lørdag den 28. september 2013

Uden telefon

Ja, et barn fratages hans telefon men anklager at han har ringet til hans mor. Som om han vil tør bryde den regel? Ja, falske anklager hver uge det gøre godt for barnets selvværd og forbedres med at sodavand og kager til at sikre en god image.

I det 11 måneder har han kun en enkelt gang skrevet til mig på skype, en af det første dage som han fik besked på han ikke må .... det syge myndigheder mener at han har godt af kun 15 minutters telefontid og 1 times samvær hver tredjie uge. Herudover får jeg intet at vide om mit barn ... jeg skal lære at samarbejde siger de. Hvordan lærer de os noget på den her måde, andet at hævn tages på vores bekostning?

Psykisk terror kan ikke beskrive det Odense Kommune tillader sig, og betaler millioner for - således skjuler de en simpel skolevoldsag og en mere grov sag hvor de svigtede et barn med læsevanskeligheder i 1½ år forud anbringelsen. Og faktisk et år mere i anbringelsen. At mit barn får en anden rangs uddannelse taler vi ikke så meget om, men der er INTET jvf. det mit barn fortæller som tyder på at han ender op med bare to fag om 5 år - meningen var at han nu skulle over i Folkeskole nu, men som jeg forudsagt bliver han på det herskens Internskole uden jævnaldrende!

Skam har igen i Odense Kommunes byråd at de tillader et barn behandles sådan. I juni 2011 var han helt klar til at gå over i læseklassen efter over et års super skoleforløb hvor læsningen blev en kæphest.

Nå, jeg må ikke glemme han er jo en Udsat så tæsk, ubrugelig skolegang og ingen sociale færdigheder er jo det han skal blive til - en kontanthjælpsmodtager eller det som er værre en børnehøster, at bliver i det brache han selv får lov til at blive voksen i således at oplæringen er på plads.

Det er godt nok det klammeste myndighedsudøvelse vi har været udsat for nogensinde. Værst er at alle profitere sig af disse børns tarv og i realiteten stopper de deres lommer fuld af penge - børnene får Bilka tøj, 58kr om ugen og det andre donere til Jul. Internet er noget Opholdssted ulovlig slår fra så de er godt og grundigt sikret et liv som PC analafabeter udover manglende skolegang. Hvorfor han skulle udlevere alle hans PC koder vides ikke - de har sikkert brug for at snage efter deres anklage fra forrige uge!

Men det kan da ikke vare for evigt. Nogen må da efterhånden begynde at sige der her er for meget - men det er sikkert mig og mit barn som skal straffes? Jeg ved ikke om det er en form for straf at bilde ham ind at hans søster aldrig vil se ham? Hvad sker der endeligt i det her sted .... nå, nej jeg er bare et sur mugge og et borger som ikke kan indordne mig.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.