lørdag den 26. oktober 2013

Ombudsmand: Stop tvang over for anbragte unge

Ombudsmand: Stop tvang over for anbragte unge

Opholdssteder må ikke med magt tvinge unge til et ophold på sofaen, understreger Ombudsmanden nu.
Samtidig med at retssagen om påstået vold mod anbragte unge på Solhaven ruller hejser Folketingets Ombudsmand advarselsflaget over for andre institutioner, der arbejder med anbragte unge.
De må ikke med magt tvinge de unge ned i en sofa for at få ham eller hende til at sidde og tænke sig om. lyder meldingen.
Flere anbragte unge på opholdsstedet Fonden Kanonen i Hinnerup i Østjylland har fortalt ombudsmanden, at de oplevede det som en straf at blive tvunget til såkaldt refleksionstid på sofaen. Her skal de sidde i nogle minutter eller i timer.
I et tilfælde nægtede en af de unge at tørre noget revet ost op på spisebordet. Diskussionen udviklede sig, og ifølge de ansatte blev han vild i blikket.
Han ville ikke adlyde en ordre om at sætte sig i en sofa i stuen, og under modstand blev han derfor ført ind i stuen. Også to andre tilfælde drejer sig om, at unge med magt bringes hen til sofaen for at tænke sig om.
Ombudsmanden slår i sin rapport fast, at der er en risiko for, at opholdsstedet bruger magt i disse situationer, selv om det ikke er tilladt.
Kanonen mente ikke, at det er en brug af magt, når en ung med en hånd på skulderen føres hen til sofaen. Kun hvis der bruges mere magt. Men ombudsmanden er ikke enig.
Ombudsmanden fører blandt andet tilsyn med en række institutioner og kan komme med kritik og anbefalinger.
Nu planlægges besøg på flere institutioner, som ligner Kanonen, oplyser ombudsmand Jørgen Steen Sørensen. Ombudsmanden fører tilsyn med en række
- I den forbindelse vil vi naturligvis blandt andet være meget opmærksomme på, om der her er samme problemstillinger, skriver han i en mail til Ritzau.
På Kanonen siger lederen, at man løbende evaluerer arbejdet med de unge og er selvkritiske.
- Vi tager selvfølgelig rapporten til efterretning. Det er faktisk en ret pæn rapport, for den kommer ikke med påbud til os, men beder os overveje vores praksis, siger Trine Hounsgaard Pfeiffer.
I foreningen LOS, som varetager interesser for bl.a. private opholdssteder, fortæller direktør Geert Jørgensen, at afgørelsen får en blandet modtagelse.
- Nogle bekræftes i den opfattelse, de hele tiden har haft. Andre vil overveje, hvad de gør og vil justere deres handlinger. Og en tredje gruppe vil være helt negative, fordi de føler sig begrænset i deres muligheder for at hjælpe de unge, siger Geert Jørgensen.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.