mandag den 15. april 2013

Skoletilbud mit svare inden den kommer udefra deres notat

Kære Alle,

Jeg har informeret alle parter om at xxx ikke hører ind under alders og målgruppe på det opholdssted. Det er kun i kraft af at Bopæls Kommunes tilsyn efter et tilsyns besøg har, uden at tale med xxx, givet en dispensation for at han må bør der. Det påklages og tager tid før det oprettes. Det er således i den grad ikke kun en sag mellem mig og Anbringende Kommune men ret alvorligt idet jeg ikke fik aktindsigt eller lign. som jeg retsmæssigt ansøgt om fra Bopæls Kommune på samme måde som Tilsynet i Faaborg Midtfyn håndteret vores sag.

Det må være indlysende logisk at et barn på lige 11 år der var visiteret til en plejefamilie der tilfældigt ender på et opholdssted og som står til "at ikke skal udredes yderlige" og "som ikke er medicineret", som rrr skriver, ikke helt passer ind på et opholdssted for "sværbehandlingskrævende diagnose børn" hvor de har problematiker med Angst, Tilknytningsforstyrrelse, Autismespektrum, ADHD, hvor deres problemer er Indadreagerende adfærd, Selvskadende adfærd, Seksuelt overgreb, Omsorgssvigt, Overgreb, Seksuelt krænkende adfærd.

Forklaringen på hvorfor opholdsstedet vælger at bl a. skubbe xxx må så ventes på. Men idet hans tidligere opholdssted anvendt Magtanvendelser som skolen aldrig gjor er en sag jeg beder om at Statstilsynet igen åbner da jeg fik yderlige oplysninger om dette i lørdags. Yderlige er der bekymrende oplysninger jvf. hans trivsel udefra magtanvendelser af personale fra opholdsstedet.


xxx problematikker er siden 2007 beskrevet som asynkron udvikling grundet særlig begavelse, trauma efter mobing og en kombination jvf. trauma og ordblindhed. Det var alemtn kendt at xxx ikke tollerere at blive fastholdt. Og senest omsorgsvigt og nyopdaget tilknytningsforstyrelse (som 5 yderst kompetente psykologer ikke før havde lagt mærke til trods timesvis af observation mm.) Alt som kræver et specialiseret indsats, hvis hans komplekse behov skal tilgodeses.


Jeg oplever notatet skrevet af rrr inden han fik xxx skolepapir som at skoletilbudet var allerede besluttet. Jeg sagte kun nej udefra at jeg vidste han ikke havde mit barns journaler - men det står som om jeg ikke samarbejder og afviser - men jeg afviser udefra kendskab til mit barns skolebehov som er baseret på psykolog udredninger.

Det interne skole med så stor snitfalde af diagnose/skadede/medicinirede børn giver xxx et hverdag uden at han ser "normale" børn, hverken in hjemmet eller i skolen. Det set udefra at han ingen diagnoser har og jvf. rrr og ikke skal udredes yderligere giver mig noget at være meget bekymret over. Hvordan kan et barn placeres i sådan en skole udenom psykiatrien? Og uden diagnoser?

Jeg understreger i det perioder hvor specialtilbud omkring xxx var intakte så trivedes han og lært en del, trods trauma og ordblindhed som ikke var håndteret tilstrækkeligt trods min ansøgniger om hjælp dertil. Sidst havde både skolen og mig ansøgte om hjælp dertil uden besvarelse, indtil en massiv lærerudskiftning efterlod xxx uden "faglært" støtte. xxx trivedes også i længere perioder hvor vi pendlede 4-5 timer daglige med offentlig transport, så at rrr "afviser" at lede efter tilbud hvor han køres indtil ½ månende indtil sommerferie i 1 f. eks en time til en særlig læseklasse pga. afstand er urimeligt når flere udredninger, lærer og psykolgoer peger på det behov og når det er set at xxx trivedes trods offentligt transport.

Herudover er der klart beskrevet hvilke tilbud virker for hans adfærdsproblemer - disse findes pt. kun i København og Aalborg eftersom tilbudet i Odense ikke var tilstreækkeligt pga. læseproblemerne og ikke eksister efter personale udskiftning som kan bekræftes jvf. tilsynsraporter. Derfor ansøgte Boplæls Kommune om at han køres til en læseklasse indtil sommerferie og hvor det tilbud suppelres med hjælp af hans tidligere skoleleder jvf. adfærd grundet lederen der i dag er konsulents special kompetancer og uddannelse udefra det særlig kendskab der er jvf. xxx som i den grad har brug for at bevare nogen han kender i hans hverdag. Konsulenten har i mange år havde en fornuftig samarbejde emd PPR i Odense Kommune, samt har sager i flere andre kommuner.


Undervisningsmisniteriet har udstykket klare retningsliner jvf. skolegang med anbragte børn og jeg ønsker ikke en internskole da jeg mener med det rette indsats bør en Folkeskole kunne fungere tilstrækkeligt udefra det Kommunens psykolog beskrev og udefra xxx skolegang i det perioder hvor han havde det rette støtte, inden han blev strandet 6 månender uden undervsing pga. hans anbringelse, senest 6 uger i Bopæls Kommune trods min anmodninger om hjælp siden november som ikke var besvaret men mere og aldeles talt udenom og nu med Intern som Bopæls Kommune fortrækker inden de kendte hans skolesag. Jeg henviser til bekendgørelserne jvf special pædgosik støtte og mit barns kendte behov, udrednigner og Folkeskolelovens §40 stk 1.


rrr forslået selv at xxx skirfter til en Folkeskoleefter sommerferie så at han idnen somerferie får en hurtigt tilgang til læseklassen bør være muligt. Jeg har hørt de ahr en ledig plads da der er et andet barn som holder pause indtil sommerferie i Odense. Så det er i hvert tilfælde en mulighed.
Brevet sendes også til UVM og børneombudsmanden da jeg ved Klagenævnet for specialundervisninn tager ca. et år med at behandle sagen i håb om der kommer klarere retnignslinier til Bopæls og Anbringende Kommune så xxx hurtigere kan få et egnet tilbud i Folkeskoleregi med specialpædagogik og Inklusion frem for en Intern Skole som beskrives som et skole for børn Folkeskole kassere.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.