fredag den 26. april 2013

En troværdig trio beskriver deres Pædagogik ... og det skulle de have mere penge for?


Tja, troværdighed. Barnet fortalt det her til overvåget samvær ... men desværre for Opholdsstedet fortalt han ting forskudt så deres forklaring passer ikke. Det surt sjov er ingen vil høre på sådan et barn ... barnet er anbragt og dermed ikke troværdig ... det er barnets forældre hellere ikke. Gad vide hvor længe disse troværdige må udøve deres sær form for pædagogik?


Gad vide hvorfor mit barn tiggede om hjælp fra den det holdt ham flere uger inden det her "skivelse"? Gad vide hvorfor de blev ved efter Nævnet sagt der er tale om ulovlig Magtanvendelser? Hvad dækker det over og hvordan gøre man med et abrn som "helst glemmer" det der er sket? Heldigivs optog jeg vores samtaler, uheldigvis vil ingen høre om sagen. Tilsynet er ikke i stand til at skelne psykologisk i sådanne sager, det er politiet hellere ikke da polititiet er af den holdning at forældrene ikke var til stede så der skete det som stedet beskriver. Barnets stemme forsvinder.

Gad vide hvad ville ahvde sket hvis jeg beskrev at jeg som forældre handler sådan voerfor mit barn herhjemme? Fik jeg så også støtte til at styre ham? Men aak, socialrådgivren mener det er helt i orden at han håndteres sådan da det i hendes verden er et lovligt Magtanvendelse ... men er det nu også så lovligt som hun påstår? Åbentbart, for hun er også en troværdig part i sagen. En sag jeg som forældemyndighedsindehaver skulle OPSNUSE da ingen fortalt mig noget og benægtede der var problemer da jeg efterlyst episoden om lampen og bedt vores overvåget samvær om at indberette det Barnet fortæller om medarbejderne.

Billedet læses nok bedre hvis du højreklikker og sige "gem som" så kan du åbne den og se et større udgave der læses lettere.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.