn som ikke "kan være" i Folkeskole? Er det ikke lidt meget arbejde for at flytte penge ... penge kan jo kun bruges en gang!
Svaret er enkeldt. Kommunerne overser handicap og stor socialsager pga vidensmangel og holdninger. Endeligt slår det igennem at Amternes special enheder ikke kun drives videre i det enkeldte Kommuner. Alle stramninger rammer kun forældrene og børnene - men ændrer ikke Kommunens vaner. Man kan håbe på at nu hvor Klagenævnet er under Ankestyrelsen at der kommer forbedringer, men af et eller andet grundt er adgang til Klagenævnet næsten umuliggjørt pga. lovens administration på området, en administration som mere og mere tilgodeser Kommunerne af det pur grund at vi som Borger ikke ved hvordan vi påvirker det stor system. Det er jo det vi har Politiker for - men samtidig vil Politiker ikke "se enkeldtsager" og træffer deres valg på evidensbaseret projekter fre kommunerne.

Desværre er det personer der fik det trumfet disse tiltag igennem er for længst videre - det er os, dem ingen vil have, der betaler prisen. 
Hvis Regionstilsynet der har forstand på Psykiatrien fik Tilsyns opgaven på alle disse opholdssteder så vil Kommunernes tilsynsførende "uden særlig uddannelse" for længst havde været afsløret. Kendetegnet er efterhånden at folk driver rovdrift med uvidenhed.

Det samme gælder for Undervisningsministers Tilsyn. Det er jo der mest viden ligger om undervisning og specialpædagogik. De ser jo ikke disse Interne skoler.

Og problemerne løses ikke ved at Tilsynet flyttes i storre Regionsopdelt Tilsyn. Det de mangler er Tværfaglighed. Et Tilsyn der har med Udsatte at gøre kan ikke været altviden når det drejer sig om psykiske lidelse, medicin og uddannelse.

Nye arbejdsmetoder er af desperation opståed jo i takt med at specialviden forsvandt. For at gøre det godt igen træder Inklusion i kraft. Ideen er god, men desværre er der ikke fornøden specialviden ude i Kommunerne. At Kommunerne så tillader sig at "vælge for" dem de ikke forstår siger sig selv.
Og til sidst er problemet det samme som i skoler: Traditoner ændres ikke så let.
Så er der VISO, som skulle være instancen Kommunen frivillig trækker på. VISO bliver forhåbentligt en erstatning for Amterne, men lige nu er det hele blevet meget dyrt og usikker. Tværfaglighed er ikke noget alle vil bruge. Traditionen er man ser på et problemområde ad gangen.
Se, dem som handler igennem det traditioner sat af deres byråd har hellere ikke viden nok til at kalde på hjælp, samtidig fornægter de så at fejl sker. Akkurat som der ses i Udsatte familier hvor ting sejler. 
Så VISO bruges ikke da man ikke ønsker at fejl ses, rettes op på og læring indtræder.

 Det er ikke særlig rart at skal være blandt mennesker som af uvidenhed skader mere end de gavner - og værst tænkeligt er at ikke må sige noget for så samarbejder man ikke. Det er hele humlen i vores sag. Vi er ikke det eneste. Omkostnigner er millioner indtil eller hvis man er heldig at komme igennem klagesystemet.

Det som er grum i alt det her er at mit barn lever isoleret fra samfundet i dag og det kan jeg se udefra Skolechefernes tankemønstre, bakket op af Byrådet i 2009 at mit barn nok ikke bliver en del af samfundet før Opholdsstedet ikke får flere penge. 
Det som virkeligt gjor ondt fra at han er fravælgt at PPRs ledelse, helt per automatik. Ingen forstår jeg PPRs desperation: Lederen har rigeligt at se til og lige tilfældigvis det tungeste klienter. Så hans arbejdsgang er naturligt, han skærer ned da det er traditionen at OPholdsstederne ved havd de laver - de løser jo kommunens problemer med børn der kasseres. Men hvad med børn som kan kom videre hvordan får disse så en chance når alle får uhyrlige summer?
Tja, det hele er jo endeligt et tegn på at alt det Uddannelsesudvalget, Ministeren og Folketinget mener der bør ske, ikke indføres.

Deres tillid til at Kommunen indordne sig er vist mere et udtryk for de ikke reelt tør sige: Nok er nok.

Men siger: Vi laver loven for alles bedste og forventer at Kommunerne overholder den.

Ja, det er ikke så let når Kommunerne styres af kultur og traditioner.

Hvad skal der til for at sager som disse ikke opstår - ulykkelig situation som alle kalder det imens de bruger rent tvang og magt for at gennemføre det de mener er bedst. Alle kender loven udmærket jvf. special pædagogik, folkeskolen og at der skal handles i enighed med forældrene men alle handler udefra traditioner og bakker hinanden op. Værre er at forædlrene ikke selv må kalde på VISO eller fagpersoner - og skal klage bare for den basale ret - for tænk hvis de nu har ret?

Bare surt for de børn som stemples forkert og hvor deres familie bliver beskrevet som Udsatte for at sagen giver mening i Systemet ... når det først går igang ... så stopper det ikke ... vores startede for 7 år siden.

Nu er børnene fjernet men reelle udsatte findes i alle folkeskoler. Disse familier ved præcis hvad der skal til for at holde sig under radaren. Det er bare ikke så let med et barn der af et eller andet grund ikke fungere i skolen. At, barnets fremtid så styres af det som er traditonelt velanseet - ja det er næsten kriminel!

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.