torsdag den 28. november 2013

Jul, når Kommunen bestemmer ... #fakkeloptog


 Plejefamilie får tvangsfjernet børn: - Det er umenneskeligt


Støttegruppe på Facebook: https://www.facebook.com/LarsogLaura?fref=ts

At banke nogen op ved Borgen? Jeg har prøvet før - men ingen svarede! Det kan læses her: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2013/06/kre-ministrer-antorini-hkkerup-og-krag.html

Se hvordan 3 års sagsbehandling koster og et 7 års forløb tilintetgøres ... nu er det andet Jul og hvor to søskende ikke ser hinanden - familieralationer og bånd afbrydes også igennem tvangsanbringelsen. Således at børnene kun er knyttet til deres plejefamilie eller opholdssted for hver dag der går - helt uafhængigt af hinanden og mod deres egne ønsker.

Det er så Lars og Laura fremtid - to børn som i forvejen har et skrøbeligt men synligt familienetværk som indså hvad der var bedst for dem, frivilligt.

Det er så i års tilfælde, sidste år var det min børn - ingen opdagede det da vi ikke nået avisen. Gad vide hvad deres histori er når Julen 2014 rammer ... vi deler jo socialrådgiver og hun er del af:

Et tæm Odense Kommunes Byråd har tillid til! Tæmet som Borgmesteren og byens fremtidig Viceborgmester henviser til ... uden at blinke. Helt uden at tage ansvar for at det er dem som reelt har ansvaret! Det er ikke i orden for børnene.

Tænk, selvsamme tæm havde lukket vores sag efter vi ansøgt om relevant hjælp en gang før i juni 2011. Her overskred det lovpligtige 4 måneders §50 udredning med en yderlig 9 måneder, en tidsoverskridelse som de påstået var pga. mig. Hverken skolen eller jeg blev anerkendt jvf. vores anmodninger om hjælp til mit 9 årige barn - det blev konsekvnet undladt. Men jeg skriver ikke journalen, det skriver Odense Kommune, min kommentar kom hellere ikke med.

Skolen og mig anmoder om hjælp igen, grundet strukturændringer på skolen. Det blev jvf. en redegørelse til Ankestyrelsen beskrevet af tæmlederen (den samme som har Lars og Laura sagen) at Odense Kommune lavede en yderlige 3 undersøgelser jvf. §50 siden aug 2011. Uden at oplyse om sagens lukning, specialskolebehov, afvsing af anmodnigner om klubstøtte eller manglende handleplaner. Jeg blev ikke spurgt - og kendt ikke til disse 3 undersøgelser - og Ankestyrelsen er så af opfattelse af at vi er bare skolezappere og flytter fra by til by uden årsag.

I juni 2013 er barnets situation stadigvæk uændret, storsøsteren er færdig med 1g trods socialrådgiverens vurderinger som plejemoren stedfaster. Først her opdager ankestyrelsen at noget ikke passer jvf. hans skolegang. Nu er der gået 3 år fra vi fik en uoverorddentligt velskrevet handleplan af en meget professionel og dygtig Kommunal ansat læsepædagog i 2010. Som for øvrigt også beskrev min indsats som positiv og grundlaget for at barnet begyndt at ville læse.

Når jeg læser det Ankestyrelsen selv skriver så forstår jeg ikke hvordan anbringelsen blev gennemført - uden at nogen derfra undersøgt hvorfor mit barn ingen skoletilbud havde. 

Hertil viser det sig at den ny og eneste Handleplan i hele sagen ikke engang beskriver Odense Kommunes plan for mit barns skolegang - trods at det var problemet som sagen startede med! Og vores grundlag for at flytte så vi fik plads på en skole med specialtilbud.

Det meget dyr psykolog rapport, som med alle magt kun måtte udføres under et planlagt tvangsudredning udført som kidnapping, blev slet ikke brugt. Så, det med at Kommunen mente jeg ville påvirke psykologen blev slet ikke brugt til andet end at få barnet anbragt. Tidliger fagpersoners input blev også afvist af Odense Kommune!
Det oplevede plejemoren, skolen og pårørende til Lars og Laura også! Det kendt vist ikke til den Principafgørelse der - en som Odense Kommune valgt at ignorer 100% men nu er sagen også noget helt andet, jeg er svigtende. Det er Plejefamilien ikke "endnu".

Tæmlederen, vurderede så i sammenråd med eksterne pædagoger og ufaglærte at jeg ikke er i besidelse af forældreevner udefra vores reaktion til undersøgelsen mm. og formået helt udenom lægefagkyndige og fagpersoner som kender min børn at omskrive vores liv.

Jeg reagerede af naturlige årsager - og det blev så til vold og trusler - båndoptagelserne høres af ingen. Alt imens mit barn bliver tiltagende behandlingskrævende - da Kommunen jvf. Tilsynet ikke tog hensyn til at han ikke hører til målgruppen på opholdsstedet da han blev placeret. Men jo dårliger han blev jo bedre hørte han til - og nu er han behandlingskrævende - præcis det psykologen mente en anbringelse kun forbygge. Jeg mener ikke Kommunen overholdt §68b.

Børnenes tilknytning blev overfladisk undersøgt af Odense kommune, og det er lovstridigt, i og med at Barnets Reform prioriteter kontinuitet, tryghed og ikke mindst tilknytningen i anbringelse,
§ 68 b. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om valg af konkret anbringelsessted i overensstemmelse med handleplanen, jf. § 140. Samtidig med valg af anbringelsessted skal der tages stilling til barnets eller den unges skolegang.

...

Stk. 2. Ved valg af anbringelsessted skal kommunen vælge det anbringelsessted, som bedst kan imødekomme barnets eller den unges behov.

http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012/12/kommunens-opgaver-i-forbindelse-med.html
Hvad vurderede Kommunen så  udefra? Med hvilke kontinuitet? Og hvordan blev børnenes behov ændret så markandt via en udredning på 40 dage mod skolegang og observationer over 1½ år? Ankestyrelsen vurderet barnets seneste raport og ser ikke "den åbenlyse fejludvikling som endeligt skulle forbygges". Hvor blev jeg vred da deres sagkyndige tørt siger: Ja, nu arbejder vi fremmedrettet.

Vores planlagte samvær, den time vi får sammen hver tredjie uge, som vi glædede os til at den faldt lige den 24. dec er pludseligt erstattet af en afgørelse som skal åbnes. Se, vores overvåget samvær forlænges. Og så lige som Julegave fra Odense Kommune.

Denne gang ved Kommunen præcis hvordan loven skal overholdes, men sidste Jul hvor vi uden at vide det blev sat under overvåget samvær uden lovlig afgørelse til 1 time om ugen så hverken ankestyrelsen eller Kommunen deres fejl. Tæmlederen undlod at indlevere det til Børn og Unge Udvalget og Ankestyrelsen løftede en pegefinger flere måneder senere. Efterfølgende blev det stedfasted efter vi blev presset til vi brydt sammen - helt uden vidner, da ingen bisidder måtte medtages. Nu stedfastes overvåget samvær igen - således har Kommunen grundlag for deres planlagt anbringelse.

Året har i forvejen været hårdt. Grundet overvåget samvær er vores samvær sat ned til 1 time hver 3. måned. Børnene har kun set hinanden 3 gange da hverken plejemoren eller opholdsstedet kunne ko ordinere et besøg - men sjovt står det som om min datter ikke havde tid?

Trods deres anmodninger om at se hinanden, således har ingen fra deres netværk fået besøgstilladelser - nu, et år efter mange mails i mellem skriver socialrådgiveren jeg skal ansøge som forældre, ja tæmet ved hvordan de skal i sådanne sager - vi kan ikke behage Odense Kommune.

Barnets Reform var lavet for at vende bøtten og få fokus på barnets rettigheder fremfor at tænke på forældrenes. Børn er ikke nogens ejendom. De er selvstændige individer, som har ret til en god barndom.« Dette synspunkt deles nok af mange forældre, men skal det ikke også komme de anbragte børn til gode? http://centerforfamiliepleje.dk/media/Artikler/kronikreiter.pdf
Det som jeg står mundlam tilbage og ser i Lars og Laurassag er at Kommunen faktisk gentog "Modellen". Nu fokuser Knaldperlen på §68a, hun nået ikke til §68b som jeg beskrev ovenover.

Jeg undrer mig ikke længere over at Kommunens fremgangsmåde, eftrer jeg læst hendes artikel http://blogs.jp.dk/knaldperlen/2013/11/25/tænk-hvis-lars-og-laura-var-dine-børn.

Nu kan jeg se at der er gået 1½ år i vores sag. Kommunen afbryder enhver form for tilknytning min børn har til deres netværk - en klage som vi starter nu er næppe behandlet før om 1 år og om i august 2014 er Odense Kommunes permanent anbringelse gennemført. Odense Kommune modarbejder således Barnets Reform, også her, for når min børn er anbragt i 3 år gælder deres tilknytning i anbringelsen! Men Kommunen har den holdnign at jeg aldrig havde eller kan have forældreevne. Kommunen vinder altid, børnene er brikker og usynlige.

Knaldperlsen skriver: Børnenes tilknytning er slet ikke blevet undersøgt af Odense kommune, og det er lovstridigt, i og med at Barnets Reform prioriteter kontinuitet, tryghed og ikke mindst tilknytningen i anbringelser, særligt for børn der har været anbragt mere en 3 år, jf. servicelovens paragraf 68a.

Servicelovens § 68 a, såfremt barnets tilknytning til plejeforældrene er blevet større end tilknytningen til de biologiske forældre. Foranstaltningen indebærer, at der fortsat føres tilsyn med plejeforoldet, og desuden gælder de almindelige regler for samvær og kontakt, ligesom forældre myndighedsindehaveren fortsat skal have tilbudt en støtteperson. I henhold til denne paragraf, kan kommunalbestyrelsen afvise at behandle en begæring fra forældrene om hjemgivelse


Hvis min børns opholdssted eller plejemor samarbejer med Odense Kommune bliver de vist ikke pludseligt beskrivet i en psykolograpport som anbefaler og begrunder flytningen med faglige og pædagogiske uenigheder. Uenigheder som findes imellem de fagfolk der har været involverede i sagerne. Børnenes synspunkter gælder ikke i sagerne. Barnets Reform var lavet for at vende bøtten og få fokus på barnets rettigheder fremfor at tænke på forældrenes. Men når børnene er anbragte så er der ingen fokus på deres rettigheder, i hvert tilfælde ikke i Odense Kommune, Ankestyrelsen eller Klagenævnet for specialundervisningen.Sidste Jul tog Kommunen min børn, for deres eget bedste. I går i anledning af Jul fortalt jeg min dreng jeg ikke kunne give ham en pakkekalender - Han spurgt mig om han ikke får en.

Havde jeg fået en legat så skulle jeg tilbagebetale kontanthjælpen så det frimærke sparede jeg. For fanden hvad forgår der endeligt? Opholdsstedet får flere tusend kroner til hans ophold og de har kun råd til Jul sponsereret af "private"? Opholdsstedet skriver også raskvæk at "deres børn" ikke holder fødselsdag eller Jul med forældrene da Udsatte ikke magter "højtiderne"?

Underforstået - ja, som dem i blodets bånd, men skjuler at de udmærket ved at det reelt handler om penge. 

Min dreng lever i forvejen uden  Nintendo, Ipad, PC ja, 2013 var året han blev flyttet væk fra storsøterens Ipad, hvor Nintendoen endeligt opgav. Hans PC er til reperation uden at Opholdsstedet havde en han kun låne, så nu er det et helt år siden han sidste havde en lydbog - året gik uden at Opholdssted formået at sætte en eneste bog på hans mobil. Hvordan skal han kunne følge med samfundet? Hvordan vil han leve som et nromal menneske med normale familietraditioner?

Bedst er at han i dag igen har en cyckle, som Opholdsstedet straks fik efter anbringelsen med en cyckelhjem som strammer (den jeg købt er tabt, og jeg kan ikke erstatte den) En fin cyckle, uden fungerende cyckellygter - hvad er det for noget opholdssedet leverer? Ja, samfundet vil sikkert være bedst tjent men endnu et hjerneskadet udefra "det" reform som er på plads.

Nu er det jo Jul - familienstid alle er glæde. Især dem som "hjælper" det Udsatte ... de har sikret med donationer at Udsatte børn fik fester og gaver. Men virker det ... ja, det er så lige en vurderingssag. Statens Forsknings Institut har set resultaterne - men ingen spørger forældrene eller børnene - deres svar afgives igennem Opholdsstederne eller Plejefamilier som strategisk ved hvordan de skal sikre vilkårene overhørt jeg til fakkeloptog i går.

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.