mandag den 17. juni 2013

Svært ordblinde kæmper med depression, angst og sociale problemer

Svært ordblinde kæmper med depression, angst og sociale problemer

Børnenes adfærdsmæssige problemer forsvinder ikke, hvis man kun hjælper dem med deres læse- og skrivevanskeligheder, påpeger Anne Elisabeth Dahle. 
Børnenes adfærdsmæssige problemer forsvinder ikke, hvis man kun hjælper dem med deres læse- og skrivevanskeligheder, påpeger Anne Elisabeth Dahle.
Af: Henrik Stanek

Mange ordblinde børn har adfærdsmæssige problemer og kæmper med blandt andet depression, angst og sociale problemer. Problemerne kan have mindst lige så stor betydning for børnenes liv som deres ordblindhed, viser norsk forskning.

"Vi kan konstatere, at jo mere alvorlig ordblindhed børn har, desto alvorligere adfærdsmæssige problemer har de også", siger lektor Anne Elizabeth Dahle til det norske nyhedssite forskning.no.
I sin ph.d. ved læsecentret på universitetet i Stavanger har hun undersøgt forholdet mellem ordblindhed og adfærd blandt 70 børn mellem otte og 16 år. Både forældre, lærere og børnene selv rapporterede langt flere tilfælde af fysiske lidelser, depression og opmærksomhedsproblemer end i kontrolgruppen, hvor ingen af ​​børnene havde ordblindhed.
Har tanker om selvmord
De ordblinde børn kæmper med nogle meget alvorlige problemer, som påvirker deres liv.
"Angst og depression kan betyde, at de ikke tør komme i kontakt med andre børn, og det kan begrænse deres sociale liv", siger Anne Elizabeth Dahle.
Ni af de 70 børn med svær dysleksi havde haft selvmordstanker "nogle gange eller ofte", mens et barn reelt havde forsøgt at begå selvmord.
"Det er en realitet for disse børn - så hårdt de har det. Da vi spurgte forældrene om selvmord, var nogle af dem på grådens rand. De er virkelig bange for, at det rent faktisk kan ske", siger Anne Elizabeth Dahle.
Ingen af ​​børnene i kontrolgruppen havde selvmordstanker.
Moderat ordblindhed - moderat problemadfærd
I en tilsvarende undersøgelse blandt 26 børn med moderat ordblindhed fandt lektoren også flere adfærdsmæssige problemer end i kontrolgruppen, men det var både i mindre målestok og mindre alvorlige problemer end hos de svært ordblinde.
De adfærdsmæssige problemer forsvinder ikke, hvis man kun gør noget for at forbedre børnenes læse- og skrivefærdigheder, mener hun.
"Man skal også hjælpe børnene med deres adfærdsmæssige problemer", siger Anne Elizabeth Dahle.http://www.folkeskolen.dk/508411/svaert-ordblinde-kaemper-med-depression-angst-og-sociale-problemer

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.