tirsdag den 29. oktober 2013

Cultural Bias in Gifted assesment #WeAreGifted2 #2ekids stealth #dyslexia #alfabetA new type of exam designed to identify gifted students of Ethiopian origin is set to be used as a pilot project in four communities, as a joint operation between the Education Ministry and educational psychologist Reuven Feuerstein's Jerusalem-based International Center for the Enhancement of Learning Potential.

The ministry has acknowledged that the tests generally used to identify gifted children are culturally biased as they depend on the students' knowledge of Hebrew.

http://www.haaretz.com/print-edition/news/exam-to-seek-gifted-among-ethiopian-immigrant-kids-1.316529

Now considring this is a Hebrew writing problem that was the cultural problem I think that this might just be a test that can be reapplied to Gifted non-reading learners?

The idea here can then maybe just maybe be reapplied to children with Autism ect. The WISC has a note of caution about reading, hearing difficulties but no real test is corrolated to LDs that gives study methods as a result ... I am a newbe so correct me if I am wrong. But, so far this is the biggest needle in the haystack I have found apart from Ravens or CHIPS (a danish type Ravens) that assesses a non readers potential.

It's kind of weird that I had my kid assessed and realized the problems he faced by having a reading deficit and very disturbing that even armed to my teeth we ended up 3 years later with no dyslexia help! In cases like mine it would be a great help to be able to assess a child's potential - while "finding" the learning problem in order to help a child that underachieves to achieve.

So far the system solved the problem by ignoring my child's high potential and setting him 3 years back while putting him in a school for children with little or no learning potential. Oh, while they "rewrote" his test history and "removed" his reading problems in 2013 as we noticed ed in 2008, diagnosed in 2010. Considering he had no official reading remedial care and only my teaching where I focused on giving him reading strategies he is now a reader - but he will fail in school due to his learning disabilities not being re-mediated appropriately. No matter how smart he is!

From what he is telling me he is not really being helped - they are doing some trial and error teaching that is frustrating him. Once he builds up enough frustration he will be unteachable - right the way he was in 2008 and after a few stunts with teachers that just did not "get him". So, as of now he is falling behind in school and worst of all socially since he is not placed with "social peers" and thus not learning the skills he needs so badly. Just like any Gifted kid placed with severely mentally retarded children because people only see the inappropriate behaviour, behaviour we had re-mediated before. So, this set back is by far the worst and most complex since I cannot just remove him and am dealing with a team that are in agreement with eachother - and that won't meet or consult with the team that had my kid functioning 2 years above age level ... just like parents talk about ...

Basically nobody wants to acknowledge I found the best team that did their job very well - even considring all the Bullshit we had to go through. Now we have to wait til Kommunen gives up or realises their plan is a very costly affaire. Sadly, people tell me they never realise anything - but I still hope. In the meantime I look around for needles in the haystack. Who knows miracles do indeed happen.

A school that helps the gifted excel ...http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/06/school-that-helps-gifted-excel.html

Kloge børn stemples som udviklingsstækkede... http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/12/kloge-brn-stemples-som-udviklingsstkkede.html

Høring: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/07/hring-bekendtgrelse-om.html

Resultat: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146498

Det grotesk er at Kommunen handlede helt udenom mig som forældre ved at stemple mig som umulig, uduelig og endevidere nægtede at samarbejde med tidligere lærer, konsulenter mm. Stik modsat reglerne ... og er fuldstændigt ligeglad med enhver anvisning som Christiansborg udstykker. Ved sagens indlevring til Klagenævnet havde ledende personer ligefrem løjet for at få sagen lukket - det lykkedes dem da de kender systemets huller. Det er i dag resulatet at mit barn Undervisningsmæssigt er der hvor han er i dag. Det jeg kan være bitter over er at det er blevet så let som en leg for kommunen at bryde loven uden der er konsekvenser - og at min retssikekrhed som forældre ikke eksisterede. Sagen er kompleks men i det sidste ende betyder loven, regler og intentioner intet hvis der ikke er mennesker som tage vare på individiers rettigheder.

Hele vores histori fortæller en trist histori om magt, afmagt og viser hvordan Systemet vælger at fortolke loven, dennes rolle og hvorledes "tilskud" afgøre en sag langt før sagen er påbegyndt.Det trist er at finde ud af Ankestyrelsen behandlede klage uden at sikre forældrene blev hørt og således er der intet ændret trods UVMs hård forarbejde, samt det indsats leverede af Dansk Handicaps Organisation og andre parter.

At der så helt konkret ikke findes en skole for 2e ramte børn - ja, det er noget helt andet. Men med en korrekt og målrettet Inklusionsindsats skulle sådan et barn gå i en ganske alm. Folkeskole. Det sjov er det lykkedes ikke mens barnet boede hjemme og hellere ikke da Kommunen traf alle valg uden at Inkludere forældrene. Så, vi gøre præcis som vi altid har gjort - nu betaler en anden kasse for "børn Folkeskole ikke kan rumme" indtil UVM indser dette.

Og imens? Ja, så er der 10 år mere med særlige børn som ikke kan få en Skoletilbud som Inkludere relevante for barnet fagpersoner f. eks alle dem som hjalp mit barn og sagte Kommunen imod.

Bare jeg åbnede en skole selv. Men jeg har min begrænsinger - og dog, min undervsining virkede hvis sagen ses efter af eksterne uvildige parter. Men det vil næppe ændre noget, for se Kommunen vælger selv hvad de vil gå med til. Det var jo sådan vores klage af 2008 ikke blev til det "Inklusions" forløb vi var berretighed til. Jeg ved sagsbehadnlingen er pt så grælt at ikke engang en dom ville få Kommunen til at gøre det KL forpligter dem til. Alle ved desværre at tingene ikke "køres efter bogen" men ingen tør se i øjnene hvad det har af omkostingerne - ikke engang når Budgetterne forhandles.

Domstol definerer ret til fuld inklusion

I amerikansk handicaplovgivning - Individuals with Disabililties Education Act (IDEA) - er der et krav om, at skoleplacering af børn med handicap altid skal være så lidt restriktiv som mulig. LRE-kravene (Least Restrictive Environment) kaldes disse bestemmelser, som meget ofte anvendes i konflikter mellem forældre og skoledistrikter vedrørende ABA-behandling til børn med autisme. I USA har skoledistrikterne ansvar for tilbud til børn med handicap allerede fra de fylder tre år, så LRE gælder også for placering af børn med handicap i førskoletilbud.http://www.abaforum.dk/udland/2004/u0409usa_1.php

Ombudsmanden kritiserer skoles håndtering af 1:1-specialundervisning i hele skoletiden

I november sidste år blev Ombudsmandens kompetence til at behandle sager på børneområdet udvidet, og nu foreligger den første udtalelse, der viser mulighederne i de nye klagemuligheder. Ombudsmanden kritiserer en skole for ikke at handle i overensstemmelse med FN's Børnekonvention og for ikke at overholde lovgivningen omkring etablering af 1:1-specialundervisning i hele skoletiden til en dreng i 1. klasse. Derimod afviser Ombudsmanden at genvurdere eller kritisere det faglige grundlag for skolens forvaltning.http://www.abaforum.dk/danmark/2013/dk_1304_ombudsmand_kritiserer_skole.php
Sikker millioner som spildes når sager af samme type alle skal igennem systemet en for en - det er blevet for let at lave fejl. Det færreste ved at sådanne fejl har livslange konsekvenser for børnene involveret og familierne knækkes først økonomisk, derefter fratages de også retten til at være forældre. 


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.