mandag den 1. juli 2013

Hov? Ikke ordblind mere ...


”Anders Wulff Møller er ordblind, men af skolen fik han at vide, at han var dårligt begavet. I otte år har kommunen fortalt Anders Wulff Møller, at han er dårligt begavet. Derfor har han tilbragt hele sin skoletid i specialklasser sammen med voldelige, handicappede og retarderede børn.

Når kommunerne betegner 'ordblindhed' som
'læsevanskeligheder', er der ikke de samme krav
til støtte ….Der er stor forskel på at være ordblind
og have læsevanskeligheder. Hvis man er
ordblind, er der nemlig præcist definerede krav til
den støtte, kommunerne skal tilbyde. Det er der
ikke, hvis man alene har læsevanskeligheder. Og
det er der alt for mange kommuner, der spekulerer
i…”
Daværende

Læs god rapport her: Klik for download pdfI 2011 gik han i 3/4 klasse fordi han manglede udfordringer trods svær læseproblemer ... i 2011 spet kunne han intet læse - ikke engang is eller si :) og inden sommerferie beder en lærer om hjælp

I 2010 jvf. læserapport http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2011/04/lsevurdering.html som allerede viser problemer!


Han har ikke læst, eller spillet PC pga manglende internet siden anbringelsen i oktober 2012 bortset fra et kort periode på 6 uger ... men han læser, endnu?

Ingen tjekkede hans skrivning - hvad er det for en brandslukning af en udredning ... ellers er ideen bare at fjerne diagnosen så kommunen ikke skal forklare at det handlplan af 2010 ikke blev sat i værk - der skulle han have VAKS men hvor blev det af? Og hvor meget vil VAKS hjælpe når han har det med læring som han har?

Hvad er det endeligt Kommunen bruger vores penge til?
2008 mistanken bekræftes http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2008/10/mentiqa-hadsten-20.html
2009 mistanken stedfastes http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2009/04/udtalelse-natur-og-teknik-lrer.html
2010 YES udredning hvor han var i ANDEN klasse http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2010_04_01_archive.html


Nov 2010 flyttes han til 3.4 klasse med god effekt ... hans abstract tænkning fejler jow ikke noget jvf. test i 2009 ... og nu viser han hvad et mobbefri skole gøre for ham med en lærer som kommunikere og ikke magtanvender :)


nov 2010 Han er nu i 3/4 klasse fordi han er klog og to meget velkvalificeret lærers vurderinger http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/04/to-meget-velkvalificerede-personers.html

Hov: Læserapport af 2013 taget jvf et 3. klasses barn viser ingen fremgang på 3 år? Husk han var udredt som anden klasses i 2010 ... HVAD? Mon I andre kan se det eller ser jeg syner? http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2011/04/lsevurdering.html nå, ja han læser LIX 20 med nedsat læseforståelse (ca. LIX 5-6) som er en overset ordblndeproblem ... og følger med LOTR og Percy Jackson ...  Tja, nu skriver jeg ikke rapporterne hvordan viser jeg det her ...

I Danmark har den Dansk Videnscenter for ordblindhed defineret ordblindhed som:

"Ordblindhed eller dysleksi er vanskeligheder med at (lære at) læse og skrive som følge af langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Ofte - men ikke altid - finder man andre i familien med læsevanskeligheder, en forælder, en bror eller bedsteforældre, som på trods af god begavelse har haft vanskeligt ved at lære at læse og skrive."

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.