mandag den 1. juli 2013

Har DVO's test altid ret?


Har DVO's test altid ret?

Af Mia Finnemann Schultz og Martin Hauerberg Olsen
https://www.ucviden.dk/portal/da/publications/har-dvos-test-altid-ret%28a87dbc9a-09ff-48fa-bc6b-cfb977bfbfe4%29.html Flere henvendelser fra fagfolk peger på, at skoleelever med formodet ordblindhed tilsyneladende kan score for højt på DVO’s procedure til afgrænsning af dysleksi på 3. klassetrin. Det får fagfolk til at stille spørgsmålstegn ved testens pålidelighed. Derfor stiller vi i denne artikel selvkritisk spørgsmålet: ”Har testen altid ret, eller er der risiko for, at det overser nogle børn med dysleksi?”.

I den tid "DVO-testen" har været anvendt i praksis rundt omkring på skolerne, har vi modtaget en del henvendelser vedrørende iøjnefaldende resultater. Det er typisk elever, der ikke falder under grænsen på 8 rigtige i den indledende screening, men som alligevel viser tydelige tegn på ordblindhed. Spørgsmålet til DVO er så typisk, hvordan det kan være, at screeningen ikke fangede elevens vanskeligheder, og dernæst om eleven faktisk er ordblind?
Det er væsentligt at understrege, at testen blot er et redskab, der skal anvendes af en kyndig fagperson, som fortolker testelevens resultater. Fortolkningen skal altid foretages i sammenhæng med andre relevante observationer. Det kan være påfaldende sproglige vanskeligheder eller koncentrationssvigt. Men det kan også være elever, der er præget af medvindsfaktorer, fx en god hukommelse eller tidligere succes med solid, læsefaglig undervisningsindsats. Mange af disse medvindsfaktorer vil måske nok bidrage til en god rigtighedsscore, men hvis man ser nærmere på tidsforbruget, er det ofte påfaldende højt og kan være et tegn på, at eleven bruger mange resurser på en ikke-automatiseret færdighed.


Jeg undrer mig lidt over vores seneste udredning ... men nu er jeg ikke den fagkonsulent men bare mor som leverede den læsefag indsats og som slet ikke belv hørt jvf. timeindsatsen bop bop

Ordblindeforeingen har skrevet lidt mere om screening ... dvs den gamle testning som vi fik. En ny test vil ikke ændre resultaterne www.ordblindeforeningen.dk/files/Bladet/Ordblindebladet_4_2012.pdf.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.