torsdag den 16. maj 2013

SAGSØGERS PÅSTANDSDOKUMENT : Mor mod Ankestyrelsen at anbringelsen ophæves straks

PÅSTAND: Principal: Anbringelsen af Pigen og Drengen uden for hjemmet ophæves og at børnene straks hjemgives til sagsøger – moderen. Subsidiært: En kortere genbehandlingsfrist Mere subsidiært: At der ikke er grundlag for overvåget samvær, hvorfor dette straks bør ophæves

HOVEDANBRINGENDER: Til støtte for den nedlagte påstand gøres det endvidere gældende:

at Sagsøger er egnet til at passe og tage vare på børnene, at Sagsøger er omsorgsfuld over for sine børns behov,
at Der ikke synes åbenbar risiko for at børnenes udvikling vil lide alvorlig skade,
at Børnene er glade for deres mor, at Begge børn har givet udtryk for, at de gerne vil bo hos sagsøger, at Sagsøger har en stabil boligsituation og kan give børnene en tryg hver- dag,
at Sagsøger er en god og kærlig mor, at Sagsøger er bevidst om børnenes individuelle behov, '
at Børnene, grundet deres alder, bør høres i denne sag,
at Pigen ikke forstår grundlaget for anbringelsen,
at Børnene savner hinanden og deres mor,
at Børnene aldrig har følt sig truet af sagsøger, at Børnene er velfungerende,
at Børnene og sagsøger godt kan skændes, men at dette ikke er mere end i andre familier,
at Det eneste pres børnene er udsat for skyldes kommunens afgørelse om anbringelse uden for hjemmet, overvåget samvær samt nærværende undersøgelse,
at Børnene lider under at være anbragt uden for hjemmet,
at det er svært at se at børnene skulle være truet i deres udvikling i hjemmet, at Begge børn er intelligente og klarer sig godt,
at Pigen ikke har problemer i skolen og hun får gode karakterer,
at Pigen selv ønskede at flytte skole, at Børnene burde have været medinddraget i sagen,
at Børnene ikke forstår anbringelsen, og at Denne kom som et chok for dem,

at Eventuelle adfærds- eller tilpasningsvanskeligheder kan løses i hjemmet,
at Sagsøger er i stand til at tackle børnene i hverdagen,
at Sagsøger elsker sine børn og sætter dem i forreste række,
at Sagsøger støtter sine børn 100 % i deres udvikling,
at Sagsøger er blevet misforstået af kommunen i denne sag,
at Sagsøger uretmæssigt er blevet betragtet som usamarbejdssvillig, grundet hendes uenigheder med kommunen omkring tilbud til Drengen,
at Anbringelsen skyldes disse uenigheder,
at Sagsøger blot vil det bedste for sine børn, hvor hun har kæmpet med kommunen omkring de bedste tilbud,
at Der i det hele ikke synes at være grundlag for anbringelsen, hvorfor denne bør ophæves

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.