torsdag den 9. maj 2013

Skoleplacering af et anbragt ordblind barn ...
Den seneste Psykolograpoort henviser barnet til en læseklasse og derefter en ganske almindlige skoletilbud. PPR har vist vurderet at det er præcis det rette tilbud! Jeg vil lige påminde PPR om at den sidste gang de sad og testede det barn var i 2009 siden har ingen fra PPR set ham jvf. hans ordblindediagnose fra 2010 undtagen den dag hvor jeg fremviser hans bøger i oktober 2011 og siger det går ikke ret godt. Testen i 2012 var del af en "omsorgsvigtsudredning" og skolegangen var glemt i 6½ måneder, udover det år hvor jeg undervist og lært ham at læse. Og må jeg nævne helt udenom fagpersoner som Kommunen betalt og som leveret et tilfredstillende stykke arbejde? Lige som i 2008 og i 2009 samt 2011 vurderer Kommunen helt selv.

Mmmm hvad har der sket med dette barn som skulle havde været placeret i en Plejefamilie men ender blandt teenagere (de andre børn der er 14 år og opad .. ) vha. dispensationspapir? Den forrige Tilsyn vurderet barnet til at ikke måtte placeres samen med børn i denne alders og målgruppe? Nå, jeg skal vist samarbejde ...
Det jeg ikke kan læse jvf. skolens beskrivelser er om de har ordblindhed som speciale - men de kan klare flere diagnosebørn end flest af landets Børnepsykiatriske Afdelinger ville kunne håndtere!  Måske er en læser som kan hjælpe mig på rette spor?

Antorini må vist lige tale med Karen Hækkerup om Social og Servicelovens §68b - kommuner bryder bevidst loven og er i bund og grund ret ligeglad med børnenes skolegang. Tillid, mine damer - det har I to for meget af ... vi mangler at sikre børnenes retssikkerhed og tarv.
Hvor placere Kommunen så disse børn? Folketinget beskrev meget klart at de har tillid til at Kommunerne sikre gode placeringer til specialbørnene. Det er jeg jvf. min dreng meget i tvivl om som skolen beskrives. Her er noget taget fra deres hjemmeside, dvs. klassekammeraterne udefra det målgruppe på Opholdsstederne som benytter denne skole. Det sætning som mener at disse unger ikke profitere af at være i Folkeskolen er taget direkte fr
a Kommunale dokumenter!

SKOLEN:
Eleverne fra Opholdsstedet bbb og opholdsstedet ggg er kendetegnet ved at være potentiel normalt begavede sårbare og socialt svage unge i alderen 10 til 18 år som primært har problemer med social kontakt, social forståelse, socialt samvær, opmærksomhed / koncentration og struktur. Flere har i en længere periode ikke været undervist (redigeret: tilsynsportalen godkendt stedet for 15-23 årige mens deres egen opfattelse på deres hjemmeside var de måtte tage 10 årige)

Diagnostisk kan der bl.a. være tale om unge med Asperger Syndrom, højtfungerende unge med autistiske træk, unge med OCD, unge med Tourette Disorder, unge med opmærksomhedsforstyrrelser, unge med specifikke organiske problematikker med behov for specialundervisning, unge der på grund af deres, adfærd, reaktionsmønster, fremtoning, eller handicap, ikke kan rummes, trives eller skærmes for mobning i det etablerede skolesystem, eller kommunens øvrig undervisningstilbud.

MÅLGRUPPERNE:

Målgrupper:

Psykiske, sociale, adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige
problemer.

Herunder omsorgssvigtede og midlertidige krisetilstande efter ulykker, tab og traumer. Har stor erfaring med folk der har mistet pårørende og børn og uge med forældre i fængsel.

Tilknytnings- og kontaktforstyrrelser uden udadreagerende impulsadfærd.

Personlighedsforstyrrelser, kontaktafvisende, borderline-problematik,
spiseforstyrrelser, m.m.

Særlige psykiske lidelser/tilstande, der kan indebære samarbejde
med det psykiatriske hjælpesystem.

Har et nært samarbejde med det ungdoms psykiatriske system.

Arbejder med børn og unge med stofbetingede psykoser.

Børn og unge der er medicineret for ADHD.

Børn og unge der er medicineret for depression

Personer med fysiske handicaps.

Vi har store begrænsninger, da vores sted indeholder mange trapper.

Stofproblemer uden aktuelt vanemæssigt forbrug og afhængighed.

Unge der skal i gang med livet efter et stofmisbrug

Tab og traumer som offer for seksuelle overgreb.
Herunder incest, pædofile og voldtægt

Problemstillinger hos børn/unge fra etniske minoritetsfamilier.

Børn og unge, der ikke kan komme på bbb:

Unge med personfarlig adfærd.
Unge med et aktivt misbrug.
Unge med aktiv kriminel adfærd.

(Hov, hvorfor politianmelder de så unger derfra - vel og mærke unger som de har haft i flere år? Hvordan kan det være at der er aktive misbrugere? Og unger der magtanvendes overfor med fastholdelser hjælpes jo med deres person farlig adfærd)

NOGET ER RIVENDE GJALT

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.