tirsdag den 25. juni 2013

Børns Vilkår

Jeg finder Børns Vilkårs fremgangsmåde meget betænkeligt. Forældrelinien har haft kendskab til vores sag igennem hele processen. De vil have mit barn selv skal ring til dem ... allright? Har børn ikke forældre og støtter Peter Albæk kun Plejefamilier?

Børns Vilkår er mig svar skyldig. PS. Ikke alle børn tør tale med andre om deres problemer - skal disse børn så efterlades i Kommunens favn efter skolevold, en anbringelse hvor de ikke har kontakt med pårørende mere ... hvor går grænsen Peter for at du hjælper forældrene også? 11 årige børn kan ikke altid selv vælge, og socialrådgivere er vist ikke alle lige gode ved børnenes pårørende.

Og når et organisation som Børns Vilkår ikke anerkender familierne som helhed så er jeg chokeret. Jeg opfatter jeres henvisning til at mit barn siden han var 7 selv skulle ring til jer. Det turde han ikke. Men alle er ens - og I er jo dem som alle ved hjælper.

Lige som jeg engang troede at forældrerådgivningen, DUKH, Socialnævn, Ankestyrelsen osv. kunne hjælpe. Hvad præcis vil I gøre for et abrn som ringer? Give ham en plejemor ... beklager han har et opholdssted og en plejemor og ingen kontakt med det mennesker som har kendt han i 11 år undtagen for hans voksenven når kommunen lyster og 1 time med mig hver tredjie så længe de skønnes jeg ikke er farlig. Så kan jeg jo lære at gøre som Kommunen befaler: Aflevere dit barn til en voldelig lærer ellers tager Kommunen barnet. Hvis de ikke kan redegøre sagen så betaler de for at deres mistanker stedfastes. Der er ingen grænser i sådanne sager. Hellere ikke etik, pli eller skam.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.