torsdag den 28. november 2013

En socialfaglig #vurdering og #psykologvalg

En socialfaglig vurdering er sagsbehandlerens bedømmelse af de oplysninger og den dokumentation, der er indhentet til afklaring af borgerens ressourcer. Bedømmelsen er ikke tilfældig. Den er baseret på borgerens og samarbejdspartnernes oplysninger, analyseret og sammenholdt med "sagsbehandlerens socialfaglige viden og praksiserfaringer"

• At sagsbehandleren ikke indhenter flere oplysninger, end det er nødvendigt for at kunne træffe afgørelse.


• At sagsbehandleren efterlever det forvaltningsretslige proportionalitetsprincip – dvs. at forvaltningen er forpligtet til at anvende et mindre indgribende middel end et mere indgribende, hvis det samme formål kan opnås


Gad vide om det er fair at socialrådgiveren vælger folk med smal uddannelser til overvåget samvær hvorefter hun basere hendes vurdereringer? Eller  gætter hun sig frem til en analyse på samme måde som da hun overbevidst Børn og Unge udvalg at bruge flere hundrede tusender på at udrede hendes mistanker for at få min børn udredt uden at sikre min kommentar til sagen? Se, det skete oktober 2012 til vores lovpligtige høring http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/10/vi-fik-akterne-3-timer-inden-vores.html og i år fik jeg ikke engang akterne. Hvad er det for noget?


Hun er vist ikke alene i vores sag: 

"Vi vurderer at det ikke har noget formål at sætte støtte eller behandling iværk, idet det ikke pt. er muligt at få et samarbejde i gang"

Bedømmelsen skulle ikke være tilfældigt, men se det kræves af Odense Kommune at jeg altid er enig med Afdelingens beslutninger. Hvis jeg var det fra dag et af så var min børn måske igang med deres Juleby planlægning her ved siden af mig! Men uenighed er ikke tilladt så min børn er alene på hver deres opholdssted - den ene sat 3 skoleår tilbage og den anden har problemer og får støtte grundet sagens særlige omstændigheder.

Havde hun indraget mig, anerkendt mig og skolens vurderinger samtidig med at anerkende det Psykolog hun hyrede også bemærkede i dec 2012 var min søn enten i læseklasse eller alm. skole i dag. Men det er som om ingen i deres tæm forstået det psykologen skrev. Og psykologen lavede endnu et krumspring og vurderede barnets adfærdsproblemer til at have andre årsager end flere tidligere Psykologer og Specialister anvendt og betalt af Kommunen mente. Det kom ikke frem i hendes analyse af situationen.

GAD vide hvor mange børn har fået vilde og turbulente skoleforløb eller mistet kontakt med alt og alle igennem denne special faglige tæm og deres makværk hvor de hverken hører på fagpersoner de selv betaler eller retter ind når sagerne flere gange får det samme pointeret? Igennem deres egne valg af smalle vurderinger i disse sager som kræver en meget bred tilgang og kompleks analyse produceres der som regle tusendvis af akter! Akter som ingen læser ... men som genbruges til at pointere synspunkter. Forældrenes kommentar udebliver, ligesådan børnenes.

Hendes prakiserfaringer afspejler arbejde med svær social udsatte, mennesker som ikke rigtigt opnår noget. Hun er så erfaren at alt og alle hun møder er svært skadet af deres barndom ... hun er så erfaren at hun helt har tilsidesat hendes socialfagligviden og udtalelser af tidliger faglige specialister som siger hende imod.

Hun har et model som er styret af rent overspringshandlings og brandsluknings metoder - det opdagede jeg den 5. april da hun tilfældigvis ringede og talte med børnenes far. Fagligheden i vores sag er ret tilfældigt og selv der formået hun ikke det overblik en komplekssag kræver - andet end at lade andre føre sagen, uden at jeg havde en chance til Kommentar andet end 20 minutter per 2000 siders akter.

Det er så noget jeg vil uddybe hos folk med en relevant for os uddannelse og som lige forstår hvorfor jeg har en raseri anfald over et stykke papir som reelt og basaltset er irrelevant ... BORTSET fra at nævne at hun saftsusme sender mig det samme brev for 4. gang og igen UDEN at se mig eller tale med mig eller besvare min klage, mens tæmet raskvæk vurderer:

"Vi vurderer at det ikke har noget formål at sætte støtte eller behandling iværk, idet det ikke pt. er muligt at få et samarbejde i gang"


Det som undrer mig er vores systems virke - den styres af folk som basalt set kan spinde gode historier bortforklare deres egne fejl og mangler til at være andres skyldt. Og her treode jeg at loven var noget folk overholdt? Og regnede med en Forvaltnings og Offentlighedslov? Og Tilsynets ekspertise?

Jeg vhar nu ventede et års tid på at min klage om hendes første "vurderingsbrev" afgøres - en kopi af det brev hun så sendt mig i dag med et nyt dato på! Min advokat havde pointeret det i Byretten og bedt om at jeg får en ny socialrådgiver grundet det kemi mellem hende og min børn. Ingen anerkendt vi sagte noget.

Hun fik den klage til at forsvinde, så det er da godt jeg har emails - men hvem er der for mig for at sikre at Kommunen nu også aanerkender vores ønsker? Hvem i denne system vil se 7 Ikeaposer akter igennem og analyser det Kommunale virksomhed ... eller bare læs det oplysninger fagpersoner reelt skrev inden Odense Kommunes tæm gik agurk med deres analysevirksomhed?

Noget som skræmmer mig er den etik og pli fagpersoner som er uddannet handler udefra - basaltset trænger Danmark til et opsang ... men jeg er nok ikke uddannet nok til at ytre mig. Men værst er mennesker som uden ansvar vælger at tro på det makværk trods mange protester.

Jeg forstår bare ikke at en Læge uvertrumfes af en socialrådgiver og pædagog og at det sættes i værk af en Kontordame som skriver Principel Afgørelser ved Ankestyrelsen efter vejledning fra generalister ... men selv beskriver at "ideen er" at Kommunen vælger relevante Fagpersoner!

Gad vide om andre gennemskuer det vås? Hvad nu hvis Kommunen fravælger Fagpersoner som skaber udgifter ... vel og mærke udgifter som ikke refunderes men som anses til at være "forbyggende".

Ja, jeg har senest hørt to Læger råbe op om det samme, men for fanden hvor er resten hvor er psykologerne? Hvor er flere Psykiater ... Nå, ja jeg glemt de vil ikke blande sig i sagerne.

Måske er de lidt forsigtigt og bang for at miste deres praksistilladelser? Og hvad pokker har vi så specialister for så længe deres uddannelser ikke kan anvendes vores overfladisk samfund styret af generelle tilfældige beslutnigner?

Og, hvor i denne her kaotiske model er der plads til forældrenes syn på det hele? Kommunens forhold ved brug af en anden aktør er afklaret - og som vi læser i starten af min sær raseri anfaldt så afgøres det ikke tilfældigt men jvf. "sagsbehandlerens socialfaglige viden og praksiserfaringer".

Nu er det bare sådan at det efterhånden er blevet rent tilfælde om man møder en sagsbehandler som har et socialfaglig og praksiserfaring jvf. et barns specifik handicap eller funktionsnedsættelse. Det ved vi forældre som har sager jvf. særlig støtte. Vi ved at alle skal kunne alt.

Hvis et barn kræver særlig støtte, hvordan er barnet sikret at socialrådgiver forstår vigtigheden af et samarbejde med flere Specialister? Hvordan går det når hun ikke svare en mor og hvad sker der i disse sager? Ja, avisen har taget grusomme historier op.

Hvordan er barnet så sikret at Kommunen ikke bare anvender generalister når Ankestyrelsen ikke ønsker at udtale sig om forældre må ønske en anden aktør som supplement til Socialrådgiverens valg?

Og hvad sker der hvis barnet har et forhistori med indlæringsproblmer, og eller adfærdsproblemer som kræver en bred vurdering ...

Ivores sag brugt Kommunen en psykolog for at vurdere om barnets sundhed og udvikling var i fare pga. hjemmet. Nu bruger Kommunen flere vurderinger udefra deres smal syn på sagen -  Kommunen valger et smal syn på sagen udefra det de kender - og omskrev eller undlod flere vigtige "smalle" vurderinger for barnet leveret af Kommunal ansat fagpersoner.

Begynder min mindre raseri anfald at give mening nu? Min børn havde brug for psykologer med ordblind, dyspraxia, dysgrafi gjort ekstrem kompleks grundet at de er børn med særlige forudsætnigner som i den grad ikke blev mødt igennem årene. Alt trukket i langdrag af "smal" vurderinger som formet eksperimentale skoleforløb. Måske, skulle Ankestyrelsen lige se på det praksis Kommuner har indført og overveje om Ombudsmanden havde givet dem ansvaret for at sikre om Kommunens vurderingsgrundlag er grundigt nok - især når Kommunen fravælger "relevant for os" Fagpersoner uden at vi bliver anset som en vigtig nok del af sagen andet end en ensidsig Tvangsdialog som minder om gammeldavs "Kæft, trit og retning".Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.