søndag den 24. november 2013

Diagnoser og hjælp ... indtil nu ... og så? #Autisme #Ordblind #Dyspraxia #UVM #Udsatte

Fra en gruppe på Facebook med en super og massiv viden. Klik HER  så kommer i til dem ... Developmental Coordination Disorder (Dyspraxia) & Dyslexia Support

Og hvis noget så alvorlige som infantile autisme (en kort beskrivelse ligge i bunden af denne indlæg hvis linket forsvinder) tager så lang tid som I beskriver at diagnosticere i Facebook gruppen "Må vi være her" ... så skal I prøve ting som dyspraxia, dysgrafia, dyscalcula og dyslexia jvf. billedet ovenover ... den første gruppe opdages slet ikke trods massiv f. eks motoriske problemer og ordblinde tjo, VUC og efterskoler har indset der kan tages tilskud hjem ... men hvor ender børn imens, dem Folkeskolen ikke magter? Her er UVMs mål: http://pub.uvm.dk/2000/laesevansk/8.htm skrevet i 2000

Ved planlægning af specialundervisning bør det overvejes, i hvilken grad undervisningens mål skal være af kompenserende eller hensyntagende art, eller hvorvidt undervisningen skal indeholde begge aspekter.

Målene med specialundervisningen aftales med eleven og specialundervisningen bør have en varighed, som eleven kan overskue. Efter hvert forløb evalueres undervisningen og elevens udbytte, hvorefter der igen sættes mål for den næste periode.


Det tog os 3½ år i fantastiske børnehave med et barn som bare trivedes, skulle have tid i børnehave som 1½ årige for stimulation osv. hvorefter en flytning blev til 3 grumme børnehaver med tvang, isolation, blå mærker trods massiv støtte leverede et barn direkte til specialklassen. Ja trods 18 timers støtte!

Vi valgt Inklusion og trods flere måneders møder ender skolen med at mene det de selv tænker. Og det på TRODS af Klagenævnets anbefalinger efter alt muligt andet mundvrøvl om at Kommunen klart havde haft planer om Inklusion helt fra starten af og at barnet slet ikke engang var visiteret.

Efter løfter til Klagenævnet vil skolen så lige selv lære barnet at kende og støtten ville de så først give omkring Jul ... aka de havde vist Internt allerede planlagt en overflytning til specialklassen, barnet skulle lige blive dårlig nok og dokumenteret nok, nu efter at vores Inklusionsklage var vundet ... det gennemskuer jeg i dag 5 år senere ved nærlæsning af dagbøger, notater mm. Det andet mulighed er at de var så uviden og basalt set ikke kunne gennemskue at et barn med massiv støtte vil få en massiv tilbagefald ved skolestart uden støtte ... tja, jeg vil aldrig ved det reelt var. Kun at det skete og vi stået der trods aftaler og forventninger og massiv forsikringer HELT UDEN STØTTEN.

10 dage efter det skoleopstart skiffter vi værk fra den horribel sted. Han får så et fantastisk år men endnu et pludseligt skolesift da skolen går konkurs med en dags varsel pga. økonomien.

Så tilbage til en folkeskole som får ham hurtigt på 20½ timers støtte om ugen - det tog 6 uger - skolen var gal på mig og min adfærd mere end e var bekymret for hvordan et barn med så fin referancer blev så dårlig så hurtigt. Værst er hans gammel klasselærer tilbyder hans hjælp omgående - jeg var klog nok til at finde manden og sig "hjælp os". Kommunen vælger at ansætte ufaglærte ... som alle rejser efter bare 2 uger i gennemsnit.

Jeg ender så med hjemmeundervisning imens jeg kræver en udredning. Det resultere nærmest i §51 anbringelse med sær notater som ikke følger vores PPR notat rækkefølge (mildt sagt nogen skjulte deres manglende udredning) Det ender heldigvis med at jeg får medhold i at der der er noget gjalt ... bedst af alt, trods min træl adfærd beskriver læsekonsulenten at han trives hjemmeundervist og lærte en del ... vi blev dog ikke hørt for når Kommunen vælger en §51 så skla det gennemføres - for alt i verden!Jeg arbejder så selv, Kommunen var godt nok umuligt så jeg tager en tur til Odense, finder en skole og betaler for optagelsesprøverne. Hvad siger Kommunnen? Næh - moren er urealistiske at vil pendle til Odense - afslag vi fastholder §51 udredning med vores egne interne folk. Tja, jeg flytter ... vores lejlighed viste sig til at være ramt af skimmelsvamp.


Så efter et år på den specialskole, lukker Kommunen sagen - de udredt os i 13 måneder og belv ved med at påstå jeg er umulig osv. Men barnet trives - storsøster, som aldrig fejlede noget udredes også og der var hellere ikke noget. Pludseligt så skrifter skolen alle fagpersoner ud. Skolens ansætte advare Kommunen om at der er en periode af uro og at der skla handles på vores vegne. Min yngste skal have et andet tilbud, evt. også den ældste ... Joke? Ja, det mente Kommunen - ikke engang efter en lærer bliver voldelig vil de høre på os. Slet ikke trods deres egne Tilsynsraporter ... jojo, sand er historien!

Jeg hjemmeunderviser IGEN ... og Kommunen lyver, snyder, undviger uden grænser ... hele vejen igennem og udreder ham så efter et år ved tvang jvf. §51 som faktisk (ja tror det er løgn eller ej) bekræfter det jeg og skole beder om i 1½ år via deres intern psykolog undersøgelse (her udlader jeg lige det år vi var usikker og det 2 år inden jeg skulle kæmpe for en simpel udredning og nævner slet ikke det 3½ grumme børnehave år - sagen fylder nu ikea poser!)

Se, barnet var i 2009 højt begavet, ordblind med traume oveni og nu i 2012 er samme barn retarderet, ordblind og traumatiseret. Barnet er behandlingskrævende og skal omgående anbringes - ingen notere eller indrømmer at jeg har bedt om behandling, skolen ahr skrevet til Kommunen de mangler støtte og enda advaret om kommende uro! Ting som vi aldrig fik! Fagpersoner som kender barnet både af 2008 og til og med 2012 fjernes helt fra sagen - sært, men sådan skete det. Og en Børn og Unge afdeling får skrivekramper for at omskrive vores fortid og planligge vores fremtid, helt uden at høre på os.

Men jeg holder modet op se Barnet skal i læseklasse og efterfølgende folkeskole men for alt i verden omgående i empatisk omgivelser. Med sådan et forslag fra en erfaren psykolog som Kommunen selv betalt og hvor det kan dokumenteres at jeg ikke havde noget indflydelse kan det ikke gå gjalt, vel? Det var en Julegave vi fik sidste år i 2012, treode jeg. Nok skla det gå imens vi kæmper sagen til Landsretten.

Psykologen gennemskuet sceacen sådan næsten, det tager jeg faktisk hatten af for - hun vidste bare intet om skolevold, eller tvangsudrednings ulovlige magtanvendelser - og hun fik at vide "en del om mig, og mødt mig ikke" således skrev hun hypoteser enhver politker eller dommer vil få kuller af at læse. Det skæg er hun sikret sin egen pels ved at få hendes organisation til at sige god for at hun ikke behøver at indrage mig men kun Kommunens version.

Anyway, her i 2013 er vores Julegave at barnet i dag er mentalt syge grundet massiv omsrogsvigt IKKE ordblind eller lign mere. Hertil har han fået en del nye betegnelser som jeg ikke engang kan skrive her - men som en dommer i landsretten godt nok måtte havde treot at jeg var galskaben selv og havde problemer med indsigt i 2013. Han vidste ikke at alt forgik uden at jeg havde set sagen, jup jeg fik ikke sagen til by eller landsret ... og slet ikke en chance for at kommentere 2000 akter som opstået.

Alt dette uden at havde været set af en specialist og bedst af alt? Ja, barnet er slet ikke ordblind mere her i 2013, trods flere fagpersoner fra før samt en uvildig vurdering. Så passer Kommunens skolevalg til sidste prik  ... erm, jojo

Nej, jeg er ikke helt sandværdige se der er specialister på sagen ...  socialrådgivere, konsulenter, pædagoger og andre særlinge som betales af Kommunen ved et Socialpædagogisk Opholdssted og dertilhørende Internskole. Ingen siger noget om penge vel? Storsøsteren er på Gymnasium i 2g noget som Kommunens fagpersoner fra 2 forskelige afdelinger kraftigst frarådt der kan være tale om at hun springer en klassetrin over, hvor den ene afdeling vurderet pigens formåen til at ligge lavt grundet opvæksten, den anden afdeling skrev jeg er vitterlig bindegal ... begge uden at have en bjælle forstand at de måske skulle se på skolevurderinger, med test osv. Sjovt at socialrådgiverens syn på sagen så også kunne bekræftes af Plejemoren og den Konsulentvirksomhed som ko ordinerer samvær mm? Gymnasiums udtalelser fortæller noget andet - og der ligger 3 fortløbende på et år.

Hertil kommer en ny læsepædagog i en anden Kommune som "genudredt" drengen og forslået samme handleplan jvf. læsning som i 2010 (nå, hvis han ikke er ordblind hvorfor skal han det samme igen og hvorfor siger skolen han kan læse ... )Igen nævner de ikke hans skriveproblemer andet end at det ikke "behager moren" at de bruger en nu læser du og så skriver du det rent du har nået at læse metode ... enhver med et ordblind barn vil krumme tær her! Behager mig ... fedt nok med den forståelse for specialpædagogisk behov.Kommunens drivkraft for sådan et dyrt tilbud alle ved ingen har råd til med mindre det er yderst Nødvendige? Statstilskud ja, tilskud som IKKE ydes hvis barnet kun er Handicapede men som kræver massiv omsorgsvigt. Besparelsen for Kommunan her og nu er 20 000kr om månenden efter refusionsregler og andet gejl.

Samfundet betaler det dobbelte vi ellers skulle betale ... formålet er at sikre det barn få en udannelse og dannelse ... skolens sidste 5 år? Tja, alle børn derfra ender i STU forløb, dyr efterværns projekter til de er 23 og så når jobtilskud opslipper: Pension pga. svær psykiske lidelser grundet en svær barndom.

Klagenævnet, ja de så mit navn og fandt en hul: Kommunens påstand om at jeg klagede for sent blev så til at de ikke undersøger sagen ... jubii ... mit barn er nu del af de Udsatte og disse børn ses ikke af alle foreninger til Handicappede da Udsatte har deres egen afdeling og handicap dermed.

Jeg kan kun vent og se det kaos gentager sig som for mit barn, som for andre inden mit barn. Se alle har det samme "fortid", "skolegang med mange skift", og "funktionsnedsættelser" ... hjælpen er hvad den er ... og specialklasser blev siden 2012 udfaseret.

Gad vide hvor mange forældre står som mig? Eller er vi bare lige lovligt foran som altid? Forældre I skammekrogen - med børn som ikke må være i Folkeskolen trods nye Lovkrav som UVM brugt en del penge på ... ting som Ankestyrelsen har ikke opdaget som en LOVPLIGTIG praksis ændring. Dvs. nu 2 år senere gøre de som de altid har gjort?

SFI har hermed spilt millioner på undersøgelser, redegørelser og handleplaner i over 3 år! Gad vide om nogen opdager dette inden det næste Kommunalvalg i 2017? Ikke en eneste politiker turde røre ved emnet efter balladen omkring Folkeskolen inden valget, da de mærket forældrenes handlekraft. Men hvad med de børn som ikke helt er ønsket?Børn med funktionsnedsættelser?

Nå, irrelevant spørgsmål ... de Udsatte er jo usynlige, ser deres mor eller far 1 time hver uge hvis forældrene samarbejder eller 1 time om måneden hvis forældrene er stride ... og samværet er overvåget så forældrene skal passe på med hvad der siges: Overvågeren skriver notater og der er INGEN vidner. Notater bruges til at fjerne samvær ... og nedsætte telefontid i vanskelige sager. Ingen tjekker om der er modstridende oplsyninger.

Ja, det kan være vi nedlægger specialtilbud (ja, det manglede vi og tror på Inklusion i længden ved rette kvalificeret støtte) men udgifter stiger bare i en anden kasse - helt uden stopklods da de Udsatte jo i den grad SKAL have hjælp og ikke selv har indsigt i at de har brug for af hjæl: Ergo tvang er vejen frem. Det vil uskylige løvemødre i den grad opdage når ting falder sammen som de forudser, mødre ved hvorfor de kæmper for specialtilbud, mødre som er særlig umulig at samarbejde med. Mødre som Kommunen mener er psykisk ustabil, som tiden går med 7 års slåskamp for et basal Menneskeret.

Ja, vi vil også være en del af samfundet. Men vi må ligesom ikke være "der" så vi er her ... ikke? Hvor er det her vi er tilbudt, hvem ser os?

For med ICD-10 at kunne stille Infantile Autisme diagnoser er der følgende 3 krav til barnets udvikling:

Sociale udvikling: Barnet har afvigende eller begrænset blikkontakt, det er ofte første tegn, at forældrene ikke kan få blikkontakt med sit barn. Den karakteristiske pegen på ting i 1 års alderen er fraværende. Barnet ligger stille og søger sjældent trøst eller omsorg. Deltager senere ikke i rollelege, og har begrænset fantasi og forestillingsevne. Barnet udvikler ikke venskaber, har ikke interesse for andre og udtrykker sjældent forståelse for andres følelser. Der er ofte svingende opmærksomhed. Barnet kan det ene øjeblik virke tunghør, og det andet nærmest støjoverfølsom.

Kommunikationsproblemer: Barnet er sent udviklet med talesprog og kompenserer ikke herfor på anden måde. Omkring 2/3 udvikler aldrig talesprog. Det er herefter svært ved at indgå i samtale, idet der bl.a. er selvopfundne ord eller udtryk, der gentages igen og igen. Det er svært at finde de korrekte ord og talen afviger både i tonehøjde, modulation tempo og rytme. Man kan sammenligne stemmeføringen med en computerstyret robot. Kropsproget er ligeledes aparte.

Adfærdsproblemer: Barnet er optaget af samme ting i påfaldende lang tid, og er ofte påfaldende knyttet til bestemte genstande, hvormed der udføres ritualer eller tvangsprægede handlinger, der skal afvikles i en bestemt rækkefølge og helst under ens omstændigheder. Der er ofte rituelt prægede rokkende bevægelser. Et paradoks er fravalget af bløde ting (amningen kan gå i stykker af samme grund), så bamser er sjældne ting, bedst er kantede hårde genstande som legetøj. Afrundende kan siges at barnet er usædvanligt optaget af bestemte sanseoplevelser enten syn, hørelse, følelse eller duft.

Konklusivt er den infantile autisme en detaljeorienteret sygdom, hvor barnet fikserer på den enkelte brik i puslespillet, men totalt mangler den normale sanseintegration og samordning af de enkelte stumper oplevelser. Den normale informationsbearbejdning er svært læderet, til gengæld er der mange eksempler på aparte egenskaber. En kan hele busplanen for København udenad, en anden samtlige placeringer på radioens hitliste i årtier, og en enkelt er geni til fagbogen i 1947.

Det fremgår alene af kravene til diagnosen, at den infantile autisme er en meget alvorlig udviklingsforstyrrelse. Behandling med henblik på helbredelse er ikke muligt. Der er beskrevet 50 - 100 forskellige eksotiske behandlingsstrategier, uden nogen form for videnskabelig evidens. Der synes kun, at medicinsk behandling med kombinationer af specielle nervemediciner mod psykose. Et specielt adfærdsmæssigt program ved navn TEACCH (usædvanlig struktureret adfærdsterapi) har haft en vis opmærksomhed, men resultaterne er ikke konklusive.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.