lørdag den 6. april 2013

Samarbejde - hvor går grænsen?

Godt spørgsmål.

Jeg står her efter flere år og er meget frustreret og ked af at Kommunerne (jup, flertal) bare gøre lige som det passer dem og bestemmer alt indsats. Deres indsatser går på "tvang og magt" uden fagpersoner da fagpersoenr koster penge. Problemet det er så få af os so ahr brug for det og alt for mange af os so tror at der altid er fagpersoner i en børnesag. Det fagpersoner jeg har oplevet indtil nu har været mennesker der er socialrådgiver uddannet eller pædagog uddannet, samt psykologer.

Det horrobelt er at ingen af disse personer havde særlig kendskab til min søns funktionsnedsættelse og har "omskrevet" hans tidligere psykolograpporter. Nu passer han ind i det de anerkender som fagoråde: Omsorgsvigt.

Jeg har nu alt for mange gange oplevet at det slår fejl og skader mit barn. Men det er ikke så slemt som at blive beskyldt for at barnet er bagud da det er mig som ikke tillader "behandlingen". Godt så! Hvor er afgørelserne og hvem var det lige som kæmpede i flere år for at få ham udredt?

Det er ikke mig som skal sikre han får en behandling,  i skolen eller herhjemme, reelt er det Kommunen! Men da Kommunen ikke er enig med mig eller retter sagt den nye ombestemmer sig og vil ikke betale for noget so virkede - så får jeg ansvaret? Alt imens papirgange undlades så jeg ingen klagemuligheder har! Dvs. jvf. specialundervisning - præcis det som jeg i flere år har bedt om og ikke fik og som jeg mener er årsagen til mit barns tilstand.

Ja, det er i hvert tilfælde slemt efter det Kommunen informeret min børns far om i forgårs. Han ved heldigvis at jeg har i mange år skulle kæmpe for at få hjælp til børnene, mest min yngste som er ordblind og asynkron udviklet. Han undrer sig.

Hvor går grænsen for hvad kommunen må tillade sig? Blå mærker i deres specialtilbud er et Tabulagt emne - ingen politker eller klageinstans vil have sådan en sag. http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/sou/bilag/249/1098570.pdf

Der er hverken retssikkerhed ved politiet i disse sager da Politiet bare siger: Du var ikke til stede så du ved ikke havd der skete. Tænk, so omsorgsvigtende mor "hypotisere" Kommunen alt mulige sjove tankeleg, så betaler de en psykolog for at skrive deres mistanker i et rapport og viola så er børn anbragt. Helt udenom at min oprindelige ansøgnigner om hjælp besvares, helt udenom at Kommunalstyrelsen undersøger hvad der forgår i skolen og værre hos mennesker der får så uhyrlige summer penge at deres eneste forål er at sikre der er ingen kontakt til børnene - hverken fra deres pårørende, støttepersoner eller tidligere lærer.

Sådan slipper Kommunen udenom. Hvis i tror der er politker, Rådmænd eller en Borgmester som vil høre på jeres histori så tro om. Husk at Kommunens fejl er noget en Rådand eller Borgmester har ansvaret overfor så det er ikke lige det som de ønsker skal komme frem. De fik høje poster igennem populisme og det er ikke  det område hvor en høj retfærdighedssans vægtes!
Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.