lørdag den 12. oktober 2013

Når Byrådet skjuler kriminelle handlinger og kræver respekt
Ellers så fjerner de bare børnene, ydelser, mulighed for revalidering mm. At børnene herefter på et år kun havde nået at se hinanden 2 gange, udover når de er sammen med deres mor en time hver tredje uge er grumme løjer! Men når Kommunen mener de selv vælger denne løsning tjekken ingen.

En klage endt med at systemet anerkendt at hvis samvær er omtalt i handleplanen, så står at børnene selv vælger så er alt i orden - at deres valg styres af et gruppe voksne som ligefrem undviger alle aftaler kan ikke beskrives! Intet blev ændret, ingen sikrede børnene eller hørt på dem. Børn som ikke høres opgiver vel at stille krav?

Så siger opholdsstedet at plejemoren for at havde sagt pigen ikke vil se sin bror. Plejemoren siger til pigen at opholdsstedet ikke havde tid ... og bedst er nu kan opholdsstedet ikke det 4 dage pigen har fri i ferien da de påstår drengen ikke kan i disse 4 dage ... som vi så alle årets ferier. Faktisk en hel sommerferie kun de hellere ikke finde en dag!

Heldigvis arbejder pigen ved Harry Potter Festival og måske ser de hinanden ved tilfælde ...  han fik lov til en dag og idet han holdt op med at brøkke sig blev det udvidet til 2 dage - normalt venter han et halt år på at være tilstede hvert sekund afsat til Odenses Harry Potter Festival. Programmet bliver også nærstuderet og en plan lagt så han kan deltage i så meget som muligt ... men ikke mere ... de voksne bestemmer.

Alt imens to børn forfremmes fra hinanden og deres mor. Der er vist en uvilje her som ikke kan skjules - og vores overvåget samværs rapport siger vist intet om at børnene savner hinanden. De er jo der for at beskytte børnene fra deres mor. Bare ordet overvåget får en del sjove billeder på nethinden af enhver - men jeg har ingen tatoveringer, hellere ikke næsering og dem som "overvåger" er tæt på pensions alderen.

Farcen er nærmest latterlig ... at det skulle respekteres og anerkendes har jeg svært ved at forstå. At min børn beskyldes for at bryde det ene og det andet regel og jeg undersøges for alverdens kriminelle handlinger er endnu mere grotesk. Vi har ikke brydt det regler Dommeren har valgt - for se vi ved i det mindste hvad loven siger. Det vi ikke forstår er at dem som betales for at udføre opgaven ikke magter det basale lovkrav.

Men en ting er sikkert: Børnene høres i hvert tilfælde ikke før eller efter en anbringelse. De voksne handler med dem som kvæg - faktisk tror jeg dyr velfærd aldrig ville tillade så lousy en behandling - grise har flere rettigheder end anbragte børn.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.