tirsdag den 11. juni 2013

Et ENIGT social nævnt fandt: Magtanvendelser Ulovlige


Godt så! Det tog 5 måneder at får et svar - måneder et 10 årige barn blev mishandlet af personer som tydligvis ikke er i bisidelse af personlige redskaber eller et pædagogisk tilgang til at håndtere mit barn. Han blev 11 år der - på den dag var han ansigt hævet og han havde en flækket læbe, uden at han var tilset af en tandlæge. Det er sådan at han 2 måneder inden fik tandbøjler af så hans kæb er sårt.

Det var så mange episoder. Jeg treode at når jeg klager så kommer alle Magtanvendelser med Tilsynet havde, men jeg tog fejl. Episoden jeg har på bånd da jeg fandt min dreng ukontaktbart i November er slet ikke beskrevet - trods at jeg skrev om det - det skrev Kommunen og tilsynet jo intet om. Det er ikke indberetede og slet ikke nævnt i afgørelsen - efter min mening er det episode et klart bevis på at den pågældende person som jvf. afgørelsen handler om således flere gange brugt overlagt ulovlig magt.

Det er vist en af disse der fejl ... som opstår? Værre er det at den anden person som var involverede også brugt overlagt magt i det efterfølgende måneder - ting min dreng tydeligt forkalrede og til slut lige inden min dreng flyttede blev det en massiv sag. Det kan læses i den forklaring af det "troværdige trio" http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2013/04/en-trovrdig-trio-beskriver-deres.html Noget som jeg fik 2 måneder efter hændelsen lige inden vores Byretssag ... en Retssag hvor en af børnesagkyndige er Formand for en anden aktør som tjener penge på vores anbringelse, men skidt da med det - alle som er involverede kender hinanden - de har samme børn og forskellige ko ordineredende funktioner.

Men det firma som tydeligt siger på en båndoptagelse at min drengs hud var hævet - hævelser vi troede var allergi men som nu viser sig at være Magtanvendelser! Som ikke mener de skal underrette barnets udsagn ... det er nok ikke en økonomisk fornuftig beslutnin.

Hverken min egen læge både nu eller dengang ville blandes ind i det her. Jeg tog min dreng til læge og opholdsstedet havde ham også der men lægen nægtede at vurdere ham - en læge som er psykoterapeut. Efter sigende er det Tilsynet som vurderede mit barn - siden hvornår er Tilsynet en læge/psykiater eller lign som kan dette? Jeg har dog ikke selv læst dettte men det Social Nævne skriver det lige pludseligt.

Ingen som kender mit barn underretter - Ankestyrelsen ved det godt men gjor intet.

Børneombudsmanden har helere ikke ngoet at de kan gøre. Jeg opgave at sende flere ting derinde - i afmagt. Minsistrene og Politkerne henviser mig til klagevejen - men hvordan klager man om noget så komplekse som det her? Ingen kan hitte ud af disse stor sager andet end dem som ansøger om penge. Jeg er påvirket at at ikke kan stop det som sker, har en retsmøder hvor ejg alene står for at finde alt da advokaten kun får penge til 30 minutters møde og ikke kener sagen. Han kender kun et usynlig for mig knudepunkt. Men samtidig kæmper jeg med at holde min børn nogenlunde på rette spor ved at sikre at jeg trods afvisninger sender oplysninger om deres skolegang, ansøger om støtte når Kommunen ikke selv tilbyder noget og reagere på mangelende hjælpemidler. Aldrig har min børn været så dårligt passet som nu, og så begynder jeg ikek engang på ensomhed og isolationen fra deres tidligere liv. Et liv som ikke er præget af druk, eller narko som man ellers forstille sig om sådan nogle Udsatte.

Kampen er bare ulige da ingen hjælper et anbragt barn - det er desværre sådan med afvisinginer begundet i at barnet er anbragt fra organistationer rundt omkring som er der for forældrestørre jvf. hans funktionsnedsættelse.

Værre er det at andre som tilbyder hjælp og som kender os og kan samarbejde med både og og børnepsykiatrien afvises! Det tog 8 måneder at få det på skrift også ... hvis jeg lige glemmer at jeg ansøgt om det i sommer 2011. Men grum var det da vi fik afvisnigner begrudnet at min dreng er anbragt - en anbrigelse kurer ikke en handicap. Men der er noget på vej der også - det kommer an på om den kontordame som får sagen vil se vi trivedes der. Der er ikke meget håb som man vil forstå når Ankestyrelsnes afgørelser læses: Se, de mente jeg var totalt åndsvag at mene min børn ahvde brug for støtte udefra den forklaring jeg gav - smatidig uden at kontakte fagpersoner andet end dem Kommunen valgt blev min børn anbragt! Det er vildt at tænke på - at Kommunen kan betale fagpersoner og selv neglicere anbeafalinger som enten ikke forsås af Kommunen eller ikke accepteres af Kommunen. Det skete mange gange i vores sag men konsekvenserne er værst det sidste 6 måneder, og tidligere direkte årsag til en anbrignelse og endnu før direkte årsag til at vi som familie mistrives.

Surealistiske er det at det tog så lang tid, flere år siden det gik gjlat og at der reelt er gået 6½ måneder hvor min dreng bliver håndteret med pædagogiske metoder som ikke behøves at bruges. Det som er beskrevet er ikke særlig rart læsning. Jeg skla lige fordøje det ting!
Værre er det at personalet ændrede deres udsagn ... og allerværst er at de fik lov til at fortsætte uhindret mens sagen stået på.Mange fagpersoner kiggede på kun en handlede.Er det mit Barns Tarv? Er den Socialrådgiver som tillod dette ikke kun efter Statstilsynet forkalrede hende reglerne, men også efter det Social Nævn påpegede det og helt ærligt så Havde Tilsynet ved Faaborg Midtfyns Region også sagt at det som forgår ikke er i orden.
Hvordan kan Odense Kommunes ledere tillader dette ... helt fra selveste Socialrådgiveren til Borgesteren?  Hvordan kan jeg holde det her ud? Jeg må ikke beskytte ham, hente ham eller stoppe det her! Det siger retten. 

Helere ikke i Kerteminde Kommune, eller Vejen Kommune som Odense Kommunen anvendt til min børn det sidste halv år  - det er vildt at min dreng som er sårbar blev flyttet uden hensyn til hans fritidsliv, skolegang eller ligen. Kender Kommunerne ikke det sagsgang og vejlednignsforpligtelser jvf. Tilsyn og Skolegang mere - sikkert ikke da det kniber gevaldigt med at få AFGØRELSER ... og ja, så er der Farvskov Kommune som vi flyttede fra for at få specialskolen i Odense ... en sag som blev til et Principsag hvor Ankestyrelsens senere selv bruger og påpeger at de bruger en  ugyldig erklærede §50 ... selv Ankestyrelsen er ligeglad - hvordan fungere det her, så?

Mere utroligt er det at det sted som overvåger os efterfølgende ikke mener de skal underrette det som min dreng fortæller om voldsepisoderne! De er trods alt trænet i at spotte vold, grundet deres job. Men de to som er tilstede holder øje og skriver notater og observationer, hele timen lang - der ahndles desværre kun jvf. min adfærd. Jeg må ikke have en bisidder med og ser ikke hvad de noterer. Faktisk skulle det være positive raporter, men jeg ved det ikke da jeg ikke ser disse. Det er meget skræmmende idet vi har været udsat for det ting som jeg skriver om i min blog.

Og jeg er meget påvirket og føler det som et svigt overfor mit barn. Et svigt jeg ikke kan gøre noget ved - han ved jeg gøre alt jeg kan. Hjertet han lavede til mig siger alt, krammen når han ikke vil gå siger endnu mere - han skulle eftersigende være omsorgsvigted ... men lige af hvem ... og hvad har jeg af jurdiske muligheder når Kommunen betaler millioner for opgaven? Der bruges langt iver 100 000kr om måneden i denne sag ... på et tidspunkt var de oppe på 100 000kr om ugen for at udrede os. En udredning hvor et negativ udfalt gav dem et fast indtægt på 1,2 til 2 millioner om året.

Alt sendes fra alle Anden Aktører til Odense Kommune og her nægtes jeg aktindsigt. Dvs. jeg får bare at vide jeg har alle akterne - ergo der er intet jeg kan klage over uden en afgørelse. Jeg får ting 2-3 dage for retsmøder og det er flere cm papir. Hvem kan læse så meget? Se her på dagen vi fik dommen - dagen begge børns opholdssteder var uviden om at de skulle være ekstra varsomt idet begge børn ventede besked. Her fik jeg så 10 dage til at Kommentere følgende, og 14 dage inden skulle jeg havde fået svarende til 2 stor A4 ringbind som jeg ikke fik grundet Kommunens sjusk, som om det er nøje regnet ud at levere tung ting på kritiske tidspunkter. Vi er kun papir - vores trvisel er forsvundet i papirmøllen. Alle instancerne modarbejder os ved det sagsgang som er udviklet for at medarbejderne kan følge sagsbehadnlingskravene.

 Hvem kan besvare, kommentere den mængde stof på 10 dage? Hvem kan vide hvilke 10 linier det Socialnævn vælger ... ingen, man mister pusten. Være er det første akt er en §50 baseret på et som er ugyldig erklæret - uden rettelserne jeg afgav med min bisidder i 2011, inden sagen blev helt lukket. Hvad sker der lige her? Jeg har det endda som principafgørelse fra Ankestyrelsen ...

Den anden aktør (dvs. dem Kommunen betaler for at overvåge os eller udføre opgaven ) er sådanset ikke en offentlig myndighed - så hvor klager man til? Hvordan er det med Forvaltnignsloven osv? Det har jeg ikke kunnet få besvaret nogen steder. Socialrådgiveren bliver ved med at svare der ikke er flere akter og at alt er i orden i sagen. Hvem kan oplyse mig om dette?

Firmaet fortæller de har leveret deres observationer videre, dog har de ikke underretede om volden da de ikke mener det er deres opgave. Allrigt, Karen Hækkerup se dog det her efter!

I mellemtid har jeg et barn som håndteres på måder han kun tager skade af. Min netværk ser på og vil hjælpe men både Odense Kommune og Vejen Kommune mener ikke det fagpersoner som kender mit barn skal deltage. Men hvad mener min dreng? Han er for ung at involveres og gammel nok til at fortælle han har brug for hjælp. Hvordan lytter nogen? Er der overhovedet andre som varetager barnets tarv end dem som får millionerne - og kan de også være både barnets bisidder og skrive regninerne?

Det er personer som om hverken Odense Kommune eller flere af det anden aktører som Kommunen betaler til for at varetage min børns tarv, ikke forstår det Bekendtgørelse jvf. Underretningspligt og Magtanvendelser Folketinget har lavet - det undrer mig da disse personer har arbdejdet i feltet igennem mange år og har ekspertisen til at drive en virksomhed, lave undervisning og drive tilbud til Komplekse sårbare børn mod at alle mener som de mener.  De kan sørme også ændre deres virksomhedens vedtægter, nej det er jo en Fond ikke en fuldskattepligtig virksomhed.
Bekendtgørelsen § 46 om fremgangsmåden ved modtagelsen af en klage over magtanvendelse har alt tydeligt udpenslet. Men det forstår ingen som arbejde med sårbare børn dvs. tre forskellige anden aktører og tre forskellige Kommuner!!!

At det pågældende firma havde Tilsyn med et Opholdssted som Center for Torturofre ville undersøge - men et undersøgelse som blev aflyst grundet at stedet gik konkurs - også et sted hvor Odense Kommune også havde børn boende, som Kommunen selv ville tjekke for trivsel og hvor Odense Kommune hellere ikke mente der var noget at komme efter bekymrer mig, og vores fremtid. Også set i lys af det skriverier jvf. Bækholmskolen, og så begynder jeg ikke engang på Whistelblower Seden Engaardsagen.

Der måtte Kommunen da ved hvad reglerne er efter sådan en grum sag? Sagen kan læses her:

Der måtte det anden aktør da ved hvad reglerne er efter sådan en grum sag? Sagen kan læses her: http://www.dignityinstitute.dk/servicenavigation/nyheder-og-aktiviteter/nyheder/2011/6/rct-anmelder-herkules-og-fredericia-kommune-for-tortur-og-umenneskelig-behandling.aspx

Hvem ser på det udsatte børn som ikke har forældrer med overskud? Hvordan kan det være at sagen ikke kom vider jvf.


Når en privat aktør, som udfører arbejde for en myndighed, udsætter børn for episoder som på Herkules, er det både kommunens og institutionens ansvar. Det står klart i den europæiske menneskerettighedskonvention. Derfor skal de implicerede parter i sagen stilles for en dommer og dømmes for overtrædelse af menneskerettighedskonventionens artikel 3, udtaler Karin Verland.


Ikke et eneste sted i vores børnesag har jeg gjort disse ting mod ham - tja, jeg har råbt! Hvem har ikke det? Men grundlaget for at jeg tog ham ud af skolen var jo endnu en Magtanvendelses episode. En som hellere ikke er índberetede af Odense Kommune trods klokkeklar lovgivning. En hvor vores liv belv væltet og hvor Kommunen samt Ankestyrelsen skjult alt omkring sagen - men hvor jeg fremstår som syndebukken. Tilsyneet ved UVM og Kommunen virkede hellere ikke dengang ... men jeg fik da dokumentation for at min påstande jvf. manglende special udnervisningen var sandt ... også at mit barn tydligvis er ordblind og skal ee emaptiske tilgang - nu er jeg bare meget usikker hvad empati er jvf min beretning her. Begge min børn mistrives - alle henviser til hinanden og det stakkels sagsbehadnler som får opgaven vælger at se på et "her og nu" situation da hun/han ellers ikke ville magte den her sag. Det har ejg fuld forståelse for ...


MEN AT INEGN KAN HJÆLPE EN NÅR KOMMUNEN STÅR I SPIDSEN FOR DET HER GIVER IKKE MENINGEN - HVORDAN KNA DET VÆRE SPØRGER JEG POLITIKERNE

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.