lørdag den 30. november 2013

Med tanker på Lars og Laura - #jp.dk #fakkeloptog #odense #folketinget

http://blogs.jp.dk/knaldperlen/2013/11/30/med-tanker-pa-lars-og-laura/

Skrevet af Jan der selv kender livet fra børnehjem, med tanker på Lars og Laura, hvis plejefamilie af Odense kommune er beordret til at køre dem til hver deres børnehjem, allerede imorgen søndag.
Læs om Lars og Laura der bliver tvangsfjernet på grund af en uenighed om pædagogik: facebook.com/larsoglaura
Skrevet af Jan Nørager Laursen
“Jeg er selv plejebarn og forældreløs.
Husker første store svigt i mit liv. Jeg havde været mere eller mindre tilknyttet et spædbørnehjem på indre Nørrebro i København. Forstanderen Ellen-Marie, som vi alle kaldte plejemor, havde taget mig til sig som hendes yndling, men en dag skulle jeg videre i systemet da jeg var for gammel til at være der. Jeg blev overført til et stort børnehjem nord for København, med mange børn og nye voksne.
Alle mennesker omkring mig var nye. En dag i spisesalen inder frokosten, kom min gamle plejemor ind af døren, jeg så hende med det samme og sprang ned af stolen råbte plejemor plejemor! og løb hende i møde. Der var en der greb fat i min arm og jeg væltede, hængende i armen, kom på benene og forsøgte at rykke mig fri.
Plejemor plejemor!. Jeg var 5 år. To voksne var gået hænd til hende og jeg kunne se de talte til hende. Hun kikkede på mig og de gik alle tre ud af spisesalen igen. og jeg så hende aldrig mere.. Et år efter blev jeg indlagt på pørnepsyk. To år efter skulle jeg videre og blev overflyttet til et nyt sted.
Der steg jeg af bilen, gik nogle få skridt og stoppede. Stod og stod.. Skreg og skreg.. Igen var hele mit liv taget fra mig og alle i mit liv var forsvundet. Som barn forstår du det ikke.. Det gør så ondt i din sjæl.. Det at miste sine tilknytninger, det vil aldrig kunne opvejes af selv den mest professionelle bistand.
Et sådant svigt vil altid forfølge dig igennem hele livet. Der er ingen undskyldning for at kappe relationerne til voksne som du har tillid til og er trygge ved. Jeg er sikker på at denne beslutning om at fjerne disse to børn ikke vil kunne retfærdiggøres. Det kan godt være de bliver mere funktionelle, men såret i deres sjæl vil aldrig kunne heles.
Angsten vil altid bo i dem. Beslutningerne er taget af mennesker der ikke forstår svigtets konsekvenser, da de ikke har prøvet det selv. De forstår ganske simpelthen ikke hvad det vil sige at være barn og alene. Tænk jer om imens I kan. Der er andre løsninger.”

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.