onsdag den 17. april 2013

Nu er barnet uden undervisningen i 6 måneder og det fortsætter ...


Samtidig med valg af anbringelsessted skal der tages stilling til barnets eller den unges skolegang. Er anbringelsesstedet beliggende i en anden kommune end barnets eller den unges opholdskommune, har opholdskommunen pligt til at underrette den stedlige kommune forud for anbringelsen.
Det er for at sikre at den ny kommune har f. eks specialtilbud til det barn i en Folkeskole. Men det overholdes ikke trods klare lovgivning.

Nu er barnet uden undervisningen i 6 måneder ... surt sjov. Det er så ca. 24 uger længere end strejken hvor det barn ikke har haft kontakt med jænvaldrende! Så meget for hvad Undervisningsministeren og Socialministeren aftaler jvf. Barnets Bedste.

Barnet er egentligt visiteret til en Plejefamilie men bor på et opholdssted hvor den kommune giver en dispensation så der er vist 3 års aldersforskel hvor han er den yngste og fortæller han er ensom. Alt i alt ikke afhjulpet af at han ingen internet har, ingen skype eller minecraft og at hans telefon oplader ofte er væk. Men idet det er den 3. sted på 6 måneder så er han sikkert efterhånden ligeglad bare der er et eller andet han kan tale med.

Hans søster har han kun set en gang, udover en time hver 3. uge sammen med moren det sidste 4 måneder da aftalerne kikser mellem hendes plejemor og hans opholdssteder af ukendte årsager. Børnene kan ikke selv bestemme eller aftale noget.

Støttepersonen er en fra Red Barnet men har ikke deltaget i møderne da ingen indkalder ham. Sådan kan det gøres - så der er mulighed for en bisidder vi fortæller jer bare ikke hvornår vi afholder møder. Fair nok, ikke?

Det er godt nok triste vilkår, men systemet har valgt. Så meget for at deres egne undersøgelser viser barnets skolebehov er en Læseklasse med alm. Folkeskole efterfølgende - det er lidt sært at Opholdsstedets pædagog vælger en Interneskole for Diagnosticerede børn - stakkels barn han ser jo ikke Normale børn mere. Er det virkeligt den virklighed der er for Anbragte Børn? I disse Inklusionstider? Jeg er mere end rystet.

Her troede jeg alle tilladte handicappede og udsatte børn lige chancer og vilkår, men jeg må sige det er noget rådden børnene tilbydes når Kommunen står for alle beslutnigner og vælger at være uvillig til enhver fornuftig form for samarbejde. Hvorfor flyttede de ham væk fra et kommunal læseklasse, familien og hans støttepersen? Ja, de siger at en plejefamilie ikke kunne skaffes - nå, oki hvordan kand et være når der er ledige i Odense? Og pladser på mindre Instituioner jvf, Tilbudsportalen?
Kommunens opgaver i forbindelse med anbringelsen

§ 68 b. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om valg af konkret anbringelsessted i overensstemmelse med handleplanen, jf. § 140. Samtidig med valg af anbringelsessted skal der tages stilling til barnets eller den unges skolegang. Er anbringelsesstedet beliggende i en anden kommune end barnets eller den unges opholdskommune, har opholdskommunen pligt til at underrette den stedlige kommune forud for anbringelsen.

Stk. 2. Ved valg af anbringelsessted skal kommunen vælge det anbringelsessted, som bedst kan imødekomme barnets eller den unges behov. Kommunen skal lægge vægt på anbringelsesstedets mulighed for at tilbyde nære og stabile voksenrelationer og herunder vurdere, om en anbringelse i en plejefamilie, jf. § 66, nr. 1-3, er mest hensigtsmæssig.

Stk. 3. Hvis barnet eller den unge har søskende, der er anbragt uden for hjemmet, skal kommunalbestyrelsen vælge samme anbringelsessted, medmindre de øvrige søskendes eller barnets eller den unges behov eller andre væsentlige forhold taler imod dette.

Stk. 4. Forud for anbringelsen skal kommunalbestyrelsen hjælpe barnet eller den unge med at finde en person i barnets eller den unges familie eller netværk, som kan udpeges til at være dennes støtteperson under anbringelsen. Kommunen kan efter behov dække støttepersonens udgifter til telefon, transport og lign.
 

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.