torsdag den 9. maj 2013

Forældresamarbejde? Er du uenig anbringer Kommunen da bare ...

Ny kampagne: Forældresamarbejde for inklusion

08-05-2013
Et godt forældresamarbejde er forudsætningen for, at inklusion kan lykkes i folkeskolen. Det er budskabet i en ny kampagne fra Skole og Forældre og Det Centrale Handicapråd, støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Spastikerforeningens direktør sidder i følgegruppen til kampagnen.
 


Den 1. maj lancerede Skole og Forældre i samarbejde med Det Centrale Handicapråd en kampagne med støtte fra Ministeriet for Børn og Undervisning.

Målet er at give forældrene en aktiv og konstruktiv rolle i udviklingen af den inkluderende folkeskole.

Kampagnen er særligt rettet mod skolebestyrelserne og skal styrke deres handlemuligheder i forhold til at bidrage med viden og konkrete redskaber i en strategi for inklusion på den enkelte skole.

Som led i kampagnen er hjemmesiden www.inklusionsklar.dk lanceret.

Her vil der blandt andet være en værktøjskasse med tjekliste til forældremøder, mødekit med skabelon til indbydelse, annoncering og dagsorden, spillet ”Trivsel på spil” med mere.

Udover Skole og Forældre og Det Centrale Handicapråd har også Danske Handicaporganisationer modtaget støtte fra Ministeriet for Børn og Undervisning til en inklusionskampagne. Efter sommerferien vil der ske en fælles lancering af kampagnerne.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.