tirsdag den 16. april 2013

Mere om skolegang ved en anbringelse eller henvising til specialtilbud ...

Nu kan jeg endeligt sige at selv handicappede børn skal henvises til Nabokommunen hvis det er bedst for barnets behov ... PPR må reelt ikke sige nej især ikke når de ikke har det relevant tilbud.

Jeg glemt lige at sætte følgende ind, særligt jvf. : Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 793 af 12/7 2012.
Som findes her: : http://www.socialjura.dk/content-storage/regler/2012/bek-793-af-127-2012/
Jeg mener kapitel 2 ikke har været iværksat, og kapitel 3 er overset jvf. anvendelsen af SEL §68b retningslinier idet jeg advarede Vejen Kommune og Marius sepcial pædagisk behov inden han flyttede.

Marius anbringelse var ikke akut da han har været anbragt siden 23. oktober og 18. december hvor Sira Lund var sikker på han ikke kan hjemgives. Ergo §6 stk 2 kan reelt ikke anvendes da det var hele tiden kendt at han skulle have et læseklasse inden et normalklasse jvf. psykolog rapport og min ansøgnignen herom som ikke var behandlet jvf. læseklasssen og støtte


Kapitel 2 af det ovenævnte bekendtgørelse henviser til Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand §3 skal også ses på da Marius havde en special pædagogisk tilbud med kendte problemer jvf. tidligere udredninger og placering på Mentiqaskolen fra Odense Kommune som manglede læsklassedelen som udvidelse.
Bekendtgørelsen findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141578#Kap2
Igen er det Vejen  Kommune som skal træffe det sidste afgørelse hvor ejg som forældre kan klage jvf. Folkeskoleloven §51 til Klagenævnet. Sådan et klage vil være meget destruktiv for Marius som nu har været uden undervsing i snart 6 måneder, og 6 uger i vejen kommune trods klare retnignslinier som henviser til at enkeldmandsundervising bør start op efter 15 dage hvis sådan en sag trækker ud.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.