fredag den 28. juni 2013

Kan Systemet tillader sig at behandle en Borger sådan?

 Brevet sendes den 13. juni, hentes den 22 juni og bunken skal modsvsres inden den 1. juli
Imens har jeg tabt retssagen, barnet udsættes for mere uanmeldt skub, fastholdelser, og 
pryl af det stor børn. Herudover har jeg 2000 andre akter en sagsbehandler som ikke engang ser at det hun gøre her er fuldstændigt forrykt og følelserne som er i stykker over det voksne mennesker i byråd som har ansvar for alt det her: De gøre det her med fuld overlagt. 

Odense taber aldrig i Klagenævnet - de sender deres sager ud af kommunen hvor sagen får et helt nyt fokus. Sådan Antorini og Hækkerup hvor meget mere kan UVM og SM svigte?

Bunken er 6 cm akter tætskrevet som skal kommenteres ellers afgøres sagen abre men sagen er afgjort for Kommunen har jo vurderet via PPR ... at PPR så er en lærer som leger Konsulent er vist det faglig niveau Folketinget sikrer bærn med funktionsnedsættelser: Derfor ender så mange børn funktionelle analafabeter i Danmark. Ja, det er heldig for mange af dem kommer ud af skolen med stor Psykiske mén men det ser ingen på! Alle Kommuner arbejder ens vores sag kan bevise det så snart der sættes fokus på hvem gjor hvad og ikke på mig som den svigtende part - men Kommunen bestemmer.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.