tirsdag den 16. april 2013

Specialklasse valg efter end anbringelse?

This is war 
It's the moment of truth and the moment to lie 
The moment to live and the moment to die 
The moment to fight, the moment to fight, to fight, to fight, to fight 
(PS I never lied, not once but other did in writing ... )

Nu kan jeg endeligt sige at selv handicappede børn skal henvises til Nabokommunen hvis det er bedst for barnets behov ... PPR må reelt ikke sige nej især ikke når de ikke selv har det relevant tilbud! Derfor er der ikke fritskolevalg da det er meningen at PPR skla udrede og afgøre udefra psykolog udrednigner og forældrenes accept, som udgangspunkt! Men Nabokommunen behøver ikke at have et plads - problemet er så ikke et problem mere, PPR gøre så som de plejer.

Det er utroligt at Kommunerne "fortolker med vilje" og trætte forældrer skal kæmpe med en Klagenævnet, alt imens et barn lider.

Men her kan de ikke løbe fra 6 måneder uden skolegang hvor loven siger max. 15 dage! Hvordan skete det nu lige?

Og de kan slet ikke glem at indrage forældre ... selv ikke med "samarbejdsproblemer" skal forældrenes skriftelige ansøgninger afgøres om!

Da intet af det kan betegnes "akut" så skal de lynhurtigt stille op med en til en undervisning, og hvis der er tvivl om barnets behov skal beliggenhedskommunen gøre det frem for at placere barnet i et fejlforløb ved at "fortolke" hvad ordet "akut" indeholder.

Og hvis beliggenhedskommune mener en pædagogs vurderinge tager præcidens over en psykolograpport ... tja, så er vores land i dyb vand!

Lad os nu se hvad de finder på ... håber alle krydser da det kom frem at der er en nabokommune, udover at vores oprindelige kommune med læseklasser ... præcis dem som psykologen vurderede han skal have!

Det mener pædagogen på "opholdstedet" ikke er nødvendige men han skal i deres interne skole uden læsetilbud ...

Alt fordi vores anbringende Kommune ikke har fulgt gældende lovgivningen! Så er det endnu mere grund til at det her ikke bør "gå ud over barnet" ved at beliggenhedskommune også involveres i at bryde loven ... pt. er de fristet men hammeren falder ved beliggenhedskommune efter en tur ved Klagenævnet ... det bør de selv kunne læse sig frem til.

Det er ikke altid at en Kommune står uden tilbud mens to andre har det barnet har behov for, lige tæt på og oveni npr der kun er ca. 5 af disse tilbage på landsplanen ... det som er sært er at UVM beder om at børn bliver i Folkeskole, men her vil de ikke følge den udgangspunkt selv om jeg har bedt om det siden juni 2011!

Men det er sørme slet ikke i orden at Kommunerne flytter Udsatte børn lige præcis til et sted hvor der ikke er et specialskoletilbud EFTER at deres egenbetalte intern Psykolog udredning konkluderede at en tur igennem en særlig tilbud var nødvendige inden en alm. Folkeskole var nødvedige jvf. SEL 68b - slet ikke når barnet er anbragt udefra at de afgøre at forældrene er skyldige jvf.

§ 58. Er der en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af

1) utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge,
4) andre adfærds eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge,

Når der er tilsrteæækelig papir skrevet af psykologer og lærer at stk 4 var kommet i orden via specialpædagogik.

Men det må retten så afgøre ... også kommunens valg af pædagogik der involverede Magtanvendelser en masse.


Selve lovgrundlag: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2013/04/mere-om-skolegang-ved-en-anbringelse.html

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.