torsdag den 16. maj 2013

Byretten: Ophævelse af afgørelsen om undersøgelse efter § 51

PÅSTAND: Ophævelse af afgørelsen om undersøgelse efter § 51 samt ophævelse af afgørelsen om overvåget samvær i perioden for undersøgelsen.

HOVEDANBRINGENDER: Til støtte for den nedlagte påstand gøres det endvidere gældende:

at Der ikke er grundlag for at gennemføre en undersøgelse under ophold på en institution,
at Der ikke findes grundlag for, at samværet skal være overvåget, at Sagsøger aldrig kunne finde på
at presse sine børn til at komme med bestemte udtalelser,
at Det er hårdt for børnene med kun 1 times overvåget samvær,

at Børnene og sagsøger godt kan skændes, men at dette ikke er mere end i andre familier Det eneste pres børnene er udsat for skyldes kommunens afgørelse om anbringelse uden for hjemmet, overvåget samvær samt nærværende undersøgelse,

at Der ikke er nogen åbenbar risiko for at børnenes sundhed eller udvikling vil lide alvorlig skade,
at Børnene lider under at være anbragt, at Børnene gerne vil hjem til deres mor,
at Det er svært at se at børnene skulle være truet i deres udvikling i hjemmet,
at Begge børn er intelligente, at Pigen ikke har problemer i skolen, hun får gode karakterer og har venner, at Pigen selv har ønsket at flytte skole,
at Børnene burde have været medinddraget i sagen, at Børnene ikke forstå anbringelsen, at Anbringelsen kom som et chok for børnene,
at Sagsøger hele tiden har været indstillet på at modtage en form for støtte til sig selv og Drengen,
at Sagsøger dog har tvivlet på relevansen af kommenenes tilbud,
at Sagsøger uretmæssigt betragtes som usamarbejdsvillig, hvis blot hun er uenig med kommunen,
at Anbringelsen af Pigen skyldes sagsøgers problemer med kommunen omkring den rigtige hjælp til Drengen at Sagsøger er en kærlig mor og opmærksom på sine børns behov,
at Sagsøger kun vil børnene det bedste,
at Der ikke synes at være indikationer for undersøgelsen, at Betingelserne for undersøgelse med ophold uden for hjemmet således ikke synes at være opfyldt,
og at Det overvågede samvær ikke findes retfærdiggjort

BEVISFØRELSE UNDER HOVEDFORHANDLINGEN: Bevisførelsen vil fra sagsøgers side bestå af partsforklaring samt sagens bilag

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.