søndag den 21. juli 2013

Selvværd og relationer efter Kommunal behandling ... ser ikke for godt ud ...

“Condemnation without investigation is the height of ignorance” Albert Einsteinjuli 2013 (efter 9 måenders ufrivillig anbringelse i isolations lignede forhold på 3 adresser styret af to opholdssteder hvor den første fik over 3500kr i døgnet, den anden får 1600kr i døgnet. Herudover aflasting og en skole til over 30 000kr om månenden dvs 4 gange det Folkeskolen koster og en læseudredning som er så tynd at der er skræmmende Odense Kommune betaler for det ... men det bekræfter samme handleplan som i 2010, bare med et barn som kan læse takket hjemmeundervisning da barnet i hele anbringelses perioden ikke blev undervist trods gældende lovgivning og det seneste udredning er en jeg bedt om siden juni 2011? Godt Odense har råd for det er 7 år frem og hertil 5 års efterværn ... derfor gider ingen kommune ende som handlekommune i disse dage ... man må håbe refusionen dækker, ikke?)
Han skal kunne stole på andre voksne end sin mor, han skal forstå, at børn på 11 år ikke er selvbestemmende, at  kunne styre sin indre vrede, og sin udadreagerende adfærd. Han skal kunne tilsidesætte egne behov. Han skal kunne begå sig socialt og kunne danne sociale relationer lære at kende forskel på hvordan man henvender sig til folk man kender og til folk man ikke kender. Han skal tro på, at han er god nok, som han er vi samarbejder om at opfylde målet, der er opfyldt, når han ikke længere taler om at han er et dårligt menneske til sig selv og andre. Han har et dårligt selvværd, som er yderst bekymrende. Han skal forstå samfundet omkring sig vi samarbejder om at opfylde målet, der er opfyldt, når han, har en alderssvarende viden om samfundet og kan bruge samt forstå denne viden. Han skal kunne skabe relationer med jævnaldrende. Han, skolen og opholdstedet samarbejder om at opfylde målet, der er opfyldt, når han ved, hvordan han skal tage kontakt til jævnaldrene på en ligeværdig måde, samt at han forstår, hvordan hans agerende påvirker andre. Endvidere er det vigtigt, at han lærer at give plads til de andre i venskabet og kunne udsætte sine egne behov.
okt 2012 Det så ud som om han var glad de gange, han var hos os. Han var meget åben og han var hverken bange for at stille spørgsmål heller komme med forslag. (Det er faktisk de færreste nybegyndere, der tør) Han kunne også samarbejde med de andre børn og det var nemt at se, at han nød at se en smart løsning til en opgave. (her var han hjemmeundervist et år!)
okt 2012 skriver en overlæge som så os mange gange over 6 måneder, men kort kontakt. Tilsvarende skrev egen læge, børnelægen - ingen mente han fejlede noget!


aug 2012 Kommunen stopper betalingen til skolen fordi vi ikke bruger den og beder os om at redegøre for "undervsiningen". Nu er der to afgørelser uden at disse er afgørelser ... med et års mellerum fra Skoleafdelingen som udtrykkeligt skrev jeg ikke må kontakte dem? Helt uden at undersøge eller vurdere sagen. Socialrådgiveren vurdere også barnet ikke fik undervisning - igen helt uden at undersøge sagen og ved at afhøre barnet som hun får til at bryde sammen. Hun fjerne fokus ved at anklage moren i samtalen! Hertil forsvinder alle tidligere samtaler med barnet.
november 2011 Hjemmeundervisning begynder Han var fuldstændigt uundervisbart. Bare jeg kom med noget som lignede en bog så kom der voldsomme reaktioner. Men jeg blev ved. Vi fandt PC programmer, jeg læst alt jeg kun om ordblindhed og opdagede vi ingen støtte vil eller kan få. Imens kæmpede jeg med at han opgav Pokemon grundet at han ikke kun læse og at vi ikke længere kun betale Violin. Det var hårdt at forklare ham at han ikke kan i klubben - hvordan fortæller man sit barn at han ikke duer uden støtte? Så jeg endt med at sige: De kan ikke have dig, før Socialrådgiveren vælger at give os det støtte du skal have. For sådan var det jo.
(INGEN undersøgt hvad der skete. Ingen alternativ tilbud - vi SKULLE samerbejde med den skolen. Skolen er nu under skærpet tilsyn)
okt 2011 lærer mister besidenlse og bruger førergreb? Hun treode det var helt okay - da hendes tidligere arbejdsplads brugte disse "metoder"!
lærer som havde ham i juni 2011 kommentere i oktober hmm, decideret voldelig synes jeg aldrig jeg har oplevet, kan svarer igen, ja, men slet ikke aggressivt. (læren undervist ham i over et år indtil juni 2011) 
okt 2011 Han har det svært både i undervisningen og i det sociale samspil. Han kan ikke finde ud af at læse andre folks grænser og hans adfærd når han er frustreret går fra at være meget aggressiv højtråbende og kasten med ting, til at true, slå og anden voldelig adfærd. Han følger ofte efter de andre for at fortsætte og optrappe konflikten, og må ofte standses i både det og selve den voldelige adfærd. Han har det rigtigt hårdt med klassen, men han er nødt til at have hjælp til, og selv arbejde med, at kunne kommunikere hensigtsmæssigt med andre og få styr på udtryksmåden for sin frustration.

Han kan ikke følge med i mere end 1-4 minutter adgangen uden at forstyrre andre og kan slet ikke arbejde selvstændigt, uden voksen opsyn konstant, i undervisningen. Hvor meget der skyldes at han ikke kan forstå opgaven og hvor meget der skyldes at han hellere vil klovne rundt og lege er jeg usikker på. Han har brug for massiv læse/skrive hjælp. Men har har også brug for at arbejde med sin attitude... skolelokalet er et undervisningslokale, ikke en SFO, det vil sige der skal arbejdes med læring og tilegnelse af færdigheder... ikke kun underholdning og tidsfordriv.
(INGEN undersøgt hvad der skete. Ingen alternativ tilbud - vi SKULLE samrbejder med den skolen. Tilsynsraporter skriver børn med særlig behov ikke fik det hjælp som før ... det skulle skolen rette op på ... Kommunen vurderede uden at tale med barnet 2 måneder forinden at alt var fremrågende
sept 2011 Men jeg har skrevet en mail til PPR, hvori jeg har sagt, jeg synes, det er ufint at indberette dig. Har skrevet til hende, det skolen i mine øjne burde have gjort, var at sige til dig, at de ikke rumme ham, og du skal finde et andet sted til ham. I stedet har de i deres egen magtesløshed gjort dig til skurken, og det er ikke i orden.  
Jeg har fortalt hende, at det andet år, hvor Mentiqa var åben, skete netop det. I skolens første leveår var vi også en flok medarbejdere, som virkelig kunne rumme nogle specielle elever, men vi blev alle afskediget eller forlod stedet frivilligt op til ferien. De nye ansatte magtede slet ikke de her fire drenge, som det drejede sig om, og dem smed de simpelthen ud. Ikke umiddelbart særligt charmerende, men af to onder vel mere retfærdigt, at de indrømmede, de ikke kunne rumme dem.
juni 2011 Socialt: Har Marius store vanskeligheder med at omgås andre. Dog hænder det dog også med at han ofte bliver provokeret, bl.a. med sin ordblindhed, hvortil han svarer igen. På mig virker Marius som en ensom ulv, der gerne være en del af gruppen, men ofte ødelægger det for sig selv pga. sin fokus på egne behov, samt hans temperament. 
juni 2011 Der henvises til skema af sept 2010, og hans videre sociale udvikling har der inden for de sidste 3 måneder været sket et rigtigt godt positiv ryk.. Han har bl.a. fået bedre koncentration og et meget roligere adfærd. Han skal fortsat holdes i meget ”kort snor”. Går i SFO hver dag, og har legeaftaler. Går til pokermon og musik frifritiden.   
nov 2010 Kommer han på hold 2 for at få mere udfordringer trods læse/skrive problemer dvs. nu er han 2 klassetrin foran for at hjernen har noget at bide i, men vi arbejder på at få hullerne fyldt dvs. det færdigheder som han ikke lært da han brugt hans tid på overlevelse. 
sept 2010 - trods anmodninger om hjælp som ingen fik, men udredning og anklager om at være samarbejdsvillig ... tja?! 

marts 2010 Jeg har siden vi talte sammen sidst været i gang med at forberede at han kommer i skole. Der er jo desværre gået nogle måneder siden han var her sidst. Han er velkommen og vi vil gøre alt for at han kan få en god skolegang her på Skolen. Jeg har overvejet meget hvordan vi kan arrangere en indslusning på skolen, der kan sikre at han bliver glad for at gå i skole. Jeg forestiller mig nedenstående plan:
Målet med Skolelederensplan er:
at Marius lærer at læse så hurtigt som muligt
at Marius opnår positiv kontakt med de øvrige børn
at Marius inkluderes på Skolen 
(Helt til grin for hun ansat det væmmeligste socialpædagog som i den grad trynet os, INGEN ser på hvad der skete for hun fik en velfungerende barn i august 2009 ... hvad sket der med mit barn? 3 støttelærer sagt fra efter 14 dage hver - uden at jeg var tilstede men alt fokus var på min adfærd ... Mobning ... næh for åbentlyst at voksne svigter! Men værre at få en kopi af en intern mail hvor hendes chef påligger hende opgaven som hun ikke vil have ... )
aug 2009 Starter vi med 10½ timers støtte på en lokalskole. Allerede i oktober 2009 hjemmeunderviser jeg. På det tidspunkt ahvde han haft 3 støttepædagoger som opgav og PPR kom rendende pendulfart. De fik tilbudt hans gammel lærer som tilfældigvis var arbejdesløs men takket absolut nej til at få en erfaren perosn til min dreng. 
april 2009  Jeg lærte ham og kende som en sød og kærlig dreng med stor lyst til at lære og potentiale til at arbejde med specielt matematik på et niveau svarende til 5/6 klasse. Han har evnen til at tænke abstrakt og konstruktivt på et niveau betydeligt højere end alderssvarende. Hans lyst til at lege og eksperimentere er en af hans meget store styrker. Dette var når tingene fungerede bedst.

Han er imidlertid en dreng der meget let taber koncentrationen hvis der er megen uro omkring ham. I disse tilfælde bliver han mut og indesluttet og hvis han føler sig provokeret og uretfærdigt behandlet kan han være meget udadreagerende. På grund af den meget store følsomhed overfor ændringer i hans hverdag kræves der først og fremmest et roligt og stabilt miljø omkring ham.

Han fungerer bedst i en mindre gruppe, hvor han kun skal forholde sig til en enkelt eller få voksne. Hvis man kan kan opnå hans tillid og har den fornødne forståelse af hans sociale og læringsrelaterede behov kan man nå meget langt med ham.

Der er imidlertid ingen tvivl om at pædagogiske tiltag som virker på normaltbegavede børn ikke slår til over for ham. Han skal vedvarende fastholdes i et stabilt miljø med meget høj grad af differentiering. Differentieringen bør indeholde alle elementer af et godt læringsmiljø; altså både materiele- og metodediffentiering samt et alternativt læringsmiljø.
Uden at være ekspert på området er det min opfattelse at han har meget svært ved at læse og i det hele taget få en sammenhæng mellem bogstaver og ord. Jeg mener derfor den første forudsætning for at opnå positive resultater medhan er at få fastslået om der lægger noget ordblindhed bag hans uvilje mod at læse.
okt 2008 På Mentiqa har XXX oplevet meget faste rammer og en stor forudsigelighed i dagligdagen. Han har også mødt voksne som tydeligt viser ham at de kan rumme ham. Det er min opfattelse at det har hjulpet XXX.
Han har på relativt kort tid udviklet sig til en dreng der viser voksne tillid og som forsøger at samarbejde. Det har givet resultat. De sidste uger har der været mærkbart færre konflikter omkring XXX i skolen. Han arbejder koncentreret i timerne og leger med en pige og to drenge fra klassen i de fleste pauser.

XXX er inde i en meget positiv udvikling og det er tydeligt han trives. Problemer omkring social
adfærd er på ingen måde forsvundet, men gennem faste rammer, forudsigelighed og vejledning
bliver de mindre for hver dag.
Fagligt ligger XXX over hvad man vil regne som alderssvarende. 

aug 2008 Fra første dag har han vist enenorm interesse for skolen. Han har suget viden til sig og efterspurgt mere og mere hver eneste dag. 
Da XXX startede på skolen viste han ofte en adfærd som tydede på manglende erfaring med sociale spilleregler. Han så ikke sig selv som en del af en gruppe og viste ingen forståelse for nødvendigheden af, at indordne sig i situationer hvor andre børn ville finde det naturligt. 
Undervisning fra tavle, kollektive beskeder og samarbejde i grupper medførte straks en reaktion fra XXX. Opmærksomheden forsvandt og han blev rastløs. Kort efter stod han måske på sit bord og kastede med bøger efter de andre børn eller råbte højt. Især de af klassens elever XXX opfatter som fagligt svagere end han selv, stod for skud både fysisk og verbalt. Umiddelbart efter var det ikke usædvanligt at han tyssede på de andre fordi de var støjende, og forstyrrede ham i hans arbejde. 
I frikvarterne var der mange lignende oplevelser. Ofte endte forsøg på leg med andre i skænderier, gråd og slagsmål for XXX. Flere gange har han givet udtryk for, at andre ikke forstår hans regler. Alligevel er han på intet tidspunkt stoppet med at forsøge på at indgå i sociale sammenhænge.
Både i timer og frikvarter er det tydeligt at XXX reagerer meget impulsivt og følelsesladet. Han er efterfølgende meget bevist om hvad der er sket og hvorfor, men den viden formår han ikke at inddrage i sine handlinger. Samtaler om dette kan gøre XXX så frustreret at han reagerer fysisk overfor mig eller andre voksne. 
(produkt at 18 støttetimer om ugen i en børnehave hvor barnet blev segregeret fra det normale børn, planen var heldagsskolen ... men det omstøbt klagenævnet ... og da vi ikke fik støttetimer valgt klagenævnet bare at sige klag dog forfra! Konsekvenserne ses tydeligt! Og jeg hævet min pensionsopsparing frem for at klage igen. Svaret vil vi ikke kun bruge om et års tid alligevel når svaret vi fik var ubrugeligt)
 .... børnehaven ... det må tages en anden gang ...Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.