søndag den 7. april 2013

Voksenteamet: Hvis dette team spares væk, er barnet fortabt.


Hverdagen med tidlig skade 
ISBN 9788791995309 


Jvf. pjecen om tidligskader er jeg dig uenig med at de skriver: En del børn med ADHD har også Aspergers syndrom eller 70% af alle med Aspergers syndrom (let autisme) har ADHD ... det synes jeg ikke jeg vil/kan stå inde for men mener helt klart at der er børn med sådan en "overlap" af diagnoser. Jeg tror ikke det er så stor som i denne skrivelse lader til men ved at det er underdiagnosticeres fordi at de få forældrer der har den overlap ikke opdages i tide! Men alt i alt har han gennemabrejdet temaet på en god og fornuftig måde - hvor meget af læsningen er let for mig da jeg har en "særlig forforståelese" ved jeg ikke men jeg håber da at min blog læsere vil give en kommentar i feltet ;)

Men så har jeg en hypotese at der er alt alt for mange tidligskadede børn som har ADHD/AS eller andet som "overses", ligesom der er alt for mange børn med diagnoser som sorteres ind bland tidlig skadede hvor deres diagnose forveksles med omsorgsvigt.

Gråzone barn
Det kan være et barn, der både har
• en betydelig funktionsnedsættelse
• en adfærd, der kræver særlig indsats
• forældre med nedsat forældreevne
• forældre med samme problematik som barnet
• behov for handicapkompenserende støtte

Socialt udsatte børn• barnets vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien
• barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages
• der skal lægges afgørende vægt på, at støtten ydes ud fra barnets eller den unges bedste
• forældre skal have støtte til at varetage barnets tarv
• forældreevnen vurderes

Børn med handicap
• samarbejdet med familien tager udgangspunkt i forældrenes egne oplysninger
• der tænkes ikke specielt på at inddrage barnet/den unge
• der tænkes ikke altid på at forældres og børns behov kan være forskellige
• forældre skal kompenseres for de ekstra udgifter og det ekstra arbejde der er en konsekvens af funktionsnedsættelsen
• forældreevnen vurderes som udgangspunkt ikke

Og det her forværres kun ved at det er mere og mere umuligt at få børn henvist til en "kompetent psykiater" der kender dybegående eller har erfaring med alle disse områder og det er således at det tværfaglig tæm samarbjede er skåret helt væk ... jeg har nu set alt for mange psykiatriske rapporter skrevet af ung reservelæger eller værre psykologer der kun har set barnet 45 minutter! Og det er nogle som er 18 år gammel! Hertil nævner jeg ikke engang det børn som "diagnosticeres" ved en neurolog som ser barnet i 15 minutter.

Samfundsmæssigt er det en ret dårlig område at skære penge væk og det siges sådan med  "tongue i cheek" måde da jeg slet ikke mener at det kan være rigtigt at næsten alt skal have en "label". Det er snart normen at være psykisk sårbar ;) og der er penge til alle mulige hjælpe projekter eller behandlingsprojekter UDEN at der er helt styr på hvem deler diagnoserne ud. Sundhedsloven ahr klare rammer meeeen det er efterhånden mere normen at få en hurtig diagnose stillet ved "et eller andet" person som tilfældigvis anvendes af myndighederne. Det ses også at Kommunerne ofte glemmer:

Voksenteamet skal have både forældre, lærere og pædagoger som medlemmer samt psykiatriske eller psykologiske fagfolk. Alles meninger skal høres og respekteres. 

Alle medlemmer skal have et godt kendskab til vanskelighederne ved et tidligt skadet barn. 

Hvis dette team spares væk, er barnet fortabt.

(det gælder for alle børn også børn med ADHD, AS eller andet social funktionsnedsættelse således også simpel ordblindhed!)

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.