tirsdag den 25. juni 2013

UNICEF - Denmark

Sikke en dejlig afvisning at få. Børnekonventionen gælder faktisk også her i landet. Men jeres opgave er kun jvf. børn i udlandet? Hvad sker der dog ... børn kommer også til skade her i landet. Myndighederne svigter groft. Her troede jeg at folk som støtter jer var nogen som gjor et forskel - igen tog jeg fejl.

Børn, I skal vide at når det virkeligt gælder er der ingen som kan hjælpe hvis de voksne svigter. Voksne som svigter tænker på deres indtægter og når UNICEF og andre er afhængig af tilskud så er jeres sag en af mange.

Pigen i Afrika som ikke får en uddannelse kan meget vel bor her i landet. Mange børn kommer ud af Folkeskolen uden at kan læse og skrive - i alle deres sager er det voksne som lavede fejl. Ingen tjekker eller hjælper det barn.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.