onsdag den 27. november 2013

#Fakkeloptog i #Odense mod en tvangsfjernelse ons 27. Nov #tv2 #skole #pedagogik

Children experiencing drastic changes in their environment react according to experts. It does not matter if it's divorce, adoption, foster care or even a school change. http://www.dc-epaper.com/PUBLICATIONS/DC/DCB/2013/11/27/ArticleHtmls/TROUBLE-MAKERS-Inter-country-adoptions-traumatic-27112013004046.shtml?Mode=1
Facebookgruppen findes her: https://www.facebook.com/LarsogLaura?fref=ts
Baggrund: http://blogs.jp.dk/knaldperlen/2013/11/25/tænk-hvis-lars-og-laura-var-dine-børn

Plejemor bliver nu nødsaget til at stå frem, og husk at politikerne i Odense Kommune har det øverste ansvar for anbringelser af børn:


Fra Plejemorensside:

På opfordring fra rigtigt mange fagpersoner i vores kamp for, at vores to dejlige plejebørn må blive hos os, går jeg i aften på nationalt tv. TV2 kl 19. Far og jeg går hånd i hånd. Hele sagen bærer præg af at det er OS man vil af med. Konsekvenserne betaler børnene.

Jeg ved jeg risikerer sagsanlæg fra Odense kommune. DEN tager vi så til den tid.

Hele vores sag har en magtforvridning hvor vi er under anklage for, ikke at hjælpe børnene. Vi anvender forkert pædagogik.

Det kan UNDRE hvor man har det fra, for på INTET tidspunkt har Odense spurgt ind til vores pædagogiske arbejdsmetoder.

Det har Faaborg Midtfyn og her er det velbeskrevet i vores godkendelse. FM står bag os! Men kan ikke få udtalelsen fra Odense om hvordan DE har ført tilsynene. De har endnu ikke fået svar.

Søndag fjernes begge børn UBETINGET herfra hvis ikke en med kommpetence til det skrider ind NU! Jeg appelerer!! Del min besked så den måske til sidst ender i en med den rette magts hænder.

OG mød op på Flakhaven i aften kl 18.30. Hvis vi er mange MÅ det betyde et eller andet!

Kan du ikke møde op, så se TV2 i aften - og de kommende aftener. TV2 følger, med fars tilladelse os fra nu af!!

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.