torsdag den 10. oktober 2013

Tilsyn svigter og Kommunen er ligeglad - hvem tager sig af disse børn?


Det bliver en lokalkultur, hvor man ikke kan se, at det man gør er forkert. Det bliver normen, og de bliver lullet ind i en opfattelse af, at det er "sådan vi gør her", forklarer han.
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/08/30/155203.htm



Dette barn fyldte meget, både for de unge og pædagogerne. Der var knald på hver dag, pædagogerne stressede rundt. De mange magtanvendelser, hvor der blev råbt og skreget af både barnet og den voksne, påvirkede de unge. En ung udtaler, at det var hårdt at se, at så lille en dreng blev behandlet så hårdt. En anden siger, at han kender til magtanvendelser selv, ikke i bbb regi men fra tidligere. Kilde: Tilsynsrapport uden ændring for barnet, fra samme sted!

Det som er grotesk er barnet er lige blevet 11 år gammel, havde fået et nej fra Tilsynet jvf. anbringelse på netop dette sted 6 måneder før rapporten. Det ignorede Kommunen fuldstændig dvs. Socialrådgiveren og Lederen skjulte det faktum for Byrådet i Børn og Unge sagen.

Grotesk er at Tilsynet så giver dispensation EFTER Kommunen betalt for en Tvangsudredning af personale som Tilsynet selv vurderet ikke kendte barnets alders og målgruppe ... det med overdreven brug af Ulovlig Magtanvendelser (resten er ikke skrevet ned, men der skete flere ting ... vurderinger af barnets selvmordstanker udenom læger trods retningslinier) Psykologen som reelt så barnet vurderet barnet skulle i meget empatiske omgivelser, læseklasse og efterfølgende i en normal Folkeskole udefra Kommunens beskrivelser af hjemmets formodet tilstand vurderede hun morens adfærd overfor barnet - uden at moren var tilstede eller blev hørt!

Stedet tænker så på flere penge og sagen blev 2600kr om dagen, med 3x300kr timeløn uden at barnet blv aflasted eller så skyggen af en ekstra voksen og så en krav på en yderlig 8 timers løn UDOVER det 2600kr senere da volden eskalere. Barnet får ingen undervisning trods tilbud fra hjemmet via lærer som kender barnet.

Således ønsker ingen at pædagogisk personale som kender barnet kommer i nærheden af sagen og det er mennesker som ikke tiet til vold imod barnet! Mystisk er at Kommunen selv betalt dem i over et år, hvor Tilsynet var tilfreds med deres kvalifikationer og handleplaner, og dengang var det også Kommunen som ikke ønskede at de fortsætter - resultaterne var så god at Børnesagen blev lukket. Barnet er så et år senere fjernet fra moren pga. manglende "behandling" og "adfærd" dvs. aldrig brug af vold! Hovedvægt i sagens start var at moren ikke samarbejder ...

Moren nægtede et helt år inden anbringelsen at sende barnet tilbage i en skole hvor en ny ansat lærer brugt førergreb, hvor en ny ansat skolelederen ikke opdagede mobning, hvor skolelederen glemt at fortælle moren om at barnet blev slæbt tilbage ind i skolen da barnet vil bare "væk derfra" ... alt som pædagogisk redskaber? Barnet var inden da meget glad for stedet.

Kommunen fik besked fra den forrige skoleleder at skolen fremover ikke har det rette pædagogisk sammensætning for at rumme barnet. Kommunen lovede de vil hurtigt se på en læsetilbud allerede 5 måneder inden den ny lærer mister grebet over situationen. Kommunen har den dag i dag ikke holdt deres løfte, trods interne udredninger som pegede på det samme.

Det som gøre sagen værre er at Psykologerne har, efter flere grundige udredninger, siden 2009 konkret erklæret dette barn "hands off" dvs. greb og fastholdelse forværrer barnets adfærd! Det tog siden 2007 at få "indført" - året med sidste fastholdelser hvor moren også tog barnet hjem for at få hjælp. Siden har ingen fastholdt barnet. Dvs. ingen fastholdt barnet i mange år - ikke i hjemmet, skole eller byen - indtil den lærer som kom med førergreb hvor hun påstår nødvendighed deraf på samme måde som det to Opholdssteder siden!

Værre er barnet har senest skulle i "adfærdsbehandlinger" som forgår i et sommerhus ... i isolation ... noget som er ikke lovligt. Nu er barnet behandlingskrævende - noget som psykologen brugt i tvangsudredning ikke opdagede! Gid bare hun ikke havde så mange sær hypoteser og gid bare hun tog sig tiden til at inddrage moren og barnets lærer! Men Kommunen bestemte.

I dag har moren ingen indflydelse, og trods dette har barnet næsten ikke gået i skole eller fået undervisning dvs. helt til august 2013 ( pga. manglende afgørelser mellem oktober 2011 til maj 2013, moren opfyldt dog undervisningspligten i perioden oktober 2011 til 2012 )

Barnet går i dag i en Intern skole for Udsatte placeret der uden PPR udredt barnet siden 2009, men kun så barnet kortvarigt i 2010 jvf. skolebetaling og igen i 2011 ifm. lærers tab af besindelse.

Det er så modsat alle aktuelle udredninger, også tvangsudredning som peger på en "læseklasse". Værst er det er i en skole uden adgang til jævnaldrende som er beregnet til svært Udsatte børn som ikke kan Inkluderes i en alm. tilbud trods at det har været vellykket med støtte at Inkludere barnet.

Barnet ser således jævnaldrende, dvs. ikke andet end det 5 gange barnet har været til spejder i hele forløbet siden oktober 2012 ... da Kommunen stoppede alt barnets aktiviteter og hvor Kommunen siden da ikke vil give barnet adgang til at få besøg af netværket.Barnets netværk har kun fået lov til 2-3 besøg (søster og bisidder).

Det er ikke en værdig anbringelse og slet ikke taget i mente at barnet blev flyttet over 100km væk uden at barnet var klar over konsekvenserne.


Jup, se stedets personale har en GRUM historik af mange grove historier som aldrig blev undersøgt tilstrækkeligt - men for at vide det skal du være i besiddelse af en hukommelse og været igennem erfaringer med deres personale. Erfaringer som giver trauma og hukommelsestab. Hvordan Udsatte børn så reagere - ja, de børn overlever vel? Sådan som de altid har gjort!

Det festelig er nu hvem skal reagere på sådan et Tilsynsrapport og hvordan fungere det System. Nå, børnene er i det socialemyndigheders varetægt således er det Kommunen. Ja, og Kommunen passer på børn. Kommunen sikre at børn får tilstrækkelig pleje, omsorg osv.

Men udover disse børns historier i Tilsynsrapporten er der således flere episoder. En konkret er ikke dokumenteret, flere andre mistænkelige udsagn fra et barn som kun talte med moren 15 minutter om ugen kan gisnes om.Men barnet undskylder for at havde gået amok, mens stedet skriver barnet havde det godt? WTF?

Men værst af alt er at Tilsynet siger: Du må henvende dig til Kommunen, trods at du giver Tilsynet oplysninger om "episoderne" som er beskrevet af stedets medarbejdere, optaget på bånd og til slut ikke beskrevet i Tilsynsrapporten, eller af Kommunen - og slet ikke i barnets journal eller handleplan. Alt skal jo være så fint.

For at virkeligt vise Kommunal ansvarsbevidsthed så skriver Kommunen nu er sagen arkiveret. Dvs. glemt uden handling, undersøgelser eller lign.

Bedst af alt, trods konkrete journalnotater fra Statstilsynet bliver sagen ikke håndteret som de forskriver Dvs. den nu 3. Tilsynsforanstaltning, udover det Kommunaltilsyn og Regionstilsyn, når Socialrådgiverens skrivebord glemmer ansvaret ignoreres. Se socialrådgiveren forstået ikke deres brev og derfor ringede for at få en "vejledning". Den forstået hun åbentbart hellere ej ...

Statstilsynet forklarede hende præcis hvordan Kommunen skulle håndtere den første og fremtidige sager. Socialrådgiveren lider vist af hukommelsestab, således også resten af medarbejderne i hendes afdeling for intet er ændret efterfølgende. Og bedst af alt er jeg kan læse mig frem at der er mindst 2 familier mere ... og nogle løse udsagn om Magtanvendelser som ikke er noteret nogen steder.

Krav fra Myndighederne er at du som forældre beskriver episoderne 100% i systemsprog - uden følelser - og derfra kræver Myndighederne at Opholdsstedet også benævner sagerne.

Problemet er at forældrene ikke får det lovpligtige aktindsigt eller beskrivelser før efter retssagen, og disse er frasorteret en del akter for Kommunen ved præcis hvad ikke er så godt at lade slippe ud. Emotionelt er forældre påvirket, samtidig skal man så gennem terpe akter (ofte 20 cm bunker) og finde episoderne frem. Værst er forældrene er uerfaren og det System er efterhånden et stort kaos uden konkrete vejledninger i procedurer således at forældrene kan opsøge viden. Alt i alt en umulig opgave, for selv en Myndighedsperson, at melde Insittutionsvold.

Alt imens ens barn er bang, ked af det og råber om hjælp - hjælp som Myndighederne ikke hører. Det som undrer mig er hvor mange sager der må være fordi ingen reagere når de høre om endnu en sag. Det er skræmmende og grotesk.

Først nu, trods mange anmodninger fik jeg fat i selve Tilsynsrapporten. Jeg fandt den på nettet, og belv ikke besvaret af Tilsynet med andet end jeg skal kontakte Kommunen. Kommunen som skjulte sagens omstændigheder trods klare lovgivning.

Jeg ser nu til min stor overraskelse at sagerne ikke nævnes - og står her med at to af mange kom igennem det morads - disse er erklæret som Ulovlige Magtanvendelser. Resten er enten ubeskrevet, ignoreret eller så samler ting støv på nogens skrivebord.Joken er det var spild af tid og kræfter for til slut ændrer det intet for barnet andet end mindre samvær og grov anklager mod forældrene som tak for sidst. Ingen undersøger noget - forældrene står dømt ude!

Det som undrer mig er at Christiansborg har klokkeklart beskrevet hvem har ansvaret - og at Ulovlig Magtanvendelser er basalt set: Vold mod et barn. Kommunen henviser mig til at Politianmelde dem, politiet henviser mig til Kommunen - loven siger der er Kommunens opgave. Og lige der hopper kæden af for mig: Hvilke normal menneske vil politianmelde sig selv? Og hvordan er det her kommet til sådan en farce?

Således er det den dag i dag, trods alle sikkerhedsforanstaltninger og nye Tilsynsregler stadigvæk muligt for Kommunen at ansætte og skjule overdreven brug af magt mod Udsatte børn. Alle ved det, ingen tør sige noget!

Det er trist, især når det Kommisarium Ombudsmanden har fået samlet til at se på problemerne "basalt set" består af mennesker som reklamere for Magtmetoder udviklet af Anbringelsesområdet igennem 25 år - mennesker som alle pludseligt ikke mener de havde hørt om Vold mod børn i Anbringelser eller skoler hvis aviserne skriver rigtigt jvf. deres udsagn i bl. a. Solhavensagen.

Jeg står her og fortæller at igennem et år har jeg meldt overdreven vold, faktisk første gang for to år siden, 100% efter lovens anvisning uden at sagen ændrede karakter. Også der svigtede Tilsyn, Kommunal handleplaner osv. Jeg skulle tvinges i Dialog med Voldsudøveren - ukritisk, nægtede jeg. Nu er mit liv omskrevet og tilintetgjort af den magtfulde Kommunal System. Det sjov er at nogle politiker svarer:

- Du skal se at vise "respekt" mens manden render rundt og samler stemmer blandt byens svageste
- andre ikke ved hvorfor deres handleplaner ikke blev sat i værk og svigtede og var ligeglad med løgn
- andre bortforklarer deres ansvar ved at henvise til Kommunens særlig struktur og ansvarsfordeling
- og det groveste er ansvarshavende afviser eller siger "du må bevise din værd" som om Udsatte først skal være fine borger før volden stoppes! Er det anbringelser er? Kan du ikke gøre som der bliver sagt skal du mærke det?
- beskriv sagen så taler vi om det, uden at handle!

Kommunen tilkøbte personale til opgaven som brugt værre metoder end det første sag med "klassisk førergreb" af oktober 2011. I dag er sagen velbeskrevet med benævnelse af "onde børn som projicere morens psyke". Sikke en omgang spådomssnak - men det er vist det faglig standard nu om dage.

Kommunen er basalt set fløjt hamrende ligeglad med deres Myndighedsopgave - således er alle Politiker som har hørt om sagen, og der er mange igennem det år! Men alle værst er dem som fremhæver sig selv i aviserne, folk som arbejder med hjertet for børnene:

Andre aktører som løser opgaver for samfundet vil ikke ved noget, kan ikke gå ind i enkeltsager og basalt set ved de hertil også at systemet svigter gang på gang. Og anvender deres firmaer ved stor sager - ikke fordi de vil stop volden, men fordi jo mere kendte de er, jo flere penge får de! På den ene eller den anden måde tjener de på børn som efterlades uden at deres situation bliver ændret. Børn berørt af Vold i Anbringelse lærer hurtigt at det ikke nytter noget at sige noget og affinder sig med deres nye liv. Andre børn som har været der længe nok forklar spillereglerne til dem.
Vold i en anbringelsessituation er således hverdagskost - ting som man siger ikke forgår men som alle ved sker!
Derfor indsamler alle penge til at hjælpe, men ikke stoppe vold. Ingen tjekker om deres eksperimentale opfundet metode reelt virker - pjecerne lover jo "det hele" bare de får tilskud.
Spørgsmålet er hvorfor skal børn hjælpes og anbringes ved sådanne mennesker? Men endnu værre er det fremtiden for skolebørn som påvirkes af skolevold? Hvis det kan ske for min børn, er din også i risikozonen - men jeg projicere bare min personlige problemer siger ufaglærte i psykiater terminologi de nok ikke engang kan definere, men som lægemænd sluger råt fordi de ikke ved bedre.
Det som virkeligt er grotesk er at "er barnet flyttet" så ses sagen ikke igen - om det er en Opholdssted, Specialskole, Folkeskole eller Friskole og at der ikke er "behandling" til familier som oplever Institutionsvold - emnet er mere tabulagt end sexmisbrug af børn i Institution - og Myndighederne glemmer sagerne hurtigere end man ville tro - faktisk så hurtigt at steder som lukkes for vold praktisere samme metoder få måneder efter lukningen..



Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.